KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kars Müze Müdürlüğü


KARS MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ


İletişim Bilgileri:

Adres :  İstasyon, Cumhuriyet Cd. No:385, 36000 KARS
Tel : 0 474 212 38 17
Faks : 0 474 212 14 30
E-posta : karsmuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe :
Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ve ilçeleri

Bağlı Birimleri :
Kars Müzesi
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi
Ani Ören Yeri
Ağrı İshak Paşa Sarayı
                             
KARS MÜZESİ

Adres: 
İstasyon, Cumhuriyet Cd. No:385, 36000 Kars
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:00/17:00


1959 yılında kurulan Kars Müzesi, bugünkü hizmet binasına 1980 yılında taşınmıştır. Müze binası 1400 m² kapalı alana sahip olup, binanın idari ve depo bölümleri 500 m², teşhir salonları ise 900 m²’den oluşmaktadır.
Kars Müzesi arkeolojik eser salonlarında Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Erken Tunç çağları, Urartu, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Beylikler dönemlerine ait eserler  kronolojik olarak sergilenmektedir.
Etnografya salonunda ise 18-19. yüzyıla ait dokuma halı ve kilimler, gümüş kemerler, el yazması Kuran-ı Kerimler, mutfak kapları ile süs eşyaları sergilenmektedir.
Müze bahçesinde ise 13 ve 14. yüzyıllara ait Akkoyunlu ve Karakoyunlu Dönemi koç ve koyun mezar taşları bulunmaktadır.
Kars Müzesi bir bölge müzesi konumunda bulunduğundan müzede sergilenen eserler Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde bulunan taşınır kültür varlıklarından oluşmuştur. Müzedeki arkeolojik eserler başta Ani Örenyeri’nde sürdürülen kazılardan ya da bölgedeki yüzey araştırmalarından gelen eserlerden oluşmaktadır. Etnografik eserler ise Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinden satın alma yoluyla müzeye kazandırılan eserlerden oluşmaktadır.

 • Kars-KarsMüze01.jpg
 • Kars-KarsMüze02.jpg
 • Kars-KarsMüze03.jpg
 • Kars-KarsMüze04.jpg
 • Kars-KarsMüze05.jpg
 • Kars-KarsMüze06.jpg
KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ

Adres:
Örnek Mah, Azat Çk. DSİ yanı,  No: 1 Kars
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:00/19:00- 08:00/17:00


Osmanlı İmparatorluğu’nun 1677 tarihinde imzaladığı Karlofça Antlaşması’ndan sonra devletin doğu sınırlarında yeni savunma sistemleri oluşturmak amacıyla 1734 tarihinden başlayarak Kars şehrini doğudan Ruslara, güneyden İran’a karşı savunacak tahkimatlar (tabyalar) oluşturulmaya başlanmış ve 17. yüzyıl sonuna kadar bu çalışmalar devam etmiştir.
Kanlı Tabya binası 1803 tarihinde Sultan III. Selim döneminde Yeni Tabya ismiyle yapılmış 46 adet tabyadan bir tanesidir. 1828 yılında Rusların Kars’a yaptığı bir gece baskını sırasında tabyadaki askerlerin tamamı şehit edildiği için bu tabyanın adı Kanlı Tabya olarak anılmıştır. Kanlı Tabya binası Kars şehrini güney cepheden korumak için yapılmış ve günümüze kadar mimari özelliklerini koruyarak ulaşmıştır.
Tabya binası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, teşhir tanzim işlemleri bitirilip Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde, Kafkas Cephesi’nde yapılan savaşlar hakkında bilgilerin bulunduğu tarihi belgeler,  askerlerimizin yazmış oldukları ağıt ve mektuplar, Sarıkamış şehitlerimizin anısına yapılmış olan şehitler yolu, savaşlara katılmış olan subay ve askerlerin o günkü savaş şartları içerisinde günlük yaşamının canlandırılmış olduğu ve silikon heykellerle zenginleştirilmiş revir, ameliyathane, koğuş ve mutfak bölümleri sergilenmektedir. Ayrıca  şehitlerimizin anısına yapılan bir savaş enstelasyonu odası bulunmaktadır.
Etnografik eserlerin sergilendiği Müze Koleksiyonu bölümünde ise Sarıkamışta kar ve soğuk nedeniyle şehit olmuş askerler anısına yapılmış olan Kar Enstelasyonu bölümü ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Doğu Cephesinde yakın tarihimize yön veren Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Halit Paşa gibi önemli askeri şahsiyetler ile Cihangiroğlu İbrahim Bey ile Kurt İsmail Paşa gibi yerel tarihi şahsiyetleri tanıtan panoların yer aldığı Tanıtım Salonu bulunmaktadır.
Ayrıca toplam 7000m²’lik açık alan ve 1200m²’lik kapalı alanı bulunan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi bahçesinde 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması için Kars’a gelen Rus askeri heyeti tarafından 15. Kolordu Komutanı olan Kazım Karabekir Paşa’ya hediye edilen ve Kazım Karabekir Paşa’nın iki yıl süreyle Kars – Erzurum arasında Kolordu Komutanlığı yaptığı süre içerisinde seyahatlerinde kullandığı Beyaz Vagon da sergilenmektedir.
 • Kars-KafkasCephesi01.jpg
 • Kars-KafkasCephesi02.jpg
 • Kars-KafkasCephesi03.jpg
 • Kars-KafkasCephesi04.jpg
 • Kars-KafkasCephesi05.jpg
 • Kars-KafkasCephesi06.jpgAĞRI İSHAK PAŞA SARAYI  
                                            
Adres : Yukarıtavla, Doğubayazıt/AĞRI
Tel : 0 472 215 32 17
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış) : 09:00/18:00- 09:00/16:00

İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra Son Osmanlı Dönemi'nde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Doğubeyazıt İlçesi'nin 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ndeki son büyük anıtsal yapısıdır. 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de değeri büyüktür. Sarayın Harem Dairesi Taçkapı kitabesine göre yapılış tarihi Hicri 1199, Miladî 1784'tür.

Saray binasının bulunduğu zemin vadi yakası olduğundan, kayalık ve sert bir yerdir. Eski Beyazıt Şehri'nin merkezinde olmasına rağmen, bu yapının üç tarafı (kuzey, batı, güney) dik ve meyillidir.

Saray Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde toplayan bir özellik taşır. Çıldıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa tarafından 1685'te yaptırılan Saray’a, 1784'te son şekil verilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 115x50 m. ölçülerinde bir alana kurulmuştur. Kesme taştan yapılan sarayın doğu cephesindeki portalı kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini yansıtır.

Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana gelmiştir. Birinci avludaki yapıların bazıları yıkılmıştır. Dört tarafı yapılarla çevrili ikinci avlu dikdörtgen planlıdır. Girişe göre sağ tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik vardır. Bunların sonunda cami ve türbe bulunmaktadır. Saray iki kattan oluşmaktadır. 366 oda da bu iki kat içinde yer almaktadır. Her odada taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki boşluklar bütün yapının merkezi bir ısıtma sistemine sahip bulunduğunu göstermektedir.

Divan salonu 20x3 m. boyutlarındadır. Duvarları ve tabanı taştandır. Duvarları Türk hat sanatının örnekleriyle, sülüsle yazılmış ayet ve beyitlerle süslüdür. Burada yer alan "İshak meram üzere kerem kıldı cihanı-Binyüzdoksandokuz buna oldu tarih" beytinden sarayın miladî 1784 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Sarayın ikinci avlusundaki türbe, kesme taştan yapılmıştır. Bu sekizgen türbe, Selçuklu türbe mimarisi geleneğinin tipik örneği olan kümbet şeklindedir ve iki katlıdır. Duvarları geometrik motiflerle süslüdür. Bu türbede Çolak Abdi Paşa, İshak Paşa ve yakınları yatmaktadır.
 • Kars-Ağrı-İshakpaşa01.jpg
 • Kars-Ağrı-İshakpaşa02.jpg
 • Kars-Ağrı-İshakpaşa03.jpg
 • Kars-Ağrı-İshakpaşa04.jpg
 • Kars-Ağrı-İshakpaşa05.jpg
 • Kars-Ağrı-İshakpaşa06.jpg