KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

KIRKLARELİ  MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Müze Müdürlüğü/KIRKLARELİ
Tel: (0288) 214 21 39 - 214 09 61
Faks: (0288) 214 21 39
e-posta:
kirklarelimuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Müze binası, 1894 yılında Belediye Hizmet Binası olarak yaptırılmıştır. Müze yapılması amacıyla Kültür Bakanlığı'na tahsis edilen binada bakım-onadırm faaliyetine 1983 yılında başlanılmış ve 1993 yılında tamamlanmıştır. Tarihi binanın müze olarak düzenlenmesi çalışmaları ise Aralık 1990 tarihinde başlatılmış ve 14 Ocak 1994 tarihinde ziyarete açılmıştır.

 

Bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen yapının dört cephesinde kemerli pencereler yer almakta ve girişte dört sütuna oturan cumba bulunmaktadır. Üst katta Arkeoloji ve Etnografya seksiyonları, giriş katında ise Tabiat Sergi ziyaretçileri karşılamaktadır

 

Esas amacı, Kırlareli ve çevresinde geç kalınmış olan tarihi araştırmalara merkez olmak, çeşitli bilimsel kuruluşlara yardım ve öncülük etmek olan Kırklareli Müzesi'nde 2004 yılı istatistiklerine göre 610 adet etnografik, 1487 adet arkeolojik,2285 adet sikke,15 adet mühür ve mühür baskısı olmak üzere toplam 4397 adet kayıtlı eser mevcuttur. Bu eserler, tarihi seyir itibariyle Prehistorik dönemlerden, Cumhuriyet dönemine kadar ulaşan tüm zaman dilimlerini içermektedir.

 

Yine müze Müdürlüğü'nün asli görevi olarak yerine getirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlığı tescilleri de dikkat çekici çokluktadır. bu amaçla İl'de 106 arkeolojik, 3 kentsel, 4 tarihi,13 doğal sit ve 246 adet de tek yapı olmak üzere,toplam 372 adet tescilli gayrimenkul yapı ve sit alanı bulunmaktadır.

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Envantere Kaydedilen: 4529
Etütlük Eserler: 1047

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin iletişim bilgileri

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

 

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayıları