KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

MARDİN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Cumhuriyet Meydanı Üstü MARDİN

Tel: (0482) 212 16 64 - 212 77 97

Faks: (0482) 212 77 97

e-posta: mardinmuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Mardin'de Müze ilk olarak 1947 yılında Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi binasında hizmet vermeye başlamıştır. Ancak, Zinciriye Medresesi ihtiyaca cevap vermediğinden bugünkü binasına taşınmıştır. Bina orijinal olarak Süryani Katolik Patrikliği olarak yapılmıştır.

 

23 Ağustos 2000 günü resmi açılışı yapılarak ziyarete açılmıştır. Bina 2 kattan oluşmaktadır. 1. katta kütüphane, depolar ve etnografik eserlerin sergilendiği teşhir salonu yer almaktadır. 2. katta gırnavaz Höyük'te yapılan kazılar sonucu çıkarılan eserlerin teşhir edildiği salon bulunmaktadır. 2. kattaki diğer bir salonda ise satın alma yolu ile müzeye kazandırılan arkeolojik eserlerin yer aldığı bir teşhir salonu ve idare bölümü yer almaktadır.

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Arkeolojik eser    : 5482

Etnografik eser   : 1605

Sikke                   : 12854

Etüde kayıtlı eser: 217

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimler

Dara Örenyeri

Mardin'in güneydoğusunda, yaklaşık  30 km uzaklıkta, bugünkü adı ile Dara köyü olarak anılmaktadır. Eski Mezopotamya Bölgesi'nin en ünlü kenti iken, bugün küçük bir köy yerleşimi haline gelmiştir. İmparator Anastasios'un (İsa'dan sonra 491-518) girişimi ile 506 yılında kurulmuştur. Askeri amaçlı bir garnizon şehri olarak yaptırılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumakla yükümlü savunma zincirinin önemli bir halkasıdır. Şehir askeri amacı yanında, sivil bir yerleşme olarak da planlanmıştır. Güçlü şehir surları, yerleşmenin can damarı akarsuyun giriş çıkışını düzenlemesi, köprüleri, sel barajı, kilise, vaftizhane, kaya mezarları, taş ocakları ve mağara evleri ile kent yaşantısının temel ihtiyaçları karşılanmıştır. Şehrin parlak varlığı erken ortaçağa kadar sürmüş, ardından yavaşça sönüp gitmiştir.