KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Akşehir Müze Müdürlüğü


AKŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres:
Selçuk Mahallesi İnönü Caddesi, No:35 42550 Akşehir /KONYA
Tel: (332) 813 15 68
Faks: (332) 813 54 09
E-posta: aksehirmuzesi@ktb.gov.tr
Sorumlu Olduğu İl/ İlçeler: Akşehir, Çeltik, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak
Bağlı Birim: Batı Cephesi Karagahı Müzesi
           Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
           Taş Eserler MüzesiBATI CEPHESİ KARARGÂHI MÜZESİ

Adres:
Selçuk Mahallesi İnönü Caddesi, No:35 42550 Akşehir /KONYA
Tel: (332) 813 15 68
Faks: (332) 813 54 09
E-posta: aksehirmuzesi@ktb.gov.tr
Müze Ziyaret Saatleri  (Yaz/Kış): 08:00-17:00 (Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalıdır.)
 
Akşehir için büyük gurur kaynağı olan bu yapı, ulusal kurtuluş savaşımızda önemli bir yeri olan karargâh binasıdır. Bina 1904-1905 yıllarında, dönemin Belediye Başkanı tarafından, Belediye binası olarak planlanarak yapılmıştır. 18 Kasım 1921 de Akşehir’e taşınan Batı Cephesi Komutanlığına karargâh binası olarak tahsis edilmiştir. Karargâh bu binada 24 Ağustos 1922 tarihine kadar hizmet vermiştir. Büyük taarruzun hazırlıkları ve planlarının yapıldığı, kararının verildiği belediye binası, 1964 yılında müze yapılmak üzere Bakanlığımıza devredilmiştir. Onarılıp, düzenlenerek, umut ve mücadele günlerinin belgesi olarak, 5 Temmuz 1966 tarihinde “ Atatürk ve Etnografya Müzesi” adıyla ziyarete açılmıştır. 1981 yılında yapılan onarım ve düzenlemeden sonra da adı, “ Batı Cephesi Karargâhı Müzesi” olmuştur. 1988-1995 ve 2001 yıllarında restorasyon ve teşhir-tanzim düzenlemeleri yapılmış olup, bu günkü haliyle 5 Temmuz 2001 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır. Bina 2004 yılında basit onarım geçirmiştir. Halen ziyarete açıktır.
Halen alt katı idari bölüm olarak kullanılan binanın, üst katındaki teşhir salonlarında bulunan sofa ve ona açılan 7 oda da sergileme vardır.  Orta salonda duvardaki panoda Atatürk ve İsmet İnönü’nün Akşehir’de çekilmiş fotoğrafları, orta vitrinde, Akşehirli gazilerin madalya ve beratları bulunmaktadır. Merdiven çıkışındaki; soldaki oda da, kurtuluş savaşında kullanıldığı düşünülen ateşli ve ateşsiz silahlar,  Akşehir Milletvekili Hacı Bekir Sümer’in biyografisini anlatan pano ve ona hediye edilen tüfeği bulunmaktadır. Bu odanın simetriğindeki oda ise, karargâhta çalışmış subayların biyografileri ve Akşehirli kurtuluş savaşı şehitlerinden bazılarının künyeleri bulunmaktadır.
Büyük taarruzun kararının verildiği Atatürk’ün çalışma odası, kendi orijinal eşyalarıyla döşenmiş, duvardaki panolarda, savaş planları, belgeler ve fotoğraflar sergilenmiştir. Diğer iki odadaysa Atatürk’ün orijinal baskı fotoğrafları, kendi el yazısı ile yazdığı nutuktan alıntılar, karargâha ait belgeler, havacılık ile ilgili fotoğraflar, Anıtkabir Müzesinden müzemize gönderilen, Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra kullandığı ve kendisine hediye edilen özel eşyaları bulunmaktadır.
Taarruz kararının alındığı odanın batısındaki oda, batı Cephesi Karargâhı Komutanı İsmet Paşa’nın, doğusunda ki oda ise, Karargâh Kurmay Başkanı Asım Gündüz’ün çalışma odalarıdır.

 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze01.jpg
 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze02.jpg
 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze03.jpg
 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze04.jpg
 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze05.jpg
 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze06.jpg
 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze07.jpg
 • Konya-Akşehir-BatıCephesiMüze08.jpg
NASREDDİN HOCA ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ (RÜŞTÜ BEY KONAĞI)

Adres: Selçuk Mahallesi Ulucami Cad. No:30 42550 Akşehir / Konya
Tel: (332) 812 69 81
Faks: (332) 813 54 09
E-posta: aksehirmuzesi@ktb.gov.tr
Müze Ziyaret Saatleri  (Yaz/Kış): 08:00-17:00 (Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalıdır.)

Konağı yaptıran Rüştü Bey Akşehir mustantıkı, sorgu hâkimidir. İlçede kendi adına bilinen iki yapısı bulunmaktadır. Bunlardan biri 1904’de yaptırılmış Rüştü Bey Hanı, diğeri I.Dünya savaşı başlarında yapımına başlanan Rüştü Bey Konağıdır.
Rüştü Bey aynı parsel üzerinde bulunan ve babası Mustafa Ağa’ya ait evi yıktırdıktan sonra, Ermeni Ustalar tarafından Konağın yapımına başlamış, Türk ustalar tarafından da tamamlamıştır. Bodrum ve zemin kat üzerine 2 katlı, ahşap taşıyıcılı, kerpiç ve taş malzemeli ikiz ev olarak planlanan yapının bir bölümünde Rüştü Bey’in oğulları, bir bölümünde kendisi oturmuştur.
Tarih boyunca farklı etnik grupların bir arada yaşadığı Akşehir ilçesinde karma bir kültür dokusu görülmektedir. Bu nedenle kentin mimari dokusunda Geleneksel Türk Evlerinden farklı öğelere sıkça rastlanılmaktadır. Rüştü Bey Konağında da bu karma Kültürün izleri açıkça görülmektedir.
Kültür Bakanlığı Yüksek Kurulunun 15.11.1985 tarih ve 1569 sayılı kararı ile tescil edilen Rüştü Bey Konağı 1989 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak
1992 yılında onarımına başlanmıştır. 05. Temmuz. 2007 tarihinde ziyarete açılan “Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi” olarak düzenlenen Rüştü Bey Konağı özgünlüğünü günümüze kadar korumuştur.
İkiz ev plan tipinde yapılan konak, bodrum ve kat üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş katında idari birim olarak kullanılmakla birlikte, toplam 6 oda bulunmaktadır. Müdür, Uzman, Memur ve Bekçi odaları, ayrıca Etnografik ve Arkeolojik Eser Deposu, bu katta bulunmaktadır.
II. kat Arkeolojik eserlerin sergilendiği bölümdür. Binanın bir bölümünde 3, diğer bölümünde 3 olmak üzere toplam 6 oda bulunmaktadır. Odalar,  kronolojik olarak dönemlere ayrılarak sıralanmış olup Eserler teşhir edilmektedir.
III.katta Etnografik eserlerin sergilendiği bölümdür. Bir tarafta, Nasredddin Hocanın fıkrasının betimlendiği oda, Sıra yarenlerinin betimlendiği oda ve Akşehir’e ait gelin odasının sergilendiği odalarda vardır. Diğer tarafta ise etnografik nitelikteki eserler sergilenmektedir. Orta salonda, 13. yy.’a ait ahşap işçiliği gösteren, Seyyid Mahmut Hayrani Türbe kapısı ve Şeyh Eyüb Türbesi’ne ait sanduka teşhir edilmiştir.

 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze01.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze02.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze03.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze04.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze05.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze06.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze07.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze08.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze09.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze10.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze11.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze12.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze13.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze14.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze15.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze16.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze17.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze18.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze19.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze20.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze21.jpg
 • Konya-Akşehir-NasreddinHocaMüze22.jpg


TAŞ ESERLER MÜZESİ (TAŞ MEDRESE)

Adres: Altunkalem Mah. Dr.Aziz Perkün Cad. No: 8  42550 Akşehir / Konya
Tel:  (332) 813 20 29
Faks: (332) 813 54 09
Email: aksehirmuzesi@ktb.gov.tr
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:00-17:00 (Pazartesi Günleri Ziyarete Kapalıdır.)

Altunkalem mahallesi, Dr. Aziz Perkün Caddesi üzerindedir. Taç kapısı üzerindeki kitabeye göre, 648 Hicri, 1250 yılında Selçuklu baş veziri Sahip Ata Hüseyin oğlu Fahrettin Ali tarafından külliye olarak yaptırılmıştır. Medrese, mescid, türbe, imaret, hankah, ve çeşmeden oluşan büyük bir külliye şeklinde inşa edilmesine rağmen günümüze sadece medrese, mescid ve türbe kısmen sağlam olarak gelebilmiştir. Yapının darüşşifa olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Medrese açık avlulu, eyvanlı bir plan şemasına sahiptir. Güneybatıdan anıtsal bir taç kapıyla girilen dikdörtgen avlu revaklarla çevrilmiş, medrese teşkilatı bu revakların arkasında sıralanmıştır. Girişin tam karşısında yazlık dershane olarak kullanılan baş eyvan ile iki yanında kapalı (kışlık) iki dershane yer almaktadır. Güney kanattaki dört öğrenci odası ve ortada bulunan bir eyvana karşılık, kuzeyde ortada bir eyvan bitişiğinde türbe diğer tarafında çilehane ve küçük bir hücre bulunmaktadır. Girişin hemen sağında bulunan geniş iki mekanın Darulkurra (Kur’an evi) olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Mimaride çok sayıda devşirme malzeme, tuğla ve moloz taş kullanılmıştır. Kapalı-kışlık odalar ve türbe bölümü kubbe, diğer mekanlar beşik tonozlar ile örtülmüştür. Kubbelere prizmatik üçgenler ile geçilmiştir.  Birer kapı ve pencere ile avluya açılan öğrenci odaları ocak ve dolap nişleri ile donatılmıştır. Kare planlı türbenin altında kriptası mevcuttur. Kubbe eteğinde pek azı günümüze gelebilmiş kufi yazı benzeri geçmeli geometrik örneklerden meydana gelen, çinili süsleme kuşağı vardır. Aynı şekilde kubbenin ortasında da çini bulunmaktadır. medresenin kuzey duvarını batı ucunda medreseye bitişik inşa edilen mescit vardır.     
Akşehir’deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese, 1960-1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında kapsamlı restorasyon çalışmalarına tabi tutulmuş fakat yapılması gereken restorasyonun, ancak yarısı tamamlanabilmiştir. 16.07.1986 tarihine kadar Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan ve onarım nedeni ile ziyarete kapatılan müzede,  Neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronoloji ile Osmanlı dönemi sonuna kadar gelen eserler koruma altında tutulmaktaydı. Hacim ve boyut bakımından büyük taş eserler burada korunmaya devam edilirken, Arkeolojik ve Etnografik Eser depolarındaki eserler, restorasyonu tamamlanan ve 2007 yılında açılan Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesine taşınmıştır.
Hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanan müzede, tarihsel bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinden toplanan Türk-İslami dönem mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergilenmektedir.   Müzede ayrıca medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırmalarının gösterildiği teşhir odaları bulunmaktadır.

 • Konya-Akşehir-TaşEserlerMüze01.jpg
 • Konya-Akşehir-TaşEserlerMüze02.jpg
 • Konya-Akşehir-TaşEserlerMüze03.jpg
 • Konya-Akşehir-TaşEserlerMüze04.jpg
 • Konya-Akşehir-TaşEserlerMüze05.jpg
 • Konya-Akşehir-TaşEserlerMüze06.jpg
 • Konya-Akşehir-TaşEserlerMüze07.jpg