KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir Müze Müdürlüğü

KIRŞEHİR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:
Adres:
Bağbaşı Mahallesi Park Caddesi No:4, Merkez / KIRŞEHİR
Tel: 0 386 213 33 91
E-posta: kirsehirmuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu İl/İlçe:
Merkez, Mucur, Çiçekdağı, Boztepe

Bağlı Birimler:
Mucur Yer altı Şehri


KIRŞEHİR MÜZESİ

Adres:
Bağbaşı Mahallesi Park Caddesi No:4, Merkez/KIRŞEHİR
Ziyaret Saatleri: 08:00 – 17:00
Bilgi: Müze teşhire kapalı olduğu için bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

  • Kırşehir-Kırşehir-KırşehirMüze01.jpg
  • Kırşehir-Kırşehir-KırşehirMüze02.jpg


MUCUR YER ALTI ŞEHRİ

Adres:
Solaklı Mahallesi Çimentepe Sokak No:1, Mucur / KIRŞEHİR
Ziyaret Saatleri: 08:00 – 17:00


Kırşehir Müzesi’ne bağlı bir örenyeri olarak hizmet veren Mucur Yeraltı Şehri; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.07.1989 gün 457 sayılı kararıyla I. Derecede Korunması Gerekli Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Yeraltı şehri Kırşehir’e 20 km mesafede bulunan ve Ankara-Kayseri karayolunun içerisinden geçtiği, Kırşehir’e bağlı Mucur İlçesi’nin merkezinde bulunmaktadır. Bu tür yeraltı şehirlerinin İlk Hıristiyanlık Dönemi’nde (M.S. 3.-4.yy), Hıristiyanlar tarafından putperest kayzerlerden korunmak amaçlı inşa edildiği kabul edilmekle birlikte, Orta Bizans Dönemi’nde (M.S. 8.-9.yy) Arap akınlarından korunmak amacıyla yapıldıkları da bilinmektedir.
Volkanik tüflü arazide kayaların oyulmasıyla inşa edilen, iki kattan ibaret olan yeraltı şehri, odalar ve salonlar ile bu mekanları birbirine bağlayan koridorlardan oluşmakta, havalandırma ise bacalarla sağlanmaktadır.
Bugün itibariyle yeraltı şehrinin 42 odası ziyarete açıktır ve hemen hemen her oda içerisinde yere gömülmüş durumda olan büyük erzak ve su küpleri dikkat çekmektedir. Odaların içerisinde su kuyuları ve nişler bulunmaktadır. Özellikle dairevi planlı olan odalardan birinde oldukça çok sayıda niş bulunması buranın küçük bir ibadet yeri olma olasılığını kuvvetlendirmektedir.
Bir mekandan başka mekana geçmek amacıyla kullanılan oldukça dar ve alçak olarak yapılmış olan koridorların yaklaşık yükseklikleri bir buçuk metre, genişlikleri ise yarım ve bir metre arasında değişmektedir. Koridorların bu şekilde alçak ve dar yapılmasındaki amaç, büyük olasılıkla yapılacak olan herhangi bir saldırı durumunda, bu saldırılarının önünü kesmek olmalıdır. Ayrıca, koridorların, ana geçitlerin ve özel bölmelerin girişlerini kapatmak amacıyla yapılmış, büyük hacimli ve dairesel şekilli kilit taşları oldukça dikkat çekmektedir.         
Bugün itibariyle beş tanesi açık durumda olan havalandırma bacaları, yer altında oksijen ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış yer üstüne açılan hava kanallarıdır. Yeraltı şehrinin bugünkü mevcut ziyarete açık kısmı, Mucur ana yerleşimine yayılmış oldukça büyük bir yeraltı yerleşmesinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.
  • Kırşehir-Kırşehir-MucurYeraltı01.jpg
  • Kırşehir-Kırşehir-MucurYeraltı02.jpg
  • Kırşehir-Kırşehir-MucurYeraltı03.jpg
  • Kırşehir-Kırşehir-MucurYeraltı04.jpg
  • Kırşehir-Kırşehir-MucurYeraltı05.jpg