KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Ödemiş Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADIİZMİR ÖDEMİŞ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres : Hürriyet Mahallesi Birgi Yolu üzeri No :88 ÖDEMİŞ

Tel : (0232) 545 1184

Faks : (0232) 545 1184
e-posta:
odemismuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Ödemiş’te bir müze kurulması fikri 1974 yılında oluşmaya başlamış, Ödemişli eski eser koleksiyoneri Mutahhar BAŞOĞLU tarafından 2772m2’lik arsanın müze yapılmak üzere bağışlanması ile ilk adım atılmıştır. 1977 yılında başlanan müze binasının inşaatı, 1983 yılında ta­mamlanmıştır. Bodrum üzerine zemin kat olarak çadır formunda inşa edilen müzede tek teşhir salonu mevcuttur.

 

Müzenin kuruluşundan önce İzmir Arkeoloji Müzesi ile Tire Müzesi’nde korunan Ödemiş yöresine ait eserler müzeye nakledilmiştir. Ayrıca teşhirde kronolojik bütünlüğün sağlanması amacıyla çeşitli müzelerden seçilen arkeolojik, etnografik eserlerle sikke örneklerinin de nakledilmesiyle seksiyonlar oluşturulmuştur.

 

1983 yılından itibaren müzecilik faaliyetlerini yürüten Ödemiş Müzesinin teşhir salonu; arkeolojik ve etnografik eserler olmak üzere iki ana seksiyonun yanı sıra sikke vitrinleri de düzenlenerek 1987 yılında ziyarete açılmıştır.

 

Arkeolojik seksiyonda; kro­nolojik sırayı takip eden vitrinlerde Tunç Çağı(M.Ö.3000-1200), Frig Uygarlığı (M.Ö.750-680), Lydia Uygarlığı(M.Ö.680-546), Arkaik(M.Ö.700-480), Klasik(M.Ö.480-330), Hellenistik (M.Ö.330-30), Roma(M.Ö.30-M.S.395) ve Bizans(395-1455) Dönemlerine ait pişmiş topraktan yapılmış seramik, cam, altın, gümüş, bronz ve ke­mikten yapılmış eserlerin yanında açık teşhirde mermerden heykel ve heykelcikler de sergilenmektedir. Bu bölümde ayrıca Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans,  Selçuklu, Bey­likler ve Osmanlı Dönemlerine ait sikke örnekleri de sergilenmektedir.

 

Etnografik Seksiyonda; çoğunluğunu Osmanlı Dönemine ait silahların oluştur­duğu, bakır ve gümüş eşyalar cam eserler, el işlemeleri, çeşitli takılar, giysi örnekleri ile el sanatlarına ilişkin örnekler de sergi­lenmektedir.

 

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Arkeolojik Eser: 2872 adet

Etnografik Eser:728 adet

Sikke Sayısı: 8536 adet

Etütlük Eser Sayısı: 780

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimler

Birgi Çakırağa Konağı
e-posta:
birgicakiragikonagi@kultur.gov.tr