KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Müze Müdürlüğü

MARDİN MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:
Adres:
Şar Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Artuklu / MARDİN
Tel:  0 482 212 16 64
Faks:  0 482 212 77 97
E-posta:  mardinmuzesi@kultur.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
Mardin

Bağlı Birimleri :
Mardin Müzesi
Dara Örenyeri

MARDİN MÜZESİ

Adres:
Şar Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Artuklu / MARDİN
Müze Ziyaret Saatleri:
Yaz Dönemi      : 08:30-18:00
Kış Dönemi       : 08:00- 17:00


Mardin Müzesi idari birimlerin yer aldığı bina ve eserlerin bulunduğu bina olmak üzere iki ayrı yapıda hizmet vermektedir. Günümüzde müze olarak işlevlendirilen yapı, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından “Süryani Katolik Patrikhanesi” olarak yaptırılmıştır. Kültür Bakanlığınca Süryani Katolik Vakfı’ndan satın alınarak kamulaştırılan bina, Zinciriye Medresesi’ndeki eserlerin taşınmasıyla 2000 yılında “Mardin Müzesi” olarak faaliyete başlamıştır. Müzenin doğu kısmında 1947 yılından beri hizmet veren Meryem Ana Kilisesi yer almaktadır.
Bulunduğu alandaki arazi eğiminin ve parsel derinliğinin fazla olması nedenleriyle müzenin tasarımı teraslamalar biçiminde üç katlı olarak planlanmıştır. Güneye (ovaya) bakan U planlı ve üç katlı formu ile geleneksel “Mardin Evi” mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini barındırmaktadır.
Müzenin giriş katında çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda oluşturulmuş “Arkeopark Müze Eğitim Salonu” bulunmaktadır. Ziyaretçiler eğitim salonunda,  sikke basma, kök boya baskı, ebru, seramik yapımı gibi birçok atölye çalışmalarına katılabilmektedir. Binanın güneyindeki avluda Arkeopark ile 500 kişilik amfi tiyatro yer almakta olup, Arkeopark’ta çocuklar için müze eğitimleri ve halk için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Birinci katta bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarından çıkan eserlerin sergilendiği salonda, Roma, Akkoyunlu Dönemlerine ait mozaikler ile taş eserlerin bulunduğu açık teşhir alanı, eser depoları, sinema ve seminer salonu konumlandırılmıştır.
İkinci katta “beslenme, din, ticaret, üretim, sikke, güç-iktidar, savaş ve sosyal yaşam”a ilişkin temalara yönelik eserlerin sergilendiği dört adet kapalı galeri vardır.
Ticaret temasının yansıtıldığı sergi salonunda en dikkat çeken teşhirlerden biri Kızıltepe Sürekli Köyü’ndeki kurtarma kazısında ele geçen “Sürekli Definesi”nin bulunduğu kısımdır. Definede 9 ve 14. yüzyıllar arasına tarihlendirilen Abbasiler, İlhanlılar, Eyyubiler, Bizanslılar, Zengiler, Artuklular gibi birçok medeniyete ait altın ve gümüş eserler yer almaktadır.
Müzenin kuzeybatısında yer alan idari bina 19. yüzyıl geleneksel “Mardin evi” mimari özelliklerine sahip tescilli bir yapıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mardin Valiliği tarafından restore edilerek 2012 yılında faaliyete giren yapı; iki katlı, avlulu, L bir plana sahiptir. Asma bir köprü vasıtasıyla müze binasına bağlanması sağlanan yapıda; ihtisas kütüphanesi, sanat galerisi, konferans salonu, arşiv, uzman odaları, mescit ve müdüriyet birimleri vardır.
2010 yılında kurulan ve koleksiyonundaki 8 bin kitap, dijital yayın arşivi ile birlikte 20 bine yakın kaynağı barındıran ihtisas kütüphanesi; arkeoloji, tarih, sanat tarihi, mimarlık, felsefe, mitoloji ile diğer birçok konuda araştırmacılara ve öğrencilere yapacakları çalışmalarda faydalanabilecekleri zengin bir arşiv sunmaktadır. Bölgenin ihtisasa yönelik kaynak bulunduran en büyük kütüphanesidir.
Yılda yirminin üzerinde geçici sergiye ev sahipliği yapan ayrıca çok amaçlı salon olarak kullanılan sanat galerisi, 150 kişilik konferans ve performans alanı olarak da hizmet vermektedir.

  • Mardin-MardinMüze01.jpg
  • Mardin-MardinMüze02.jpg
  • Mardin-MardinMüze03.jpg
  • Mardin-MardinMüze04.jpg
DARA ÖRENYERİ

Adres:
Dara (Oğuz) Mahallesi, Artuklu / MARDİN
Ziyaret Saatleri:
Yaz Dönemi: 08:30-18:00  
Kış Dönemi : 08:00- 17:00


Dara antik kenti günümüzdeki ismi ile Oğuz köyü, Mardin’in 30 km güneydoğusunda, Nusaybin ile Diyarbakır’ın batısında, Suriye’deki Amuda yerleşiminin ise 7 km kuzeyinde bulunmaktadır. Coğrafi konum olarak Mezopotamya Ovası’nın bitip Tur Abdin Dağları’nın başladığı yerdedir. Kireçtaşından anakaya üzerine kurulan kentin ortasında bir dere akmakta ve derenin iki tarafında da yerleşim bulunmaktadır. Antik kaynaklarda da bahsi geçen dere, Dara’nın yaklaşık 5 km kuzeyindeki antik ismi Cordis, günümüzde Kurdis olarak adlandırılan köyden doğmaktadır.
İlk önce Mülga Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.04.1977 tarih ve 401 sayılı kararı ile “I. Derece Arkeolojik Sit” alanı ilan edilen ören yerinin sit sınırları, aynı kurulun 16.12.2008 tarih ve 1921 sayılı kararıyla genişletilmiştir.
Dara Antik Kenti’nde, Geç Roma, Erken Bizans, Artuklu ve Osmanlı yapılarını bir arada görmek mümkündür. 1986 yılından beri devam eden kazılar kamulaştırma sorunlarından dolayı çok sınırlı alanlarda yapılmıştır. 2009 yılından bu yana müze müdürlüğünün nekropolde yürüttüğü kazı çalışmaları neticesinde açığa çıkarılan kaya mezarları ile daha da ilgi çekici hale gelen antik şehir, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olmaya adaydır. Güneydoğunun Efes'i olarak da anılan, yıllık 200 bin turistin gezdiği Dara, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına çok büyük katkılar sağlayacak potansiyele sahiptir.
  • Mardin-Dara01.JPG
  • Mardin-Dara02.jpg
  • Mardin-Dara03.jpg
  • Mardin-Dara04.jpg