KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Ereğli Müze Müdürlüğü

EREĞLİ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:  
Adres
: Boyacı Ali Mahallesi Atatürk Caddesi No:116 Ereğli/Konya
Tel: 0 332 713 45 92
E-posta: konyaereglimuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
Ereğli, Emirgazi, Halkapınar, Karapınar

Bağlı Birimleri: -

EREĞLİ MÜZESİ

Adres:
Boyacı Ali Mahallesi Atatürk Caddesi No:116 Ereğli/Konya
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.00-17.00


Ereğli ve çevresinin tarihi zenginliği göz önüne alınarak 1967 yılında müze binasının inşasına başlanmış ve 1978 yılında inşaatı tamamlanarak ziyarete açılmıştır.1977 yılına kadar Konya Müzesi’ne bağlı memurluk olan müze, 1978 yılında bağımsız müdürlük haline getirilmiştir. Ereğli Müzesi Neolitik Çağdan Cumhuriyet Dönemine kadar kesintisiz bir sergi sunan Anadolu’daki ender müzelerden birisidir. Müzede eserler kapalı, açık ve yarı kapalı teşhir olmak üzere 3 şekilde sergilenmektedir.

Arkeoloji Salonu:
Arkeoloji salonunda eserler 5 ayrı vitrinde kronolojik olarak sergilenmektedir. Neolitik Çağdan başlayarak Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit ve Frig Dönemine ait pişmiş toprak kaplar, obsidiyenler, mühürler, boncuklar ve ok uçlar kronolojik olarak sergilenmektedir.
Klasik, Helenistik ve Roma Dönemi eserlerinin sergilendiği vitrinde, müzenin önemli eserlerinden birisi olan ve Göztepe Tümülüsü kazısında bulunan Efes sikkesi, altın diademler, pişmiş toprak kandiller, figürünler ve mermer stel parçaları sergilenmektedir. Bizans Dönemi eserlerinin sergilendiği vitrinde, Oymalı Yer altı şehri kazısında bulunan eserler, Roma ve Bizans Dönemi cam şişe ve kaplar, bilezikler ve kristogramlar sergilenmektedir.
Sikke vitrininde, Helenistik, Roma, Bizans ve Venedik sikkeleri kronolojik olarak dönemlerine ayrılırken; ayrıca Roma Dönemi sikkeleri imparatorlara göre tasnif edilmiştir.
Fosil vitrininde Ereğli’nin Zengen Kasabası’ndaki kum ocaklarında bulunan mamuta ait fosil parçaları ile geyik boynuzları ve memeli kemikleri sergilenmektedir. Güney mamutu olarak tanımlanan fosil kalıntıları, günümüzden yaklaşık 2,5-1,5 milyon yıl öncesinde Avrupa ve Orta Asya’da yaşamış ve nesli tükenmiş olan bir mamut türüne aittir.

Etnografya Salonu
Ereğli ve çevresinden derlenen Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait mutfak eşyaları, takılar, silahlar ile 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim 2 vitrinden oluşan salonda sergilenmektedir. Bu salonda ayrıca Selçuklu dönemine ait figürlü seramik ve alçı parçaları ile İslami Dönem sikke ve madalyonları da sergilenmektedir. Açık alanda Ereğli eski evlerinden derlenen ahşap tavan göbekleri, dolap ve kapıları yer alır.

  • Konya-Ereğli-EreğliMüze01.jpg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze02.jpg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze03.jpg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze04.jpg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze05.jpg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze06.jpg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze07.jpg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze08.jpeg
  • Konya-Ereğli-EreğliMüze09.JPG

İVRİZ KAYA ANITI

Anıt Ereğli’ye 17 km uzaklıkta bulunan İvriz Çayı kenarına doğal bir kaya üzerine Tanrı Tarhundas ile Kral Warpalavas tasvir edilmiştir. 420x240 cm. ölçülerindeki anıtta figürler kabartma tekniği ile yapılmıştır. Kompozisyonda Rahip Kral Warpalavas karşısında daha büyük ölçülerde, bir elinde üzüm salkımı, diğer elinde buğday demeti tutan Tanrı Tarhundas’a doğru ellerini kaldırarak dua etmektedir. Yazıtta ise Kral ;‘’Ben sarayda prens iken bu üzüm bağlarını diktim ve buğday başaklarını yetiştirdim. Tanrı bunlara bereket ve bolluk versin. ’demektedir. Anıtta Hitit geleneğinin yanı sıra Asur, Arami ve Frig sanatının özelliklerini görmek mümkündür. M.Ö. 8. Yüzyılda yapılan ve Geç Hitit Dönemine ait olan bu anıt dünyanın en eski tarım anıtı olma özelliğine sahiptir.