KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

NEVŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres:Kayseri Cad. Türbe Sok. Kültür Merkezi Binası No:1 NEVŞEHİR
Tel: (0384) 213 14 47
Faks: (0384) 212 43 38

e-posta: nevsehirmuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

1967 yılında Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin bir kompleksi plan medrese binasında ve imarethanesinde ziyarete açılmış, 1987 yılında Kültür Merkezi’ndeki yeni binasına taşınmıştır.

 

Eserler arkeolojik ve etnoğrafik iki seksiyonda teşhir edilmektedir. Arkeolojik seksiyon Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağları, Frig, Urartu, Helenistik, Roma ve Bizans’tan ibarettir. Ayrıca İran, Mezopotamya ve Kıbrıs kökenli eserler de sergilenmektedir. Etnoğrafik seksiyonda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait aydınlatma araçları, yazma eserler, silahlar, yöresel giysiler, el işleri, halı ve kilimler, erkek ve kadın takıları ile mutfak eşyaları bulunmaktadır.     

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Arkeolojik ve Etnoğrafik Eser: 6942

Sikke: 8795

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

Açıksaray Ören Yeri:

Nevşehir-Gülşehir yolu üzerinde, Gülşehir’e 3 km uzaklıktaki Açık Saray Harabeleri, tüf kayalar içine oyulmuş sayısısz mekanları, Roma Dönemi kaya mezarları, IX. Ve X. Yüzyıla tarihlenen kaya kiliseleri ile önemli bir piskoposluk merkeziydi.

 

Çavuşin Kilisesi:

Göreme- Avonos yolu kenarında, Göreme’ye 2.5 km uzaklıktadır. Oldukça yüksek nefli, beşik tonozlu, üç apsisli olan kilisenin narteksi yıkılmıştır. 964/965 yıllarına tarihlenmektedir.

 

Derinkuyu Yer Altı Şehri:

Şehrin derinliği 85 m’dir. Bu yer altı şehri bir yer altı şehrinde bulunan tüm özelliklere sahiptir. (Ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane v.s.) Ayrıca 2. katta misyonerler okulu bulunmaktadır.

 

Görene Açık Hava Müzesi:

Nevşehir’e 12 km uzaklıktaki, Göreme kasabasına 2 km. uzaklıkta bulunan Müze, 1967 yılında ziyarete açılmıştır. Önemli kilise ve manastırlar; Rahibeler ve  Rahipler Manastırı, Aziz Basil Şapeli, Azize Barbara Şapeli, Yılanlı kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise.

 

Kaymaklı Yer Altı Şehri:

Nevşehir’e 19 km uzaklıkta, Nevşehir-Niğde karayolu üzerindedir. 1964 yılında ziyarete açılan yer altı şehri, 4 katı açığa çıkarılmıştır.

 

Mazı Yer Altı Şehri:

Antik adı “Mataza” olan Mazı Köyü, Ürgüp’ün 18 km güneyinde, Kaymaklı Yer Altı Şehri’nin ise 10 km doğusundadır. Vadi’nin her iki dik yamaçlarında Erken Roma dönemine ait kaya mezarları bulunmaktadır. Platoda ise çok sayıda Bizans dönemine ait mezarlar yer alır. Yer Altı şehri, derin vadide yer alan köyün batı dik yamacına oyulmuştur. 

 

Özkonak Yer Altı Şehri:

Avonos’un 14 km uzağında yer altı şehri, İdiş dağının kuzey yamaçlarına volkanik granit bünyeli tüf tabakalarının oldukça yoğun olduğu yere yapılmıştır. Geniş alanlara yayılmış olan galeriler birbirlerine tünellerle bağlanmıştır.    

 

St. Jean Kilisesi:

Gülşehir’in hemen girişinde yer alan ve iki katlı olan Aziz Jean Kilisesi’nin alt katında kilise, şarap mahzenleri, mezarlar, su kanalı ve görevlilere ait mekanlar, üst katında ise İncil’den alınmış sahnelerle süslenmiş bir diğer kilise yer almaktadır.

 

Tatlarin Yer Altı Şehri ve Kilisesi

Acıgöl ilçesinin 10 km kuzeyinde yer alan Tatlarin kasabası, gerek yer altı kenti ve kiliseleri gerekse konut mimarisi ile Kapadokya Bölgesi’nin ilginç yörelerinden birisidir. 1975 yılında tespit edilmiş, 1991 yılında ziyarete açılmıştır. Tatlarin Kilise ise, Tatlarin kasabasının kale olarak adlandırıldığı tepede yer alan kilise yamacında yer alır. İki nefli, iki absisli ve beşik tonozlu olan kilisenin narteksi yıkılmıştır.

 

Zelve Ören Yeri:

Avonos’a 5 km, Paşabağlarına 1 km uzaklıktaki Zelve, aktepe’nin dik ve kuzey yamaçlarına kurulmuştur. Üç vadiden oluşan Zelve Ören Yeri, peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. Vadideki peribacaları sivri uçlu ve geniş gövdelidir.