KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Milas Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

MUĞLA MİLAS MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Ahmet Çavuş Mahallesi Köprüler Meydanı No: 13  MİLAS/MUĞLA

Tel: (0252) 512 39 73

Faks: (0252) 513 60 19

e-posta: milasmuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

1987 yılında ziyarete açılan Milas Müzesinde Stratonikeia, İasos, Damlıboğaz(hydai),Beçin kazıları ile çevredeki yüzey araştırması ve kurtarma kazılarından gelen eserler ile satın alma, bağış ve müsadere yoluyla gelen eserler sergilenmektedir.

 

Personel yetersizliği nedeni ile Bakanlığımız, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 26.06.2002 tarih ve 10257 sayılı yazıları ekindeki 24.06.2005 gün ve 10067 sayılı Bakanlık Onayı ile Hafta sonraları ile tatil günleri geçici bir süre için kapatılmış olup,diğer günler 08.00 – 17.00 mesai saatleri arasında ziyarete açıktır.

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Arkeolojik eser: 3025

Etnografik eser: 164

Sikke         : 1174

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimler

BEÇİN KALESİ ve ÖRENYERİ

Milas-Ören Karayolunun 5.km’sinde yer alan Beçin, Menteşe Oğulları tarafından kurulmuş bir ortaçağ şehridir.Beçin Örenyeri platonun kenarında yuvarlak ve sarp bir kayanın üzerinde yükselen kale ile bu kalenin güneyinde etrafı 1.5m kalınlığında duvarlarla çevrili bir yerdir.Halen Ege Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünce Prof.Dr.Hüseyin Rahmi ÜNAL başkanlığında arkeolojik kazı yapılmaktadır.

 

GÜMÜŞKESEN ANIT MEZAR

Milas İlçe merkezindeki gümüşlük mahallesinde yer alan anıt mezar M.S. 2.yy’da yapılmıştır.Dikdörtgen bir mezar odası ile bu odanın üzerindeki paye ve sütunların taşıdığı piramit gibi gittikçe daralan bir örtüden ibarettir.

 

LABRANDA ÖRENYERİ

Milas ilçe merkezinden 14 km uzaklıkta Kargıcak Köyü hudutları içerisinde yer alan Labranda Zeus Labrandos’un kutsal alanıdır.Labranda daki kutsal alana Mylasa’dan başlayan ve 8m. genişliğinde olan kutsal yol ile ulaşılırdı.En eski buluntular yaklaşık M.Ö. 600 yıllına atittir.1948 yılında İsveç Uppsala Üniversitesince başlanan arkeolojik kazılara bazı yıllar ara verilse de halen Prof.Dr.Lars KARLSSON başkanlığında devam edilmektedir.

 

EUROMOS ÖRENYERİ

Milas-İzmir karayolu üzerinde Milas’a 12 km.uzaklıkta yer alan Euromos örenyerindeki en önemli kalıntı Zeus tapınağıdır.M.S. 2.yy’a ait yapı cephelerinde altı, yanlarında dokuz sütunun ve korinth düzeninde yapılmıştır.Zeus Tapınağı ve çevresinde 1970’li yıllarda Prof.Dr.Ümit SERDAROĞLU tarafından kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmış ancak daha sonraki yıllarda bu çalışmalar yarım kalmıştır.

 

HERAKLEİA ÖRENYERİ

Milas ilçe merkezinden 39 km. uzaklıkta Kapıkırı köyü hudutları içerisinde yer almaktadır.Ünlü mitoloji kahramanı Herakles adına kurulduğu için Herakleia adını alan şehir dış etkilerden korunmak için denizden 350m. yüksekliğe kadar uzanan toplam 6.5 km uzunluğunda sur duvarları, gözetleme ve savunma kuleleri inşa edilmiştir.Halen Prof.Dr.Anneliese PESCLOW başkanlığında yüzey araştırması çalışmaları devam etmektedir.

 

İASOS ÖRENYERİ

Milas’a 28 km. uzaklıktaki Kıyıkışlacık Köyü içerisinde yer almaktadır.Argos’tan gelen göçmenler tarafından kurulmuş ve ismini kolonistlerin başı İasos’dan almıştır.İasos örenyerindeki kazı çalışmaları 1960 yılında Prof.Dr. Doro LEVİ başkanlığındaka İtalyan arkeoloji heyeti tarafından başlatılmış olup halen Dr.Fede BERTİ tarafından devam ettirilmektedir.

 

(İASOS)BALIKPAZARI ACIK HAVA MÜZESİ

Milas’a 28 km. uzaklıktaki Kıyıkışlacık Köyü içerisinde yer almaktadır.Halk arasında Balıkpazarı olarak bilinen Roma dönemine ait anıt mezar etrafındaki revaklı galeriler Bakanlığımız, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünce 1993 yılında restore ettirilmeye başlanmış ve restorasyon çalışmaları sonucunda İtalyan kazı ekibince İasos kazılarında bulunan mimari parçalar ve diğer eserler galeriler içerisindeki teşhir tamamlanarak anıt mezar Balıkpazarı Açıkhava Müzesi olarak 11 Ağustos 1995 tarihinde ziyarete açılmıştır.

e-posta: milasiassosmuzesi@kultur.gov.tr

 

HYDAİ ÖRENYERİ

Milas’a yaklaşık 15 km. uzaklıktaki Damlıboğaz köyü içerisinde yer alan Hydai Antik Kenti Sarıçay’ın taşıdığı alüvyonlar altında kaldığı için toprak üzerinde herhangi bir mimari kalıntı görülmemektedir.Şehrin ismi Grekçe’de “Su” anlamına gelen ”Hydai” kelimesinden gelir. 2000 yılında Milas Müzesi Başkanlığında Muğla Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ile birlikte yapılan kurtarma kazısı sonucunda bir soyulmuş diğeri İn-sutu ,Geometrik döneme ait iki adet devasa ölçülerde oda mezar ortaya çıkmıştır.Eserler Milas Müzesinde sergilenmektedir.