KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü

İSTANBUL TÜRBELER MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:

Adres:
Cankurtaran Mahallesi Gülhane Parkı İçi No:35/3 Fatih/İstanbul
Tel: 0212 518 29 19 E-posta: turbelermuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
İstanbul

Bağlı Birimleri:

1 - Abdurrahman Paşa Türbesi
2 - Adile Sultan Türbesi
3 - Ahmed Buhari Türbesi (Unkapanı)
4 - Ahmed Cevad Paşa Türbesi
5 - Aşık Paşa Türbesi
6 - Ayn'ül Hayat Türbesi
7 - Aziz Mahmud Hüdai Türbesi
8 - Baba Cafer Türbesi
9 - Bala Süleyman Ağa Türbesi
10 -Bayram Paşa Türbesi
11 - Benlizade Ahmet Reşit Efendi Türbesi
12 - Beşir Ağa Türbesi
13 - Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi
14 - Bulak Mustafa Paşa Türbesi
15 - Cedid Havatin Türbesi
16 - Cennet Mehmet Efendi Türbesi
17 - Cerrah Paşa Türbesi
18 - Davut Paşa Türbesi
19 - Defterdar Mahmut Efendi Türbesi
20 - Destari Mustafa Paşa Türbesi
21 - Eyüp Sultan Türbesi
22 - Ebu Şeybe El Hudri Türbesi
23 - Ebu'l Vefa Türbesi
24 - Ekmekçi Ahmed Paşa Türbesi
25 - Emir Ahmed Buhari Türbesi
26 - Fatma Sultan Türbesi
27 - Ferhad Paşa Türbesi
28 - Gazanfer Ağa Türbesi
29 - Gazi Osman Paşa Türbesi
30 - Gülbahar Hatun Türbesi
31 - Gülnuş Valide Sultan Türbesi
32 - Gülüştü Valide Sultan Türbesi
33 - Güzelce Ali Paşa Türbesi
34 - Hacı Doğancı Ahmet Paşa Türbesi
35 - Hafsa Ayşe Sultan Türbesi
36 - Hamdullah (Ahmed) El Ensari Türbesi
37 - Halil Paşa Türbesi
38 - Hatice Sultan Türbesi
39 - Hatice Turhan Sultan Türbesi
40 - Hattat Mustafa Rakım Türbesi
41 - Havatin Türbesi
42 - Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi
43 - Hubbi Hatun Türbesi
44 - Hürrem Sultan Türbesi
45 - Hüsrev Paşa Türbesi (Eyüp)
46 - Hüsrev Paşa Türbesi (Fatih)
47 - İskender Paşa Türbesi
48 - Gazi Kara Ahmet Paşa Türbesi
49 - Karaca Ahmed Türbesi
50 - Keçecizade Fuad Paşa Türbesi
51 - Kesikbaş Hüseyin Ağa Türbesi
52 - Kılıç Ali Paşa Türbesi
53 - Koca Sinan Paşa Türbesi
54 - Köprülü Mehmed Paşa Türbesi    
55 - Kuyucu Murad Paşa Türbesi
56 - Lala Mustafa Paşa Türbesi
57 - Lohusa Sultan Türbesi
58 - Mahmud Nedim Paşa Türbesi
59 - Mahmud Paşa Türbesi
60 - Mehmet Ağa Türbesi
61 - Mehmet Vusuli Efendi Türbesi 
62 - Merkez Efendi Türbesi
63 - Mihrişah Valide Sultan Türbesi    
64 - Mimar Sinan Türbesi
65 - Mir-i Miran Mehmed Ağa Türbes
66 - Muhammed el Ensari Türbesi
67 - Mustafa Ağa Türbesi
68 - Mustafa Reşit Paşa Türbesi
69 - Nakkaş Hasan Paşa Türbesi
70 - Nakşidil Valide Sultan Türbesi
71 - Nevfidan Kadın Türbesi    
72 - Nişancı Feridun Paşa Türbesi
73 - Nişancı Hamza Paşa (At Mezarı) Tür.
74 - Nişancı Mehmed Paşa Türbesi
75 - Nureddin Cerrahi Türbesi
76 - Nur-u Osmaniye Türbesi
77 - Oğlanlan (Olanlar) Türbesi
78 - Pertev Paşa Türbesi
79 - Pertevniyal Valide Sultan Türbesi
80 - Pir Ahmed Edirnevi Türbesi
81 - Piyale Paşa Türbesi
82 - Prens Sebahattin Türbesi
83 - Ragıp Mehmet Paşa Türbesi
84 - Ramazan Efendi Türbesi
85 - Rumi Mehmed Paşa Türbesi
86 - Rüstem Paşa Türbesi
87 - Safiye Sultan Türbesi
88 - Sancaktar Hayrettin Paşa Türbesi
89 - Selçuk Sultan Türbesi
90 - Seyyid-i Velayet Türbesi
91 - Siyavuş Paşa Türbesi
92 - Sokollu Mehmet Paşa Türbesi
93 - Sultan Abdülmecid Türbesi
94 - Sultan 1. Abdülhamid Türbesi
95 - Sultan 1. Ahmed Türbesi
96 - Sultan 1.Mustafa - Sultan 1.İbrahim Türbesi
97 - Sultan 1. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) Türbesi
98 - Sultan 2. Beyazıd Türbesi
99 - Sultan 2. Mahmud Türbesi
100 - Sultan 2. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) Türbesi
101 - Sultan 2.Selim Türbesi
102 - Sultan 3. Mehmed Türbesi
103 - Sultan 3. Murad Türbesi
104 - Sultan 3. Mustafa Türbesi
105 - Sultan 5. Mehmet Reşad Türbesi
106 - Sümbül Efendi Türbesi
107 - Şah Sultan Türbesi
108 - Şehzade Mahmud Türbesi
109 - Şehzade Mehmed Türbesi
110 - Ayasofya Şehzadeler (Şehzadegan) Türbesi
111 - Şehzadeler Türbesi
112 - Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi
113 - Şemsi Ahmet Paşa Türbesi
114 - Şeyh Mustafa Devati Türbesi
115 - Turabi Baba Türbesi
116 - Üryanizade Esat Efendi Türbesi
117 - Abdul Vedud (Ya Vedud) Sultan Türbesi
118 - Yahya Efendi Türbesi
119 - Yavuz Sultan Selim Türbesi
120 - Yenikapı Mevlevihanesi Türbesi
121 - Zal Mahmud Paşa Türbesi
122 - Zeynep Sultan - Kamil Paşa Türbesi ABDURRAHMAN PAŞA TÜRBESİ

Adres: Câmii Kebir Caddesi'nin Boyacı Sokak ile kesiştiği köşe başında Eyüp-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Abdurrahman Paşa Türbesi İstanbul Eyüp ilçesi, Camii Kebir Caddesi ile Boyacı Sokağı’nın kesiştiği noktada 41 pafta 48 ada 17 parselde bulunmaktadır.

Türbe, Sultan İbrahim Dönemi harem kadınlarından Şekerpare Kadın tarafından kendisi için yaptırılmıştır.  Abdurrahman Paşa, Osmanlı sarayında Enderun’dan yetişmiş, Anadolu ve Mısır valiliklerinde bulunmuş 1652 yılında vefatı üzerine bu türbeye gömülmüştür.

H. 1058/M. 1648 yılına tarihli türbe sekizgen planlı olup muntazam küfeki taşından yapılmıştır. Kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Her cephede altlı üstlü iki sıra halindeki pencerelerle aydınlatılan türbede, alt sıra pencereler dikdörtgen söveli ve demir şebekeli olup üst sıra pencereler ise sivri kemer içinde alçı şebekelidir.

Türbede kubbe geçişlerinde mavi zemin üzerine beyaz renkle madalyonlar içinde bitkisel motiflere yer verilmiş ayrıca kubbe göbeğinde geometrik formda bir madalyon ve etrafında oluşturulmuş madalyon ve şemseler, türbedeki tezyinat unsurlarındandır.

Türbe, Şekerpare Kadın tarafından kendisi için yaptırılmış, daha sonra satılan türbeyi Abdurrahman ağa ve hazine-i hassa ağalarından Hasan ağa satın almıştır. Türbedeki iki sanduka bu iki kişiye aittir.

 • ElbistanMüzesi01.jpg
 • ElbistanMüzesi02.jpg
 • Muş-MalazgirtMüze01.JPG
 • Muş-MalazgirtMüze02.JPG

ADİLE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Bostan İskelesi Sokak No.2 Eyüp-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Adile Sultan, Sultan II. Mahmud’un kızı olup Tophane Müşiri Mehmed Ali Paşa ile 1845 yılında evlenmiştir. Osmanlı Hanedanı içinde divanı olan tek şairedir. Hayırseverliği ile tanınmış, yoksulları okutmuş, gelinlik kızlara çeyiz yaptırmış, suyu akmayan çeşmelere su getirtmiştir.

H.1315/M.1849 yılına tarihli türbe, kare planlı ve kubbeli iki mekândan meydana gelir. Cephelerinde yuvarlak kemerli, madeni şebekeli yüksek pencere bulunan yapıda, her cephesinde duvara durumda ion başlıklı plastrlar yerleştirilmiştir. Saçak boyunca ve pencereler üzerindeki silmeler, türbeyi boydan boya çevirmekte bu durum dış cepheye hareketlilik katmaktadır.

Yapının girişine Sultan Abdülmecid’in 1266/1849 tarihli tuğrası yerleştirilmiştir. İç mekânda da yoğun süsleme beden duvarlarında, kubbe geçişlerinde ve kubbede kendini gösterir. Bu kalem işleri 19. yy'ın barok stilini yansıtır.

Türbede, Adile Sultan’ın dışında eşi Sadrazam Mehmet Ali Paşa, kızları Sıdıka Hanım, Aliye Hanım, Hayriye Hanım ve oğlu İsmail Bey yatmaktadır. Türbenin Sol tarafındaki oda da ise üç sanduka vardır. Bunlardan ikisinde Resan Hanım ve Aliyye Sultan medfundur. Üçüncü sanduka ise boştur.

 • Türbe002-AdileSultan01.jpg

AHMED BUHARİ TÜRBESİ

Adres:
Haraçcı Kara Mehmed Mahallesi, Üsküplü Cad. Unkapanı/Fâtih-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri: Ziyarete Kapalı


Sultan III. Murad tarafından inşa ettirilen türbenin yapım tarihi belli değildir. Mermer cepheli sekizgen planlı bir forma sahip olan türbenin kubbesi kurşunludur. Türbe bütünüyle beyaz mermer kaplı olup sekiz köşesindeki cepheler de yatay silmelerle ve pilastırları ile hareketlendirilmiştir. Her cephesinde yer alan yüksek pencereler yuvarlak kemer içine alınmış kilit taşı ile belirtilmiştir. Türbede süsleme kubbe içi kalem işlerinde görülür. Sultan II. Mahmud Döneminde tekke ile birlikte ihya edilmiş, bu dönemde metni Keçecizade Mehmed İzzet Molla Efendiye ait h.1232/m.1816 tarihli manzum ihya kitabesi konmuştur. Türbede Şeyh Ahmet Buhari tek başına yatmaktadır.

 • Türbe003-AhmedBuhari01.jpg
 • Türbe003-AhmedBuhari02.jpg
 • Türbe003-AhmedBuhari03.jpg
 • Türbe003-AhmedBuhari04.jpg
 • Türbe003-AhmedBuhari05.jpg

AHMED CEVAD PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Hoca Üveys Mahallesi, Emîr Buhârî Sokak, Emîr Buhârî Câmii bahçesi Malta/Fâtih-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Osmanlı Devleti sadrazamlarından olan Ahmet Cevat Paşa 1851 yılında Şam’ da doğmuş olup Şakir Paşa Ailesi’ne mensup olduğundan Cevad Şakir Paşa olarak da bilinir. 5. Ordu Komutanı olarak görev yaptığı Şam'da rahatsızlandı. Doktorların verdiği raporla İstanbul'a geldi ve 1900 yılında vefat etti. Fatih, Emir Buhari sokağında, Emir Buhari haziresi içinde yer alan türbe Neo-Klasik üslupta bir eserdir. Mimar Kemalettin tarafından kesme taştan inşa edilmiş kare planlı türbenin giriş kısmı dikdörtgen şekilde çıkıntı yapmış durumda olup iki adet sütun ile taşınmaktadır. Dışa taşkın bu portalde rumi formda motifler ve stalaktitler cepheye hareketlilik kazandırır. Kubbe, duvarların kenarlarına yerleştirilen sekizgen sütunların taşıdığı kemerler üzerine oturtulmuştur. Türbede Ahmet Cevat Paşa ve kız kardeşi Hacer Sare Hanım medfundur.

 • Türbe004-AhmedCevadPaşa01.jpg
 • Türbe004-AhmedCevadPaşa02.jpg
 • Türbe004-AhmedCevadPaşa03.jpg

AŞIK PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Haydar Caddesi, Âşık Paşa Câmii, Haydar/Fâtih-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Şeyh Âşık Paşa’ya ait kâgir türbe; sonradan camiye dönüştürülmüş bir mescit, tevhidhane ve meşrutasının bir arada planlandığı tekke binası, günümüzde mevcut olmayan bir tekke, iki türbe, bir çeşme ve hazire bölümlerinden meydana gelen külliyenin doğusundadır. Asimetrik bir plan teşkil eden Âşık Paşazade Türbesi büyük boyutlu ve kubbeli esas türbe ile bunun güneybatısında bulunan çapraz tonoz örtülü küçük olan iki bölümden meydana gelmektedir. Kesme küfeki taşı ile yapılmış türbenin caddeye bakan cephesinde dikdörtgen söveli sivri kemer içine alınmış altı pencere yer alır. Mukarnas konsollu sivri tromplar, dışarıdan on iki köşeli bir kasnakla desteklenmiştir. Avluyu sınırlayan ve cadde boyunca uzanan kesme taş örgülü duvarda, dikdörtgen açıklıklı, demir parmaklıklı pencerelerle basık kemerli bir dış kapı bulunmaktadır.

 • Türbe005-AşıkPaşa01.jpg
 • Türbe005-AşıkPaşa02.jpg
 • Türbe005-AşıkPaşa03.jpg
 • Türbe005-AşıkPaşa04.jpg
 • Türbe005-AşıkPaşa05.jpg
AYNÜL HAYAT TÜRBESİ

Adres:
Kemalpaşa Mah. Ordu Cad. Laleli Külliyesi içi Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İstanbul Eminönü ilçesi, Laleli, Ordu Caddesi’nde bulunan Aynül Hayat Türbesi Sultan III. Mustafa Camisi’nin (Laleli Camisi) avlusunda 1764 yılında yaptırılmıştır. Aynü’l Hayat Hanım, Sultan III. Mustafa’nın eşi, Mihrimah Sultan’ın da annesidir.

Yapı, III. Mustafa Türbesi’nin sağında bu yapıya bitişik olarak yer alan kare planlı bir türbedir. III. Mustafa Türbesi ile aynı Barok özellikler gösterir. Kubbe geçişinin pandantifle sağlandığı yapıda giriş cephesi yuvarlak kemerli bağlanan dört sütunlu üç bölümlüdür Ortada kapı ve iki yanında pencere yer almıştır. Cephe, sütün başlıkların üstüne kadar mermerden olup kemer üstleri tuğla ile örülmüştür.

Türbede Aynü’l-Hayat Hanım ve Sultan III. Selim’in baş kadını Şefizar Hanım’ın medfundur.

 • Türbe006-Ayn'ülHayat01.jpg
 • Türbe006-Ayn'ülHayat02.jpg
 • Türbe006-Ayn'ülHayat03.jpg
 • Türbe006-Ayn'ülHayat04.jpg
AZİZ MAHMUD HÜDAYİ TÜRBESİ

Adres:
Gülfem Hatun mah. Aziz Mahmud Hüdayi sokak Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 06:00-23:00


Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, sair olan Aziz Mahmud Hüdâyi 1541 yılında doğmustur.  Istanbul’da Küçük Ayasofya Medresesi’nde ders görmüş, sonraki yıllarda Bursa Ferhadiye Medresesi’ne müderris ve Câmi-i Atik Mahkemesi’ne Kadı tayin edilmiştir. Küçük Ayasofya Camii Tekkesi’nde sekiz yıl şeyhlik makamında bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi, bir dönem de Fatih Camii’nde vaizlik görevini sürdürmüştür. Üç padişahın ilgisine mazhar olan Aziz Mahmud Hüdayi Sultan Ahmed Camii’nin de ilk hutbesini okumuştur. Yazdığı 30 kadar eseriyle dönemini etkileyen Aziz Mahmud Hüdâyi, 1628 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Vefatının üzerine kendi adını taşıyan külliyeye defnedilmiş ve akabinde bir türbe yapılmıştır.

Türbe; girişinde sonradan camekanla kapatılmış bir bölüm, bölümden geçilerek ulaşılan su kuyusunun bulunduğu ara hol ile asıl türbe mekanından oluşmaktadır. Türbe dikdörtgen planlı olup, 4 mermer sütuna oturan ve içeriden Celvetî tacının tepeliği gibi on üç dilime ayrılmış ahşap bir kubbe ile örtülüdür. Bu kubbenin altında Aziz Mahmud Hüdâyi’nin yaldızlı demir şebekelerle kuşatılmış olan ahşap sandukası yer alır. Türbenin kubbesi, kubbe geçiş ögeleri, pencere araları ve duvar yüzeyleri kalem isiyle süslenmiştir.

 • Türbe007-AzizMahmudHüdayi01.jpg
 • Türbe007-AzizMahmudHüdayi02.jpg
 • Türbe007-AzizMahmudHüdayi03.jpg
BABA CAFER TÜRBESİ

Adres:
Eminönü, Ragıp Gümüşpala Caddesi No:26 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00


Asıl adı Seyyid Cafer olan Baba Cafer, rivayete göre Hz. Peygamber soyundan gelmektedir. Abbasi döneminde yaşamış ve Halife Hârûnürreşîd tarafından Bizans İmparatorluğu’na elçi olarak gönderilmiştir. İstanbul’da bulunan Araplarla Rumlar arasındaki çarpışmalarda ölen Müslümanların naaşlarının sokak aralarında kalmasına çok üzülerek devrin imparatoru Nikephoros’a sert bir dille çatınca zindana atılmış, daha sonra da öldürülerek hapis bulunduğu burcun altına gömülmüştür.

Zindan hanında yer alan türbe, dikdörtgen planlı olup üzeri tonozla örtülüdür. Türbe girişi zamanla değiştirilmiş olup türbe girişinde yer alan 1881 tarihli onarım kitabesi türbe içinde sergilenmektedir. Ayrıca bu onarım kitabesinde türbeye yapılacak ziyaretin faziletleri de belirtilmiştir. Türbe içerisi zeminden yükseltilmiş ahşaptan olup girişin sağ tarafında Baba Cafer’in sandukası ilerisinde kuyu ve Ali Baba’nın sandukası yer alır.  Yapıyı süsleyen kalem işlerinde siyah üzerine beyaz hatla Allah, Muhammed, ciharyar-ı güzin, Hasan ve Hüseyin yazılıdır.

 • Türbe008-BabaCafer01.jpg
 • Türbe008-BabaCafer02.jpg
 • Türbe008-BabaCafer03.jpg
 • Türbe008-BabaCafer04.jpg
BALA SÜLEYMAN AĞA TÜRBESİ

Adres:
Veledi Karabaş Mahallesi, Balâ Süleymân Ağa Câmii, Silivrikapı/Fâtih-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Balâ Süleyman Ağa Türbesi, Veledi Karabaş Mahallesi. Bala Süleyman Ağa Cami/külliyesi içinde,  355 Pafta, 1409 ada,  6 parselde bulunmaktadır.

Türbenin İlk inşa tarihi 15. Yy.’dır. Bugünkü yapı ise 19. Yy.’a aittir.  Balâ Süleyman Ağa, Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşamış, İstanbul’un fethine katılmış, daha sonraki savaşlarda da topçu başı olarak görev yapmıştır. Yaşamı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

Düzgün olmayan bir plan arz eden yapı düzgün kesme taştan inşa edilmiş olup girişi üç adet pencerenin sıralandığı cepheden yapılır. Caddeye bakan kısımlarda yuvarlak kemerli, madeni şebekeli ve yüksek pencereler iç mekanı aydınlatır. Saçak altında ve pencere üstlerinde yeşil zemin üzerine işlenmiş Hattat Ömer Faik Efendi’ye ait sülüs yazı kuşağı türbeyi boydan boya kuşatmaktadır. Ahşap tavanda, sekizgen yıldız biçimindeki bir motif dikkat çekicidir.

Türbede Bala Süleyman Ağa ve eşi, Şeyh Ali Efendi, Mekke Şeyhlerinden Sait Can Efendi, Ali Efendi’nin eşi Sıdıka Hanım, Şeyh Mehmet Saadetlin Efendi gömülüdür.

 • Türbe009-BalaSüleymanAğa01.jpg
 • Türbe009-BalaSüleymanAğa02.jpg
 • Türbe009-BalaSüleymanAğa03.jpg
 • Türbe009-BalaSüleymanAğa04.jpg
BAYRAM PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Haseki Caddesi, Bayrampaşa Külliyesi, Haseki-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Bayram Paşa Türbesi, Fatih ilçesi, Bayrampaşa Külliyesi içinde, Haseki Cadddesi, 228 pafta, 1129 ada,  82  parselde yer almaktadır.

Türbenin inşa tarihi, 1634-1635’dir. İstanbul'un Davutpaşa semtinde doğan ve doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Bayram Paşa, Yeniçeri Ocağı'nda yetişmiş; Mısır Valiliği, Rumeli Beylerbeyliği, İstanbul Kaymakamlığı gibi görevlerinin ardından IV. Murad Dönemi 1637 yılında sadrazam olmuştur.

Türbe, düzgün kesme taştan kare planlı, kubbesi düz örtülü birer eyvandan oluşmaktadır. Türbenin girişinde barok stildeki revak beş ahşap direk üzerine oturmaktadır. Yapının girişi eyvan olmayan başka bir kısımdan sağlanmıştır. Kubbenin oturduğu sekizgen kasnaklı kısımda her cephede sivri kemer içerisinde birer pencere yer almaktadır. Yapının cephelerinde alt sıra pencereler sağır kemerli, dikdörtgen söveli ve demir parmaklıklı olup üst sıra pencereler ise sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Yapının eyvanlı kısımlarındaki köşeler yarım silindir kaval silmelerle yumuşatılmıştır.

İç mekânda süsleme üst sıra pencere altlarından başlamakta olup yapıyı boydan boya yazı kuşağı çevirmektedir. Kemer alınlıklarında, üst sıra pencere sövelerinde ve pandantiflerde bitkisel motifler dikkat çekmektedir. Kubbe göbeğinde yazı kuşağı ve onu çevreleyen yine kubbede bulunan şemseler dikkat çekicidir.   

 • Türbe010-BayramPaşa01.jpg
 • Türbe010-BayramPaşa02.jpg
 • Türbe010-BayramPaşa03.jpg

BENLİZADE REŞİD EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Dârüşşafaka Caddesi, Çarşamba-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalı


Türbede, 18'inci yüzyılda Mekke kadılığı yapan Ahmed Reşid Efendi ile karısının kabri vardır. Kare planlı yapıda kesme taş ve moloz birlikte kullanılmıştır. Kubbeli olan yapıda cadde tarafına bakan cephelerde sağır kemerli pencere açıklıkları görülmektedir. Benlizade Ahmet Reşid Efendi Türbesi bugün harabe haldedir.

 • Türbe011-BenlizadeReşidEfendi01.jpg
 • Türbe011-BenlizadeReşidEfendi02.jpg
 • Türbe011-BenlizadeReşidEfendi03.jpg
BEŞİR AĞA TÜRBESİ

Adres:
Eyüp Sultan Câmii yanı Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Hacı Beşir Ağa, Kızlar Ağası Yapraksız Ali Ağa’nın yanında yetişmiş, 1705 yılında saray hazinedarı olmuştur. Darüs-saade Ağası Süleyman Ağa ile birlikte 1713 yılında önce Kıbrıs, sonra da Mısır’da yaşamaya mecbur edilmiştir. Daha sonra Şeyhülharemlik makamına 1717 yılında getirilmiş ve ardından Darüs-saade Ağası olmuştur. Bu görevini Sultan III. Ahmed (1703–1930) ve Sultan I. Mahmud (1730–1754) yıllarında sürdürmüştür. 1746 yılında ölmüş ve Eyüp Sultan Camisi’nin şadırvan avlusunu iç avluya bağlayan büyük kapının yanındaki türbesine gömülmüştür.
 
Eyüpsultan Camii avlusunda bulunan 1746 yılına tarihlenen Hacı Beşir Ağa Türbesi’nin kemerli kapısı iç avluya açılmakta, büyük hacet penceresi ise yine avlu tarafındadır. Bu pencerenin iki yan duvarına bir sebil yapılmıştır.
Türbede, Hacı Beşir Ağa tek başına yatmaktadır.

 • Türbe012-BeşirAğa01.jpg
 • Türbe012-BeşirAğa02.jpg
BOSNALI İBRAHİM PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Kalenderhane Mah., Şehzade Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Bosnalı İbrahim Paşa, Sultan III. Murat devri sadrazamlarından olup Enderun’da yetişmiştir. Yeniçeri Ağalığı, Diyarbakır, Şam ve Mısır valiliklerinde görev almıştır. 1601 yılında, Belgrat’ta seferde iken vefat etti ve daha sonra türbesinin yapılacağı mezarına defnedildi.

1603 yılında inşa edilen yapının mimarları Dalgıç Ahmed Ağa ve kalfası Sefer’dir. Düzgün kesme taştan inşa edilen yapı sekizgen plan özelliği gösterir. Girişi kuzey cephesinden olup mukarnas başlıklı altı silindir sütun üzerine oturan saçaklı bir revak bulunmaktadır. Alt sıra pencereler dikdörtgen söveli demir lokmalıklı olup üst sıra pencereler sivri kemerli ve yuvarlak demirlidir. Sekizgen cephe düzenine sahip türbede her köşede yarım silindir kaval silmeler yapının tepesine kadar ulaşmaktadır.

Giriş kapısı üzerinde Kelime-i Şehadet’ in işlendiği yapıda kapının iki tarafındaki panolara bitkisel motifler yerleştirilmiştir. Soldaki panoda ise Kasas Suresi’nin 84. Ayeti okunmaktadır. Türbede İbrahim Paşa, oğlu ve kızı medfundur.

 • Türbe013-BosnalıİbrahimPaşa01.jpg
 • Türbe013-BosnalıİbrahimPaşa02.jpg
 • Türbe013-BosnalıİbrahimPaşa03.jpg
 • Türbe013-BosnalıİbrahimPaşa04.jpg
BULAK MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Eyüp Sultan Câmii mihrâb tarafında Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Pulak Mustafa Paşa, Kanuni Sultan Süleyman döneminin önemli vezirlerindendir. Paşa’ya Arnavutça yaşlı anlamına gelen Pulak denmiştir. Enderun’da yetişmiş, Yanya Beylerbeyliği yapmış, 1520’de Kaptan-ı Derya olmuştur. 1530 yılında Şam Beylerbeyliği’ne atanmış, aynı yıl azledilince Mısır’a yerleşmiştir. İstanbul’a döndükten sonra 1534 yılında vefat etmiştir.

1534 yılında kesme küfeki taşından sekizgen planlı olarak inşa edilen yapı Baldaken forma sahiptir. Alçak bir kasnak üzerine oturan kubbeyi birbirine kaş kemerle bağlı payeler taşımaktadır.

Kubbe içinde kalem işi süslemelerin görüldüğü türbede merkezde madalyonlu bir süsleme ve şemse motifleri bulunmaktadır.

Türbede üç mermer sanduka yer alır. Mustafa Paşa dışında, mücevveze kavuklu olan Bekir Bey’e, diğeri ise Paşa’nın eşine aittir.

 • Türbe014-BulakMustafaPaşa01.jpg
CEDİD HAVATİN TÜRBESİ

Adres:
Rüstempaşa, Yeni Cami Caddesi No:1 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Cedid Havatin Türbesi, Havatin Türbesi’nin kuzeyine 19. Yüzyılda eklenmiş yeni bir türbedir. Türbe, dikdörtgen planlı olup kubbeyle örtülüdür. Hatice Turhan ve Havatin Türbesi’nin duvarına bitişik olarak yapılan bu yapının müstakil sundurmalı girişinin yanı sıra Havatin Türbesi içerisinden de giriş yapılabilmektedir. Türbe doğu ve batı cephelerinde alt pencereler ve kuzeye açılmış üst pencereler ile aydınlanmaktadır. Kubbe ve kubbe geçişlerinde 19. Yüzyıl kalem işleriyle süslüdür. Ayrıca karşılıklı olan kemer içlerinin birinde Mekke (Kâbe) ve Medine tasvirleri diğerinde ise hayali bir şehir manzarası yer alır.

Türbede Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid’in hanımları, kızları ve şehzadeleriyle birlikte Sultan V. Murad medfundur.

 • Türbe015-CedidHavatin01.jpg
 • Türbe015-CedidHavatin02.jpg
 • Türbe015-CedidHavatin03.jpg
 • Türbe015-CedidHavatin04.jpg
CENNET MEHMED EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Gülfem Hatun mah. Aziz Mahmud Hüdai Sokak Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı (Restorasyonda)


Asıl ismi Mehmet Fenayi olan Cennet Mehmet Efendi, Celvetiyye Tarikatı şeyhlerindendir. Tasavvuf, şiir ve tefsir alanında devrin önde gelenlerinden olup Aziz Mahmut Hüdai'nin müridi olan Cennet Muhammed Efendi, burayı zaviye olarak inşa ettirmiştir. Cennet Muhammed Efendi 1665 yılından beri burada gömülüdür. 1800'lü yıllarda yanan türbe, daha sonra Rabia Adviye Hanım tarafından 1870 yılında ahşap olarak yeniden yaptırılmıştır.

Üsküdar İlçesi, Gülfem Hatun Mahallesi’nde bulunan türbe, dikdörtgen planlı, ahşaptan olup sade bir yapı görünümündedir. Sokağa bakan giriş cephesinde beş yuvarlak kemerli büyük penceresi, türbenin iç mekanı aydınlatmaktadır. Giriş kapısının hemen üzerinde ta'lik yazı ile yazılmış, Mehmet Mısri imzalı mermer bir kitabe görülür. İki bölümden oluşan türbede, içinde yedi adet sandukanın bulunduğu kısımda Cennet Efendi yatmaktadır. Türbede Cennet Efendi dışında Rabia Adviye Hanım oğulları Vehbi ve Tevfik Bey olup geri kalanlar bilinmemektedir.


CERRAH MEHMET PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Cerrahpaşa Câmii avlusu, Cerrahpaşa-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Cerrah Mehmet Paşa Türbesi, Fatih ilçesi, Cerrahpaşa Camii avlusu içinde Cerrah Paşa Caddesi, 221 pafta, 1007 ada, 1 parselde yer almaktadır.

Cerrah Mehmet Paşa Türbesi; İstanbul Aksaray ile Cerrahpaşa arasındaki Cerrah Mehmet Paşa Camiinin avlusuna 1604 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Osmanlı Klasik Dönem eseridir. Cerrah Mehmet Paşa Sultan III. Mehmet (1595–1603) dönemi sadrazamlarından olup Enderûn mektebinde yetişmiştir. Has oda ağalarından iken Şehzade Mehmet’i sünnet etmekteki mahareti sebebiyle isim yapmıştır. Enderun’dan çıkması ile yeniçeri ağalığı görevine atanmıştır. Daha sonra kubbe veziri olmuştur. Bundan sonra bir müddet daha yasayan Cerrah Mehmet Paşa Ocak 1604’da (Hicri Saban 1012’de) vefat etmiştir. Türbesi;  muntazam kesme taştan yapılmış olup sekizgen plan özelliği gösterir. Her cephesinde altlı – üstlü pencere dizisi yer alır; alt sıra pencereler dikdörtgen söveli ve demir şebekeli olup üst sıra pencereler ise sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Kasnağı olmayan türbeye geçiş pandantiflerle sağlanmaktadır. Sade bir iç mekâna sahip olan türbede, kubbe göbeğinde dairesel form etrafında kubbe eteğinde rumi süslemeler bulunur. Türbenin içinde Cerrah Mehmed Paşa ile evlâdına ait üç ahşap sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe017-CerrahMehmetPaşa01.jpg
 • Türbe017-CerrahMehmetPaşa02.jpg
DAVUT PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Kocamustafapaşa, Hobyar Mah., Davutpaşa Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Davud Paşa Türbesi, Fatih ilçesi, Hobyar Mah., Davutpaşa Camii avlusu, 303 pafta, 1134 Ada, 35 parselde yer almaktadır.
 
Türbe, Osmanlı klasik dönem öncesi 1485 yılında inşa edilmiştir. Davud Paşa Sultan İkinci Bâyezîd devri sadrâzamlarından. Arnavut asıllı devşirme olup, Müslüman olduktan sonra Enderûn’a alınıp yetiştirildi. Fatih Sultan Mehmet devri Anadolu Beylerbeyi görevinde bulunan Davud Paşa  Ankara Sancak Beyi (1470), Anadolu Beylerbeyi olmuş, 1477 yılında Süleyman Paşa’nın yerine Rumeli Beylerbeyi olmuştur.

Sekizgen planlı olan türbe, kesme taştan imal edilmiş olup üzeri sekizgen kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Türbe girişinde baklava dilimi başlıklı dört sütunun taşıdığı kasnaklı tek kubbeli bir revak bulunmaktadır. Giriş kapısının hemen üzerinde celi-sülüs yazı ile Şeyhülislâm İbn-i Kemal Efendi’nin kitabesi işlenmiştir. Beyaz badana ile sıvanmış olan türbenin yalnızca kubbe göbeğinde ve alt sıra pencerelerin alınlıklarında kalem işi süslemeler görülür. Türbede, Davut Paşa tek başına yatmaktadır.

 • Türbe018-DavutPaşa01.jpg
 • Türbe018-DavutPaşa02.jpg
DEFTERDAR MAHMUD EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Defterdâr Caddesi, Defterdâr Mahmûd Efendi Câmii Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Defterdar Nazlı Mahmud Çelebi, iki kez Kanuni Sultan Süleyman’nın baş defterdarlığını (Maliye Bakanlığı) yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ödemelerdeki hassasiyetinden dolayı “Nazlı” lakabını almış, 1546’ da vefat etmiştir. Mimar Sinan eseri olan yapı açık türbe olarak inşa edilmiştir.

1541 yılında kesme taş malzemeden yapılmış türbe Baldaken tarza sahiptir. Yapının dört tarafı açık, kare planlıdır. Dört sütuna oturan sivri kemerlerden sekizgen kasnağa geçiş pandantiflerledir. Türbenin içine girişi sağlayan kapı bir taçla süslenmiş mermer çerçeveden ibarettir. Kapının yay kemeriyle üstteki taç arasında mermere “Lâ ilâhe illallahü’l-melikü’l-hakku’l-mübîn Muhammedün Resûlullah sâdıku’l-va‘di’l-emîn” ibaresi işlenmiştir.
Türbede Defterdar Mahmud Efendi Medfundur.

 • Türbe019-DefterdarMahmudEfendi01.jpg
 • Türbe019-DefterdarMahmudEfendi02.jpg
DESTARİ MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Kalenderhane Mah., Şehzade Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Destari Mustafa Paşa Sultan I. Ahmet (1603–1617) devri vezirlerinden olup, Enderun’da yetişmiş, Mirahorluk, Beylerbeyliği, Sadaret Kaymakamlığı, Kubbe Vezirliği ve Vezirlik yapmış 1614 yılında vefat etmiştir.
Türbe kesme küfeki taşından, dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Üzeri dışa taşkın sekizgen bir kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin yanında ayna tonozlara yer verilmiştir. Türbe iç mekanda üç kısma ayrılmış olup caddeye bakan cephesine iki sıra pencere açılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler dikdörtgen söveli, üsttekiler de kaş kemerlidir.

Türbenin içerisinde, girişin bulunduğu duvar dışındaki diğer üç duvara ve pencere aralarına çini panolar yerleştirilmiştir. Bunlar İznik işi çiniler olup, beyaz zemin üzerine mavi, yeşil, kırmızı ve firuze renklerde narçiçekleri, palmetler, kıvrık dallara yer verilmiştir.

Türbede Destari Mustafa Paşanın sandukası dışında, Ayşe Sultan ve üç çocuk sandukası bulunmaktadır.

 • Türbe020-DestariMustafaPaşa01.jpg
 • Türbe020-DestariMustafaPaşa02.jpg
 • Türbe020-DestariMustafaPaşa03.jpg
EBU EYYUB EL-ENSARİ TÜRBESİ (EYÜB SULTAN TÜRBESİ)

Adres:
Câmii Kebir Mahallesi, Bostan İskelesi Sokak, Eyüp Sultân Câmii avlusu Eyüp-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 06.00-23.00/07.00-20.00


Câmii Kebir Mahallesi, Bostan İskelesi Sokak, Eyüp Sultân Câmii avlusu 47 Ada, 13 Parselde bulunmaktadır. Eyüp Sultan’ın asıl ismi Halid bin Zeyd’dir. Medinelidir. Müslüman olup, ikinci Akabe biatına katılmıştır. Medine’ye hicret eden Peygamber Efendimizi evinde misafir ettiği için ‘Mîhmandâr-ı Nebi’ unvanını almıştır. Türk milletinin gönlünde “Eyüp Sultan” ismiyle yer eden bu büyük sahabe İslâm'ın yayılmasında hep en önde olmuştur. Allah Resul’ünden aldığı ilim ve feyzi ömrü boyunca çevresine yaymıştır. Kabir yeri 1453 yılında, Osmanlı Ordusu’nun İstanbul’u kuşattığı sırada Akşemseddin Hazretleri tarafından keşfedilmiş, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet’in emri ile bu türbe yapılmıştır.
1458 yılına tarihli kesme taştan imal türbe sekiz köşeli olup kubbelidir. Cephelerinde alt pencereler dikdörtgen şeklinde olup üst sıra pencereler ise klasik dönem anlayışını yansıtan sivri kemerler içerisinde kendini gösterir. Türbenin içi çinilerle kaplı olup bu çinilerin üstünde şerit halinde dönen bir çini kuşağı yer almıştır. Buraya Besmele-i Şerif ve Tevbe Suresi nakş edilmiştir, yine kubbede Âl-i İmrân Suresi’nin 193.âyet-i kerimesi yazılıdır. Mevcut hâcet penceresinin, türbe içindeki kuyunun Sultan I. Ahmed döneminde yaptırıldığı ayrıca türbenin önüne bir sebil de bu dönemde ilave edildiği bilinir.

Türbenin ortasında etrafı gümüş şebekeli bir parmaklık içinde Eyyub El-Ensari’nin kabri bulunmaktadır.

Türbenin sanduka bölümünde sandukanın üzerinde puşide ve kabe örtüsü, sanduka üzerinde asılı gümüş kandil askılar ile çeşitli dönemlere ait hat levhalar, rahleler ve şamdanlar sergilenmektedir. Dua bölümünde ise Kadem-i Saadet ve çerçevesi, Sakal-ı Şerif, Sakal-ı Şerif Bohçaları, Hacer-i Natık, levha içinde Peygamber Efendimizin eliyle diktiği ağacın yaprağı yine levha içinde Ravza-ı Mutahhara yeşil renkli çinisi ile çeşitli dönemlere ait hat levhalar sergilenmektedir.

 • Türbe021-EyübSultan01.jpg
 • Türbe021-EyübSultan02.jpg
 • Türbe021-EyübSultan03.jpg
EBU ŞEYBE EL HUDRİ TÜRBESİ

Adres:
Toklu Dede Sokak, Toklu Dede Haziresi Ayvansaray/Fâtih-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Peygamberimizin süt kardeşlerinden olan Ebû Şeybe, İstanbul kuşatmasına katıldığında 89 yaşındaydı. Yunus bin Hâris es-Sakafî diyor ki: "Müsris'in, babasından bahsederken şunları söylediğini duydum: Rasûlüllah'ın ashâbından olan Ebû Şeybe el-Hudrî, Konstantiniyye surlarında bulunduğumuz zaman vefât etti. Biz de kendisini oraya defnediverdik." Bu ifâdelerden anlaşılan o ki, sahâbeler surların bâzı kısımlarını ele geçirmeyi başarmışlar. Ve o esnâda Bizanslıların attıkları oklarla şehîd olan Ebû Şeybe'yi de Ayvansaray'da, iki sur arasında, şehîd olduğu yere defnetmişler. Yine Akşemseddin tarafından tespit edilen mezarı üzerine Fâtih Sultan Mehmet, bir türbe yaptırmış ve Toklu İbrâhim isimli bir askeri de türbedâr tâyin etmişti.

Tek bir çatı altında birbirine bitişik iki mekândan oluşan türbenin duvarları moloz taştan yapılmış, pencereler küfeki taşından sövelerle belirlenmiştir. Çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. 1835 yılına tarihlenmektedir.

 • Türbe022-EbuŞeybeElHudri01.jpg
 • Türbe022-EbuŞeybeElHudri02.jpg
EBUL VEFA TÜRBESİ

Adres:
Hacı Kadın Mahallesi, Fatih- İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00

 
İstanbul’ un önemli velilerden olan Ebü’l Vefa’nın asıl İsmi Mustafa bin Ahmed, lakabı Muslihuddin“dir. Konya’da doğmuş olup. Doğum târihi bilinmemektedir.  Zeyniyye Tarikatına mensup olmuş olup Tasavvuf yoluna ilk girdiği zaman Edirne’de Debbağlar imamı denilen Muslihuddin Halife’ye intisap etti, daha sonra bu zatın emriyle, Bursa’da medfun Zeynî şeyhlerinden Abdüllatif Kudsî’ye bağlandı.  Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Bayezid Dönemlerinde yaşayan Ebü’l Vefa 1490 (H.896) târihinde İstanbul”da vefât etmiştir.

Muntazam kesme taş ve tuğla dizilerinden oluşan türbe kare planlı ve kırma çatılıdır. Cephelerde bulunan pencereler dikdörtgen söveli olup sivri kemerler içine alınmıştır. Türbeyi 2 sıra halde çatıda kirpi saçak çevirmektedir. Türbede beş sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe023-EbulVefa01.jpg
 • Türbe023-EbulVefa02.jpg
 • Türbe023-EbulVefa03.jpg
 • Türbe023-EbulVefa04.jpg
EKMEKÇİZADE AHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Molla Hüsrev Mahallesi, Molla Hüsrev Camii karşısı Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı

 
Ekmekçizade Ahmet Paşa Osmanlı maliyecisi ve devlet adamı (Edirne,?-İstanbul 1617). Ekmekçizâde Ahmet Paşa Edirneli bir sipahinin oğludur. Sultan I. Ahmet (1603–1617) zamanında Rumeli Beylerbeyi (1607) olmuş, ardından Halep Valiliği görevinde bulunmuş, 1618 yılında ölmüş ve kendi yaptırdığı türbesine defnedilmiştir.

Kare planlı düzgün kesme taş malzeme ile yapılmış kubbeli bir yapıya sahip türbede kubbe sekizgen kasnak üzerine oturur. İki sıra pencere halinde sıralanmış pencerelerin alt kısımda olanları dikdörtgen söveli demir parmaklıklı olup üst kısımdakiler sivri kemer içerisine alınmış alçı şebekelidir. Türbenin içi beyzi, yarım daire kartuşlar ve rumi motifli kalem işleri ile tezyin edilmiştir.

Türbede; Ekmekçizade Ahmed Paşa, eşi Hanım Sultan, kızı Fatma Hanım Sultan, akrabası Ahmed Vasıf Efendi, Vasıf Efendi’nin hanımı ve torunu Siyret Bey, Siyret Bey’in hanımı ve Hafız Mehmed Efendi’ye ait olmak üzere sekiz sanduka vardır.

 • Türbe024-EkmekçizadeAhmedPaşa01.jpg
 • Türbe024-EkmekçizadeAhmedPaşa02.jpg
 • Türbe024-EkmekçizadeAhmedPaşa03.jpg
 • Türbe024-EkmekçizadeAhmedPaşa04.jpg
EMİR AHMED BUHARİ TÜRBESİ

Adres:
Hoca Üveys Mahallesi, Emîr Buhârî Sokak, Emîr Buhârî Câmii bahçesi Malta/Fâtih-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalı

Türbe, kare planlı olarak kesme taştan yapılmış, tek kubbeli olarak inşa edilmiştir. Darüssaade Ağası Cevher Ağa 1779’da türbeyi onartmış böylece son halini alan türbeye altı satırlık mermer zemine kabartma celi talik hat ile yazılmış kitabe konulmuştur. Kare planlı, kesme taştan yapılmış, tek kubbeli olarak inşa edilen türbede süsleme öğesi bulunmamaktadır. Türbede Emir Ahmet Buhari tek başına yatmaktadır.

 • Türbe025-EmirAhmedBuhari01.jpg
 • Türbe025-EmirAhmedBuhari02.jpg
 • Türbe025-EmirAhmedBuhari03.jpg
 • Türbe025-EmirAhmedBuhari04.jpg
FATMA SULTAN TÜRBESİ

Adres
: Kalenderhane Mah., Şehzade Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Fatma Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mehmed’in kızı Hümaşah Sultan’ın kızıdır. Türbesi, 996/1587 yılında vefatından sonra 997/1588 yılında inşa edilmiştir. Baldaken tarzında yapılmış, kare mekana dört yuvarlak sütuna oturan açık bir türbedir. Köşelere yerleştirilen ve yukarı doğru daralan dört sütunun, mermerden sivri kemerlerle birleştirilmesinden ibarettir. Kemerlerin iki yanında birer madalyon bulunmaktadır. Sütun başlıkları baklavalıdır. Sekizgen bir kasnak üzerine oturtulmuş kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısının ön yüzünde bulunan kitabe de Kelime-i Şehadet yazılıdır ve üzeri çiçek dalları ile bezenmiştir.

Türbede; Fatma Sultan ile eşi Şehrizor Beylerbeyi Mustafa Paşazade Mehmed Bey medfundur. Mermer sandukaların kenarlarında, lotus-palmet dizisinde bir bordür dolanmaktadır.

 • Türbe026-FatmaSutan01.jpg
 • Türbe026-FatmaSutan02.jpg
FERHAD PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Feshâne Caddesi Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Ferhad Paşa Sultan III.Murad ve Sultan III. Mehmed dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı sarayında Enderun’da yetişmiş, Kapıcıbaşılık yapmış, Sultan III. Murad tarafından Yeniçeri Ağası görevine getirilmiştir. Koca Sinan Paşa sadrazamlıktan alınınca da Rumeli Beylerbeyi olmuştur. Ardından İran Serdarlığı’na (1582) getirilmiş, burada kazandığı zaferden sonra da önce II. Vezir, sonra da Sadrazam olmuştur.

1595 yılına tarihlenen türbenin yapımında kesme köfeki taşları ve kısım kısım renkli taşlar birlikte kullanılmıştır. Yapı on ikigen planlı olup saçak hattında palmet ve mukarnaslı bir kornişle göze çarpar. Yapının önünde bir revak kısmı bulunmakta olup önden dört, yanlardan da iki sütunun taşıdığı çatı ile örtülmüştür. Cepheler yuvarlak payelerle birbirlerinden ayrılmıştır. Türbe alt ve üst sırada pencerelerle aydınlatılmıştır. İki sıra halindeki pencerelerin alt sırada olanları dikdörtgen söveli olup üst sıradaki pencereler yuvarlak kemerli ve alçı şebekelidir.

İç mekânda pencere alınlıklarına Fatiha ve İhlas Sureleri, kubbenin ortasındaki madalyona ‘Esma-ül Hüsna’ yazılmıştır. Kubbe içi kiremit renginin öne çıktığı kalem işi rûmî ve palmetlerle bezenmiştir. Türbe’de Ferhat Paşa ve yakınlarına ait dördü ahşap, sekizi mermer on iki sanduka yer alır.

 • Türbe027-FerhadPaşa01.jpg
 • Türbe027-FerhadPaşa02.jpg
 • Türbe027-FerhadPaşa03.jpg
GAZANFER AĞA TÜRBESİ

Adres:
Bozdoğan Kemeri altında, Atatürk Bulvarı üzeri Kırkçeşme Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalı


Gazanfer Ağa Sultan III. Mehmet (1595–1603) devri Has Odabaşısı ve Kapı Ağasıdır. 1603 yılında ölmüş ve sağlığında yaptırmış olduğu türbesine gömülmüştür. İstanbul ili Fatih ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde olan bu türbe, yanındaki medrese ve sebilden oluşan yapı topluluğu ile birlikte 1596 yılında yapılmıştır. Türbe kesme taştan, on iki gen planlı olup, üzeri bir kubbe ile örtülmüştür. Türbe iki sıra halinde pencerelerle aydınlatılmıştır. Alt sıra pencereler demir parmaklıklı, dikdörtgen mermer söveli olup, üzerlerinde sivri kemerler bulunmaktadır. Üst sıra pencereler ise sivri kemerli alçı şebekelidir. Girişi dört mermer sütunun taşıdığı revaktan yapılır. Yapının köşelerinde yarım silindir biçiminde kaval silmeler cepheye hareketlilik kazandırır. Üst sıra pencerelerin üzerine bezeme olarak Rumilerden meydana gelen kalem işleri yapılmıştır. Türbede, Gazanfer Ağa ve kimliği bilinmeyen iki kadına ait toplam üç sanduka vardır.

 • Türbe028-GazanferAğa01.jpg
 • Türbe028-GazanferAğa02.jpg
 • Türbe028-GazanferAğa03.jpg
 • Türbe028-GazanferAğa04.jpg
GAZİ OSMAN PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Kirmasti Mahallesi, Fâtih Câmii'nin mihrâb tarafındaki hazîresinde Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


Gazi Osman Paşa Plevne Kahramanı olarak tanınmıştır.1876 Osmanlı-Rus Savaşı’nda başarılarından ötürü Müşirliğe yükselmiştir. Rusların Osmanlılara yeniden savaş ilan etmeleri üzerine Vidin ve Rahova’yı savunmakla görevlendirilmiş Rusların Plevne’yi kuşatmasında beş ay süren büyük bir savunma yapmıştır. İstanbul’a dönüşünde Sultan II. Abdülhamit (1876–1909) Gazi unvanı vermiştir. Bir süre Mabeyn Müşavirliği yapmış, 5 Nisan 1900’de ölmüştür. Vasiyeti üzerine de Fatih Camisi haziresine gömülmüştür.

1900 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Kemalettin’e yaptırılan türbe, Neo-Klasik üslupta, kare planlı olup üzeri tromplu olup soğan biçimli bir kubbe ile örtülmüştür. Yarım küre biçimindeki kubbe basık ve yuvarlak bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Kare plandan kubbeye geçiş küçülen ve köşelerde küçük, yarım kubbeciklerle tamamlanan kemerlerden oluşmuştur. Giriş cephesi dışında üç cephesine birer pencere açılmıştır. Giriş cephesi mukarnaslı iki sütunun taşıdığı bir kemer şeklindedir. Türbe oldukça sade olup, yalnızca sandukasının çevresinde ahşap bir şebeke bulunmaktadır.

Türbede Gazi Osman Paşa tek başına medfundur.

 • Türbe029-GaziOsmanPaşa01.jpg
 • Türbe029-GaziOsmanPaşa02.jpg
 • Türbe029-GaziOsmanPaşa03.jpg
GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ

Adres:
Kirmasti Mahallesi, Fâtih Câmii'nin mihrâb tarafındaki hazîrede Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


Gülbahar Hatun, Fatih Sultan Mehmed’in eşi ve Sultan II. Bayazıd’ın annesidir. Şehzade Beyazıt’ın tahta çıkması ile Valide Sultan olmuş ve 898/1492 yılında ölmüştür. İstanbul Fatih ilçesinde, Fatih Camisi haziresinde bulunan ve mimari Mehmet Tahir Ağa olan Gülbahar Hatun Türbesi, Gülbahar Hatun’un 1492 yılında ölümünden sonra yapılmıştır. Türbe 1766 yılında deprem sonucunda yıkılmıştır. Sultan III. Mustafa tarafından Fatih Camisi’nin yeniden yapımı ile birlikte bu türbe de yeniden yapılmıştır. Türbe, Cibali yangını (1782) sırasında zarar görmüş ve Sultan I. Abdülhamid tarafından onarılmıştır. Türbe sekizgen planlı olup tek kubbeli ve kesme taştandır. Türbeyi her kenarda altlı üstlü birer pencere aydınlatmaktadır. Alt sıra pencereleri dikdörtgen söveli olup, yuvarlak kemerli alınlıklara sahiptir. Üst sıra pencereler yuvarlak kemerli, renkli camlara sahiptir. Renkli camlara sahip üst pencereler ile bu şeritler dışında, türbe içerisinde süs; üst pencere kenarlarında, kubbe eteğinde ve göbeğinde görülür. Küçük palmet motiflerinin ters ve düz sıralanışı ile elde edilmiş bu ortak bezemenin renkleri yeşil ve beyazdır. Türbe içerisinde Gülbahar Hatun dışında Gevher han Sultan ve kim oldukları bilinmeyen iki kadına ait sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe030-GülbaharHatun01.jpg
 • Türbe030-GülbaharHatun02.jpg
 • Türbe030-GülbaharHatun03.jpg
 • Türbe030-GülbaharHatun04.jpg
GÜLNUŞ SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Üsküdar Meydanı, Yeni Valide Camii Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Açık Türbe- 24 saat


Girit'in Resmo kasabasında 1642’de doğan Emetullah Gülnuş Sultan, Sultan IV. Mehmet’in baş kadını, Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet’in annesidir. Toplam 20 Valide Sultan kaldıktan sonra 1715 yılında oğlu III. Ahmed'in saltanatı sırasında Edirne’de vefat etmiştir.

Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde yer alan türbe Yeni Cami Külliyesi ile beraber 1708-1711 tarihleri arasında Lâle Devri baş mimarı Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır.

Mermerden yapılan Sekizgen planlı türbenin metal bir kafesli kubbe ile örtülüdür. Köşelere yerleştirilmiş mukarnas başlıklı sütunceler sahip türbede kubbeyi sivri kemerli sekiz yuvarlak sütun taşımaktadır. Kemerlerin köşelerine madalyonlar yerleştirilen türbede Sütunların arası ise madeni şebekelerle kapatılmıştır. Kafesli kubbeğinin eteğinde işlenen sülüs yazı ile “İnnehu min Süleymane ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim ile Ayet’el Kürsi türbeyi şerit gibi çevirir.

Türbenin ortasında Gülnuş Sultan’a ait mezar vardır. Mezar üzerinde, bitkisel motifler, istiridye kabuğu motifi ve stalaktitler dikkat çeker.

 • Türbe031-GülnuşSultan01.jpg
 • Türbe031-GülnuşSultan02.jpg
GÜLÜŞTÜ VALİDE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Kirmasti Mahallesi, Tabhâne Sokak, Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri(Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Gülüştü Münire Valide Sultan, Sultan Abdülmecid’in eşi ve son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed’in (Vahdeddin) (1918–1922) annesidir. 1861 yılında ölmüştür.

Dairevi planlı düzgün kesme taştan inşa edilmiş bu yapıda, kubbe silindirik bir kasnak üzerine oturur. Türbe altlı üstlü yayvan kemer içine alınmış pencereler ile aydınlatılmıştır. Pencereleri birbirinden ayıran iki silme grubu yapıyı tüm cephe boyunca dolanır. Sade bir dış cepheye sahip olan yapıda iç mekan siyah renkte kalem işleri ile süslenmiştir. Burada akantus yaprakları ve bitkisel motifler tüm duvarlara işlenmiştir. Türbe içerisinde Gülüştü Münire Valide Sultan dışında Dürrüaden Kadın, Zekiye Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Şehime Sultan, Şerefnaz Hanım, Ceylanyar Hanım, Sultan Behice Sultan medfundur.

Türbe halihazırda restorasyondadır.

 • Türbe032-GülüştüValideSutan01.jpg
 • Türbe032-GülüştüValideSutan02.jpg
 • Türbe032-GülüştüValideSutan03.jpg
GÜZELCE ALİ PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Çırağan Caddesi, Çırağan Sarayı karşısı Beşiktaş/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00


XVII. yüzyıl devlet adamlarından olan Güzelce Ali Paşa, Sultan II. Osman (Genç Osman) dönemi sadrazamıdır. İstanköy’de 1575 yılında doğmuş, Dimyat ve Yemen Beylerbeyi olmuştur. Bundan sonra Tunus, Mora ve Kıbrıs Beylerbeyliği görevlerinde bulunmuş, önce Kubbe Veziri, 1617’de de Kaptan-ı Derya olan Ali Paşa 1621’ de Lehistan seferine iştirak edemeden vefat etmiştir.

İstanbul Beşiktaş ilçesi, Çırağan Sarayı karşısında, Çırağan Caddesi ile Yahya Efendi Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan Güzelce Ali Paşa Türbesi 1620–1621 yıllarında yapılmıştır.

Güzelce Ali Paşa Türbesi Yahya Efendi Dergâhının yanında olup türbeye buradaki cami içerisinden girilmektedir. Türbe kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Taş ve tuğla malzemeden yapılmış türbenin denize bakan bir cephesinde iki sıra halinde pencereleri vardır. Pandantiflerde, kubbe eteğinde ve kubbe göbeğinde bitkisel motifler göze çarpar.

Türbe içerisinde Güzelce Ali Paşa’nın yanı sıra Damat İbrahim Paşa’nın oğlu, Genç Mehmet Paşa’nın oğlu İbrahim Bey’in (1818), Güzelce Ali Paşa’nın oğlu Mehmet Bey’in oğlu Hüseyin Bey ve Ali Paşa’nın akrabası olup, kimlikleri bilinmeyen üç mezar daha bulunmaktadır.

 • Türbe033-GüzelceAliPaşa01.jpg
 • Türbe033-GüzelceAliPaşa02.jpg
 • Türbe033-GüzelceAliPaşa03.jpg
HACI DOĞANCI AHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Gülfem Hatun Mahallesi Mektep Sokak Üsküdar/İstanbul  
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalıdır. (Restorasyonda)


Doğancı Ahmet Paşa  Osmanlı Sarayı’nda Enderun’dan yetişmiş; Konya ve Rumeli Beylerbeyi, Şam Beylerbeyi görevlerini yürütmüştür.

1576–1577 yıllarında Mimar Sinan tarafından yapılan türbe Klasik Osmanlı türbe mimarisi üslubunda olup düzgün kesme taştan ve sekizgen planlıdır. Sekizgen bir kasnağa oturan kubbeye sahip yapıda saçak kısmında silme, yapıyı boydan boya çevirir. İki sıra pencerelerin olduğu yapıda alt sıra pencereler dikdörtgen söveli ve demir şebekeli olup üst sıra pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Türbede Doğancı Hacı Ahmet Paşa ile beraber üç mezar daha bulunmaktadır.

Halihazırda Restorasyonu devam etmektedir.


HAFSA AYŞE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Sultân Selîm Câmii bahçesi, Yavûz Sultân Selîm HânTürbesi yanı Sultân Selîm-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri(Yaz/Kış): 08:30-17:00


Kırım doğumlu Hafsa Aişe Valide Sultan, Yavuz Sultan Selim’in baş kadını ve Kanuni Sultan Süleyman’ın annesidir.  Yavuz Sultan Selim’in vefatı üzerine, oğlu Şehzade Süleyman padişah olunca Topkapı Sarayı’na yerleşmiş ve Valide Sultan unvanını almıştır. 945/1538 yılında İstanbul’da vefatı üzerine kocası Yavuz Sultan Selim Türbesi’nin yanına defnedilmiştir. Kesme taştan yapılmış olan türbe sekizgen planlı olup revak bölümü 4 silindir mermer üzerine oturmaktadır. Giriş cephesinin her iki tarafında sivri kemer içine alınmış mukarnaslı nişler dikkat çeker. Cephe duvarlarındaki alt sıra pencereler dikdörtgen söveli demir parmaklıklı olup üst sıra pencereler ise yuvarlak kemer içinde alçı şebekelidir. Türbenin cephelerinde yatay ve dikey silmeler yapıda hareketlilik izlenimi verir. Kubbe yüksek bir kasnağa oturmakta olup kasnak bölümü süslemesizdir. İç mekanda süslemeler alt sıra pencerelerde, pencere üstlerinde üst sıra pencerelerde dikdörtgen bordürde ve kubbede işlenmiştir. Türbe içinde Ayşe Hafsa Valide Sultan ve Şah Sultan medfundur.

 • Türbe035-HafzaAyşeSultan01.jpg
 • Türbe035-HafzaAyşeSultan02.jpg
 • Türbe035-HafzaAyşeSultan03.jpg
 • Türbe035-HafzaAyşeSultan04.jpg
HAMDULLAH (AHMED) EL ENSARİ TÜRBESİ

Adres:
Toklu Dede Sokak, Toklu Dede Hazîresi Ayvansaray/Fâtih-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Ahmed El-ensari hz’nin Medineli olduğu ve Eyyüp Sultan hz. ile birlikte İstanbulun’un fethine gelen bahtiyarlardan olduğu rivayet edilir.

Tek bir çatı altında birbirine bitişik iki mekândan oluşan türbenin duvarları moloz taştan yapılmış, pencereler küfeki taşından sövelerle belirlenmiştir. Çatısı kiremit kaplıdır. Türbenin kapısında II. Mahmud döneminde konulmuş tamir kitabesi vardır.

Buradaki ilk türbe yapısı Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmıştır. Bugünkü yapı II. Mahmud dönemine aittir. Türbede tek bir sanduka yer alır.

 • Türbe036-HamdullahElEnsari01.jpg
 • Türbe036-HamdullahElEnsari02.jpg
HALİL PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Gülfem Hatun Mahallesi Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Halil Paşa, Sultan II.Osman ve Sultan IV. Murad Devri sadrazamlarındandır. Osmanlı Sarayı’nda Enderun’dan yetişmiş Doğancıbaşı, Çakırcıbaşı ve Yeniçeri Ağası olmuştur. Bir süre Kaptan-ı Deryalık görevine getirilmiştir.1617 yılında sadrazam olmuştur.

Kare planlı türbe kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Yapıya hemen önünde 3 bölümlü, sütunlar üzerinde yükselen revaklı kısımdan girilir. Çift sıra pencere düzenine sahip yapıda alt sıra pencereleri dikdörtgen üst sıra pencereler sivri kemerlidir. Tek sağır kubbesi, sekiz yüzlü bir kasnağa oturur. Dört köşesinde yarım kubbeciklere sahip olup trompları mukarnaslıdır.
Türbede Halil Paşa dışında Gafuri Mahmud Efendi ve Abdülhay Efendi’nin medfundur.

Halihazırda Restorasyonu devam etmektedir.


HATİCE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Kalenderhane Mah., Şehzade Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı

 
Hatice Sultan’ın kim olduğu konusunda kaynaklarda bir bilgiye rastlanmamıştır. Türbenin kitabesi de olmadığından bu konuda ileri sürülen iddiaların ne derece doğru olduğu da bilinmemektedir. Sicil-i Osmanî’de bu türbenin Yavuz Sultan Selim’in (1512–1520) kızına ait olduğu yazılıdır. Haluk Şehzuvaroğlu’da Sultan III. Murad’ın (1574–1595) kızı olduğunu belirtmiştir.

Türbe sekizgen planlı, kesme köfeki taşından tek kubbeli bir yapıdır. Kubbe doğrudan doğruya sekizgen gövdenin üzerine oturtulmuş, saçak hizasında da iki sıralı kirpi saçak dizisine yer verilmiştir. Dış cepheler birbirinden köşeli sütunlarla ayrılmıştır. Duvarların alt tarafı köfeki taşından, üst tarafı da tuğladan örülmüştür. Türbenin içerisinde herhangi bir bezeme unsuruna rastlanmamaktadır. Türbe içerisinde dört sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe038-HaticeSultan01.jpg
 • Türbe038-HaticeSultan02.jpg
HATİCE TURHAN VALİDE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Rüstempaşa, Yeni Cami Caddesi No:1 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00


Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi Yeni Camii Külliyesi içerisinde 1663 yılında Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir. Türbede Hatice Turhan Valide Sultan’ın yanı sıra Osmanlı padişahlarından Sultan IV. Mehmet, Sultan II. Mustafa, Sultan III. Ahmed, Sultan I. Mahmud, Sultan III. Osman ve bunların çocukları şehzade ve hanım sultanlar medfundur.

Türbenin planı Sultan I. Ahmed Han Türbesi ile benzerlikler göstermektedir. Dıştan mermer kaplı olan yapı kare planlı olup üstü kubbe ile örtülüdür. Türbe önünde üç birimli bir revak bulunur. Revağın sağına Sultan III. Ahmed tarafından 1724-1725 yıllarında bir kütüphane yaptırılmıştır. Türbenin batı cephesi üzeri ayna tonozla örtülü bir eyvanla batıya doğru genişletilmiştir. Yapı içeride mavi beyaz çini ve malakari tekniğinde yapılmış kalem işiyle süslenmiştir. Sandukalar sedef bağ işlemeli ve ahşap şebekelerle çevrilidir.

Türbede Osmanlı hanedanına mensup 44 kişi medfundur. Ayrıca kıble yönünde avluda zamanla bir hazire oluşmuştur.

 • Türbe039-HaticeTurhanSultan01.jpg
 • Türbe039-HaticeTurhanSultan02.jpg
 • Türbe039-HaticeTurhanSultan03.jpg
 • Türbe039-HaticeTurhanSultan04.jpg
 • Türbe039-HaticeTurhanSultan05.jpg
 • Türbe039-HaticeTurhanSultan06.jpg
HATTAT MUSTAFA RAKIM TÜRBESİ

Adres:
Atik Alî Paşa Câmii yanı Karagümrük-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


1757’de Ünye’ de doğan Mustafa Rakım Efendi Molla unvanı ile İzmir (1809), Edirne (1814), Mekke (1816) ve İstanbul (1818) kadılıklarına getirilmiş ve 1823 yılında da Anadolu Kazaskeri olmuştur. Osmanlı Hat sanatının önemli bir ismi olan Mustafa Rakım Efendi hat sanatına getirdiği yenilikler ile bilinmektedir. 26 mart 1826 yılında İstanbul’da vefat eden Mustafa Rakım Efendi kendi adını taşıyan türbesine defnedilmiştir. Hattat Mustafa Rakım Efendi’nin Türbesi kesme taştan yapılmış olup, avlu cephesindeki duvarlar bir sıra taş, iki sıra tuğladan örülmüştür. Türbe kareye yakın planda olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. Türbenin ön cephesi hariç diğer cepheleri iki sıra tuğla, bir sıra kesme küfeki taşı ile almaşık örgülüdür. Güneybatı cephesinde yapıya geçişi sağlayan yuvarlak kemerli bir kapı ile bunun iki yanında dıştan küfeki taşı söveli ve dikdörtgen açıklıklı, içten ise yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiş birer pencere vardır. İki yan duvarı penceresiz olup içeride yuvarlak kemerli nişler bulunmaktadır. Türbenin kuzeydoğu köşesine celi-sülüs yazı ile yazılmış mermer bir kitabe yerleştirilmiştir. Türbe içerisinde Hattat Mustafa Rakım Efendi ile öğrencisi Haşim Efendi’nin sandukaları bulunmaktadır.

 • Türbe040-HattatMustafaRakım01.jpg
 • Türbe040-HattatMustafaRakım02.jpg
HAVATİN TÜRBESİ

Adres:
Rüstempaşa, Yeni Cami Caddesi No:1 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Havatin Türbesi, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’nin eyvanına bitişik olarak kesme küfeki taşından kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü olan yapı Darülkurra olarak inşa edilmiştir. Yapı, 17. Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Hanedanına mensup hanım sultanların buraya defnedilmesiyle fonksiyonunu kaybederek Havatin Türbesi adıyla anılmıştır. Türbe girişinde iki sütunun taşıdığı bir sundurma yer almaktadır. Türbenin bu müstakil girişi dışında Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi eyvanından da giriş mevcuttur. Duvarları sade olan türbenin kubbe ve kubbe geçişlerinde malakari tekniğinde yapılmış bitkisel süslemeli kalem işleri vardır.

Türbede Osmanlı hanedanından şehzadeler ve hanım sultanlar medfundur.

 • Türbe041-Havatin01.jpg
 • Türbe041-Havatin02.jpg
 • Türbe041-Havatin03.jpg
 • Türbe041-Havatin04.jpg
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Davutpaşa mah., Hekimoğlu Ali Paşa Camii avlusu, Cerrahpaşa  Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı

Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi, Fatih İlçesi, Davutpaşa Mahallesi, Cerrahpaşa Semtinde Hekimoğlu Ali Paşa Camii avlusu içinde, 305 pafta, 1160 ada, 127 parselde yer almaktadır.

Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi içinde yer alan Türbe, 1732-34 tarihli olup Mimar Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa tarafından yapılmıştır. Hekimoğlu Ali Paşa, Sultan I. Mahmud ve Sultan III. Osman zamanında sadrazamlık yapmış ve bu göreve üç kez getirilmiştir. Beylerbeyi, Adana Valisi, Halep Valisi, Anadolu Beylerbeyi, Şark Serdarlığı ve Tebriz Muhafızı olmuştur. Bunu Diyarbakır valiliği, ikinci kez serdarlığı ve Bosna valiliği izlemiştir.  1758 yılında Kütahya’da vefat etmiş daha sonra naaşı İstanbul’a getirtilmiştir. Türbe; dikdörtgen planlı, kesme taş ve tuğla örgülü bir yapı olup kubbe geçişleri mukarnas biçimindeki tromplarla sağlanmıştır. Trompların yanlarında kalan kısımlara celi ta’lik hat Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin isimleri madalyonlar işlenmiştir. Caddeye bakan kısım belirli bölüme kadar mermer kaplama olup yine bu cephede Bu cephede sivri kemerli büyük ölçüde dört pencere ile bir çeşme yer alır.

Türbede, doğudaki kubbenin altında Hekimoğlu Ali Paşa ile ailesinden kimliği bilinmeyen altı kişiye ait yedi sanduka bulunmaktadır. Batıdaki kubbenin altında ise Aşki Dede , Şeyh Abdal, Şeyh Hasan, Şeyh İbrahim ve Şeyh Rıza ile kimliği bilinmeyen iki kişiye ait toplam 14 sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe042-HekimoğluAliPaşa01.jpg
 • Türbe042-HekimoğluAliPaşa02.jpg
 • Türbe042-HekimoğluAliPaşa03.jpg
HUBBİ HATUN TÜRBESİ

Adres:
Defterdar Caddesi, Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Kanuni’nin sütkardeşi Şeyh Yahya Efendi'nin torunu olan Hubbî Ayşe Hatun, Sultan II. Selim ve III. Murat döneminin tanınmış divan şairesidir. Ayşe Hatun, şiirlerinde Arapça sevgi kökünden gelen gelen ‘Hubbî’ mahlasını kullandığı için bu isimle tanınmıştır. Üç bin beyitten oluşan ‘Hurşid’ü Cemşid’ isimli bir divanı vardır. Hubbî Hatun, Cihad ve kahramanlık konularını işleyen şiirleri ile ünlüdür. 1588 yılında vefat etmiştir.

1598 yılında düzgüm kesme taştan inşa edilen yapı sekizgen plan özelliği arz eder. Üst örtü sekizgen kasnak üzerine oturan kurşun kaplı bir kubbedir. Giriş cephesi sağır bırakılmış türbede diğer cephelerde de birer yüzey atlamalı şekilde pencereler açılmıştır. Alt sıra pencereler sivri kemerli dikdörtgen söveli olup üst sıra pencereler ise sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Türbe girişi dikdörtgen silmelerle belirtilmiş olup yapıda bir kitabe bulunmamaktadır.

Sade bir süslemeye sahip türbede, kubbe göbeğinde madalyon ve etrafında sıralanmış kalem işi geometrik ve bitkisel motifler görülür.

 • Türbe043-HubbiHatun01.jpg
 • Türbe043-HubbiHatun02.jpg
HÜRREM SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Süleymaniye Mah. Prof. Sıddık Sami ONAR Cad. Süleymaniye Kül. Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00


Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi, Şehzade Mehmed, Selim, Beyazıt, Cihangir ve Hürrem Sultan’ın annesidir. 2. Selim’in annesidir. Osmanlı tarihinde önemli roller oynamış bir haseki sultandır. 18 Nisan 1558 tarihinde 52 yaşında vefat etmiş, Süleymaniye Camisi Külliyesi içinde kendisi için yaptırılan türbeye defnedilmiştir.

Mimar Sinan eseri olan türbe Klasik Osmanlı Türbesi özelliklerine haiz olup kesme küfeki taşından imal dıştan sekizgen, içten on altıgen planlıdır. Türbedeki giriş revaklı, altı sütunun taşıdığı düz çatı olup sivri kemerli ve camekanlıdır. İki sıra pencere sistemi bulunan türbede alt sıra pencereler dikdörtgen şerit içerisinde mermer söveli ve demir parmaklıklı olup üst sıra pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Türbenin üzeri dairevi kasnaklı oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Bu kasnağın üzerine de kabartma olarak işlenmiş ayetler bulunur.

Türbe içinde sır altı ve renkli sır tekniğinde uygulanmış çini süslemeler dikkat çeker. Kırmızı, mavi ve firuze renklerinin ağırlıklı olduğu çinilerde bahar dalı, lale, karanfil gibi çiçeklerden oluşan kompozisyonlara uygulanmıştır. Pencerelerin üzerine sülüs yazı ile yazılı ayetler işlenmiştir.

Türbe içerisinde Hürrem Sultan, Sultan II. Selim’in şehzadesi Mehmet ile Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan’ın kızı Hanım Sultan medfundur.

 • Türbe044-HürremSultan01.jpg
 • Türbe044-HürremSultan02.jpg
 • Türbe044-HürremSultan03.jpg
 • Türbe044-HürremSultan04.jpg
HÜSREV PAŞA TÜRBESİ (Eyüp)

Adres:
Bostan İskelesi Sokak Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Hüsrev paşa aslen Abazalı olup enderun’da eğitim görmüştür. Sultan II. Mahmud dönemi sadrazamlarından olup Ordu komutanlıkları, kaptan-ı deryalık ve sadrazamlık yapmıştır. Koca lakabıyla anılır. 1855’te vefat etmiştir.
 
Kare planlı kubbeli bir yapı olan türbenin cephesi mermer kaplıdır. Cepheleri duvara bitişik şekilde uygulanmış plastrlarla hareketlendirilmiştir. Ampir üslubunun özelliklerini yansıtan türbede aydınlatma dikdörtgen biçimli madeni şebekeli yüksek pencerelerle sağlanmaktadır. Yatay ve dikey silmeler yapıda parçalanma görünümü teşkil etmektedir. Kubbe, iç duvar cephelerinde ve kemerlerde bitkisel ve geometrik desenli kalem işleri görülür. Türbede Hüsrev Paşa’nın büyük ahşap sandukası yer alır.

 • Türbe045-HüsrevPaşaEyüp01.jpg
 • Türbe045-HüsrevPaşaEyüp02.jpg
HÜSREV PAŞA TÜRBESİ (Fatih)

Adres:
Hoca Üveys Mahallesi, Hüsrev Paşa Sokak Yenibahçe Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Hüsrev Paşa, Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) devri vezirlerinden olup, Sokollu ailesine mensuptur. Osmanlı sarayında Enderun’dan yetişmiş, Silahtarlık, Yeniçeri Ağalığı ve Mısır valiliği görevlerinde bulunduktan sonra vezirliğe yükselmiş, azledilmesinden sonra evine kapanmış 952/1545 yılında ölmüştür. Türbesi mezarının üzerine yapılmıştır. Sekizgen plan özelliği gösteren türbe küfeki taşından yapılmıştır. İç içe geçmiş dikdörtgen bordürlü çift renkli taşlardan oluşan bir girişe sahip türbede, üst sıra pencereler sivri kemer içerisinde alçı şebekeli olup köşe kısımları bitkisel motiflidir. Alt sıra pencereler ise dikdörtgen şerit içerisinde sivri kemerli ve demir şebekeli olup köşeleri bitkisel motiflerle süslüdür. Yapıda her cephe yarım silindir kaval silmelerle ayrılmış olup bu durum dış cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Duvarların en üst kenarında mukarnaslı bir korniş dolaşır, yapıyı fırdolayı çevirir. Yapıyı çepeçevre saran korniş üzerinde alınlıklar sıralanmaktadır. Yapının kubbesi yüksek ve süslemeli bir kasnağa oturmaktadır. Yapıda sadece kubbe göbeğinde yıpranmış bir kalemişi süsleme görülmektedir. Türbede Hüsrev Paşa, İlyas Reis, ve Hızır Reis medfundur.

 • Türbe046-HüsrevPaşaFatih01.jpg
 • Türbe046-HüsrevPaşaFatih02.jpg
 • Türbe046-HüsrevPaşaFatih03.jpg
İSKENDER PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Kanlıca Hisar Caddesi, İskender Paşa Camii Beykoz/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İskender Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devri devlet adamlarından olup Magosa Fatihi olarak tanınmıştır. Çerkez ve sarı lakaplarıyla bilinen 1490 yılında Kabartay-Balkar bölgesinde doğmuş, Diyarbakır Beylerbeyliği, Çavuşbaşılık, Sancakbeyliği ve Anadolu Defterdarlığı görevlerini üstlenmiş olan İskender Paşa 1570 yılında ölmüş ve Beykoz’da yaptırmış olduğu cami, medrese ve hamamdan meydana gelen külliyesi içerisindeki türbesine gömülmüştür.

İstanbul ili Beykoz ilçesi, Kanlıca Hisar Caddesi’nde, İskender Paşa Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbe 1571 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.

Türbe muntazam kesme taştan imal olup dikdörtgen planlı ve üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Her cephesinde farklı sayıda pencere olan türbe 1850 yılında onarılmış ve Klasik Osmanlı türbe özelliğini tamamen yitirmiştir. İçerisinde bezemeleri bulunmamakta veya orijinal bezemeleri günümüze gelememiştir.
Türbe içerisinde iki mermer lahit bulunmaktadır. Bunlar İskender Paşa ile oğlu Ahmet Paşa’ya aittir.

 • Türbe047-İskenderPaşa01.jpg
 • Türbe047-İskenderPaşa02.jpg
GAZİ KARA AHMET PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Fatma Sultan Mahallesi, Kara Ahmed Paşa Camii yanı, Topkapı - Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Gazi Kara Ahmet Paşa Türbesi; Fatih İlçesi, Topkapı Semti Sur içi, Fatma Sultan Mahallesi Kara Ahmed Paşa Camii dış avlusu içinde 430 pafta, 1928 ada, 37 parselde yer almaktadır. Türbe inşa tarihi 1558’dir. Kara Ahmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devri sadrazamlarındandır. Kapıcı başı, Yeniçeri Ağalığı, Rumeli Beylerbeyliği ve Vezir-i Azamlık görevlerinde bulunmuş, 1555 yılında divan toplantısı sonrasında suçlu görülerek idam edilmiştir.

Altıgen planlı, kesme küfeki taşından imal olan türbede kubbe silindir bir kasnak üzerine oturmaktadır. Cephesinde iki katlı pencereler bulunmakta olup alt sıra pencereler sivri kemer alınlıklı dikdörtgen söveli olup üst sıra pencereler ise sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Yapının her köşesinde zemin duvarlarından kasnak kısmına kadar uzanan yarım silindir formlar dış cepheye hareketlilik kazandırmaktadır. Kapının üzerinde dikdörtgen mermer kitabesinde Kelime-i Tevhid yazılıdır. Kubbeden aşağıya inen üzüm salkımlarına ve yapraklarına benzeyen geç devir üsluplu sade bir kalem işi görülür.

Türbe içinde Kara Ahmed Paşa tek başına yatmaktadır. Paşanın eşi Fatma Sultan’ın (960/1553) kabri ise yazısız olarak, türbenin solunda ve muvakkithanenin yanındadır.

 • Türbe048-GaziKaraAhmetPaşa01.jpg
 • Türbe048-GaziKaraAhmetPaşa02.jpg
KARACA AHMED TÜRBESİ

Adres:
Aşçıbaşı Mahallesi, Nuh Kuyusu Caddesi Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


Karaca Ahmed, Horasandan Anadolu’ya gelmiş, Batı Anadolu’da fetihlere katılmış bir erendir. Saruhan Oğulları’nın Vakfiyesinde ‘‘ Süleyman Horasani Oğlu Karacaahmet ’’ olarak geçmektedir.

İstanbul Üsküdar ilçesinde bulunan Karaca Ahmet’in türbesinin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yalnızca Karaca Ahmet Dergâhının bir odasında korunan manzum kitabede 1004/1595 yılında Safiye Sultan tarafından yanındaki dergâh ile birlikte yaptırıldığı yazılıdır. Günümüze gelebilen türbe Matbah-ı Amire Emini Ziya Bey tarafından eşi Fehmiyye Hanım’ın ruhu için 1866 yılında yaptırılmıştır.

Dikdörtgen planlı, düzgün kesme taştan yapılan türbe, kırma çatılı bir üst örtüye sahiptir. Giriş üzerinde yer alan 1866 tarihli kitabede yapının Matbah-ı Amire Emini Ziya Bey tarafından onarıldığını belirtilmiştir. Kemerlerin üstünden devam eden silmeler dışa doğru dalgalı bir görünüm arz eder. Yuvarlak kemerli yüksek pencerelerle iç mekânın aydınlatıldığı türbede giriş cephesinde iç mekanda bezeme unsuru bakımından sade olup iki cephese yuvarlak sağır kemerler bulunmaktadır. Karaca Ahmed Sultan’a ait olduğu rivayet edilen, tespih, hırka ve takke türbede sergilenmektedir.

Türbede Karaca Ahmed medfundur.

 • Türbe049-KaracaAhmed01.jpg
 • Türbe049-KaracaAhmed02.jpg
KEÇECİZADE FUAD PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. Çemberlitaş Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Keçecizade Fuad Paşa Tanzimat Dönemi Osmanlı sadrazamlarından olup, Şair Keçecizade Mehmet İzzet Efendi’nin oğludur. Şam’daki ihtilali bastırdıktan sonra 1861 yılında sadrazamlığa getirilmiştir. Bunun ardından seraskerlik ve ikinci kez sadrazam olmuş, Fransa’nın Nice şehrinde 1868 yılında ölmüştür. Cenazesi İstanbul’a getirilmiş ve türbesine gömülmüştür.

Türbe sekizgen planlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbe batı etkili XIX. yüzyıl Osmanlı mimarisinin ilginç örneklerinden birisidir. Türbenin kapı ve pencerelerinde Mağrip üslubu kemerleri gotik silmelerle beraberlik sağlamıştır. Köşe sütunları yine Mağrip mimarisinde karşılaşılan moresk başlıkları ile dikkati çekmektedir.

Dış cephesindeki mermer süslemeleri Endülüs mimarisinden etkilenmiştir. At nalı şeklindeki kemerli pencereleri son derece özenli bir işçiliği yansıtmaktadır. Pencere şebekelerindeki bezemeler Endülüs Elhamra Sarayının bezemelerini andırmaktadır. Türbenin sağır cepheleri de boş yer kalmamacasına bezemelerle kaplıdır. İç mekanda süsleme daha çok kubbede kendini göstermektedir. Kubbe göbeğinden kubbe eteğine doğru karışık renkte kollar uzanmakta bu kısımların arası ise mavi renk süsleme ile tamamlanmaktadır.Türbe içerisinde Keçecizade Fuad Paşa ile kime ait olduğu bilinmeyen iki sanduka daha bulunmaktadır.

 • Türbe050-KeçecizadeFuadPaşa01.jpg
 • Türbe050-KeçecizadeFuadPaşa02.jpg
 • Türbe050-KeçecizadeFuadPaşa03.jpg
KESİKBAŞ HÜSEYİN AĞA TÜRBESİ

Adres:
İshak Paşa Mahallesi, Küçük Ayasofya Camii haziresi Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Hüseyin Ağa Sultan II. Bayazıt (1481–1512) devri Darüssaade Ağalarından olup, kapıcılık görevinde bulunmuştur.

Muntazam kesme taş ve tuğladan yapılan sekizgen planlı ve klasik üslupludur. İki sıra haldeki pencerelerden alt kısımdakiler dikdörtgen söve içerisindedir. Yukarı sırada ise her cephede bir adet olmak üzere birer üst pencere daha bulunmaktadır Bu yapının saçak silmesi dört kademeli bir şerit şeklindedir. Çatının ise boynuz biçiminde bir alem vardır. İçeriden türbenin üstü ahşap bir çatıyla kaplıdır.

Türbenin içinde yanyana iki sanduka bulunmaktadır. Bunlardan biri Hüseyin Ağa’ya, diğeri Kâmil Efendi’ye aittir.

 • Türbe051-KesikbaşHüseyinAğa01.jpg
 • Türbe051-KesikbaşHüseyinAğa02.jpg
 • Türbe051-KesikbaşHüseyinAğa03.jpg
 • Türbe051-KesikbaşHüseyinAğa04.jpg
 • Türbe051-KesikbaşHüseyinAğa05.jpg
KILIÇ ALİ PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Tophane Meydanı Beyoğlu/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalıdır.


Kılıç Ali Paşa 1519 yılında doğmuş olup Uluç Ali Reis ismi ile de tanınmıştır. Barbaros Hayreddin Paşa ve Turgut Reis’ten deniz savaşları konusunda bilgilenmiş bir süre Cezayir Beylerbeyi görevinde bulunmuştur. Trablusgarp savunmasında ve Cerbe Kalesi’nin alınmasında etkili oldu.  Koca Kaptan olarak da bilinen Kılıç Ali Paşa İstanbul Tersanesi’nin büyütülmesinde ve donanma gemilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı bilinir.

Kılıç Ali Paşa Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Meydanı’nda bulunan Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa külliyesinin haziresine Mimar Sinan tarafından 1587 yılında inşa edilmiştir.

Düzgün kesme taştan yapılmış türbe sekizgen plan arz eder. Türbe girişi klasik dışa taşkın olmayıp bir niş içerisindedir. İki sıra pencere dizisinin olduğu türbede alt sıra pencereler dikdörtgen şeklinde mermer söveli ve demir parmaklıklı olup dikdörtgen silmeler içine alınmış üst sıra pencereler ise sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Bu pencerelerden farklı olarak, girişin hemen üzerinde sivri kemer içinde üçlü pencere grubuna yer verilmiştir. İç mekanda pencere üstlerinde rumi palmet motif içerisinde yazılar, pandantiflerde bitkisel motifler ve kubbenin ortasındaki yazı madalyonu bezemeler görülmektedir.

Türbe içerisinde Kılıç Ali Paşa ile Uluç Hasan Paşa’nın sandukaları bulunmaktadır.

 • Türbe052-KılıçAliPaşa01.jpg
 • Türbe052-KılıçAliPaşa02.jpg
KOCA SİNAN PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Mollafenari Mahallesi Bileyciler Sokak No:57 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalıdır.


Koca Sinan Paşa rivayete göre Arnavut asıllı Ali adlı bir köylünün oğlu olup Luma’da Topojani’de, bir başka rivayete göre ise Delvine’de doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kastamonu, Gazze ve Nablus sancak beyliklerinde bulunduktan sonra sırayla Erzurum, Halep ve Mısır beylerbeyi oldu. Mısır beylerbeyliği döneminde Yemen’de çıkan isyanı bastırmış, gösterdiği başarıdan dolayı ‘Koca’ dışında Yemen ve Tunus fâtihi lakaplarıyla da anılmıştır. Sultan III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde beş kere sadârette bulunmuştur.
 
Türbe kesme taştan onaltıgen planlı ve kubbeyle örtülüdür. Giriş cephesinin dışındaki cepheler alttakiler dikdörtgen biçimli ve sivri kemerli, üsttekiler almaşık kırmızı-beyaz taşlarla örülmüş yuvarlak kemerli olan çift sıra pencerelerle hareketlendirilmiştir. Kubbe eteğinde yapıyı çepeçevre dolanan mukarnaslı bir kuşak ve onun üstünde palmet dizili bir friz vardır.  Giriş cephesinde 5 sütunceli bir sundurma yer alır. Türbe iki sıra pencere dizisi ile aydınlanmakta olup kubbe içerisine sülüs yazı ile Zümer suresinin 53. ayeti yazılmıştır. Kubbenin ortası kubbe eteği kıvrık dal ve bitkilerle süslüdür. Sinan Paşa ile 4 kişinin daha medfun olduğu türbede iki mermer ve üç ahşap sanduka vardır.

 • Türbe053-KocaSinanPaşa01.jpg
 • Türbe053-KocaSinanPaşa02.jpg
 • Türbe053-KocaSinanPaşa03.jpg
 • Türbe053-KocaSinanPaşa04.jpg
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Binbirdirek, Divan Yolu Caddesi No:33 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Açık (Baldaken) Türbedir


Köprülü Mehmed Paşa, Sultan IV. Mehmed dönemi Osmanlı sadrazamlarındandır. Arnavutluk Belgrat'ının (Berat) Ruznik kasabasında doğmuştur.  Devşirilerek İstanbul’a getirildikten sonra Enderun’da yetiştirilerek matbah-ı âmirede görevlendirildi. Daha sonra Amasya sancak beyliği yaptı, ardından İstanbul’a döndü. Çeşitli voyvodalıklarda, ihtisap ağalığında, Tophâne nâzırlığında, sipah ve silâhdar ağalıkları gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Köprülü Mehmed Paşa, İstanbul’da adına bir külliye yaptırmış ve 31 Ekim 1661 tarihinde vefat edince külliyesindeki türbesine defnedilmiştir. İlk yapılan türbe Divanyolu’nun 1871 yılında genişletilmesi sırasında yıktırılmış ve bugünkü yerinde yeni bir türbe inşa edilmiştir. Türbe sekizgen planlı olup atnalı biçiminde kemerli cephelere sahip açık bir türbedir. Kemerleri oluşturan sütunlar mukarnas başlıklı ve başlık hizasında yer alan mermer lentolarla cepheler ikiye bölünmüştür. Üzeri sivri kubbe biçiminde düzenlenmiş demir kafesle örtülüdür. Türbe üstte rûmî, altta geometrik kompozisyonlu metal şebekelerle çevrilidir. Medrese avlusu yönünde çift kanatlı metal şebekeli bir kapısı bulunan türbenin gövdesi üstte palmetli frizle süslenmiştir. Türbede Köprülü Mehmed Paşa, Ayşe Hanım ve Fâzıl Ahmed Paşa medfundur.

 • Türbe054-KüprülüMehmedPaşa01.jpg
 • Türbe054-KüprülüMehmedPaşa02.jpg
 • Türbe054-KüprülüMehmedPaşa03.jpg
 • Türbe054-KüprülüMehmedPaşa04.jpg
KUYUCU MURAD PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Camcı Ali Mah. Vezneciler Cad. Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Kuyucu Murat Paşa devşirme olarak girdiği Enderun'da yetişip Osmanlı Sadrazamlığına kadar yükselen önemli bir Osmanlı Devlet adamıdır. 1606 yılında çıkan Celali İsyanları neticesinde bu isyanları bastırabilecek bir güç olarak görünen Kuyucu Murat Paşa Sadrazam olarak görevlendirilmiştir. Verilen bu görevi de başarı ile sonuçlandıran Kuyucu Murat Paşa, isyanları bastırabilmek için öldürdüğü insanları kazdırdığı kuyulara gömdürdüğü için kendisine Kuyucu lakabı takılmıştır. 1611 yılında Diyarbakır'da vefat etmiştir.

Kare planlı olan türbe düzgün kesme taş inşa edilmiştir. Mukarnas başlıklı sütunların taşıdığı revakta, yuvarlak kemerler arasına madalyonlar işlenmiştir Altlı üstlü iki sıra halindeki pencereler ile aydınlatılan türbede alt sıra pencereler mermer söveli demir parmaklıklı olup üst sıra pencereler ise sivri kemer içinde alçı şebekelidir. Türbenin içerisi son derece sade olup, bezeme elemanına rastlanmamaktadır.

Türbede Kuyucu Murad Paşa’dan dışında Cağaloğlu Sinan Paşazade Mahmud Paşa ve Abaza Mehmed Paşa’nın mezarlarının yanı sıra üç ahşap sanduka bulunur.

 • Türbe055-KuyucuMuradPaşa01.jpg
 • Türbe055-KuyucuMuradPaşa02.jpg
 • Türbe055-KuyucuMuradPaşa03.jpg
 • Türbe055-KuyucuMuradPaşa04.jpg
LALA MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Eyüp Sultân Türbesi yanı Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Lala Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat döneminde görev yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Sultan II. Selim’in lalası olan Paşa, Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fatihi unvanlarına sahiptir. Osmanlı Devlet teşkilatında, sancakbeyliği, beylerbeyliği, kubbe vezirliği görevlerinde bulunmuştur.

1580 yılına tarihlenmektedir. Kare planlı türbenin baklava başlıklı ve sivri kemerlerle bağlanmış dört sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe sekiz cepheli bir kasnak üzerinde yükselir. Küfeki taşından yapılmış olan türbenin içerisinde Hattat Hamid Efendi’nin yazdığı bir ayet kubbeyi dolaşmaktadır.

Türbe içerisinde Lala Mustafa Paşa’nın burma sarıklı mermer lahdi bulunmaktadır.

 • Türbe056-LalaMustafaPaşa01.jpg
 • Türbe056-LalaMustafaPaşa02.jpg
LOHUSA SULTAN (RAHİME KADIN) TÜRBESİ

Adres:
Şişhane Mah. Şişhane Cad. Beyoğlu/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalıdır.


Evliya Çelebi’nin seyahatnamesine yansıyan rivayete göre 1596’da Sultan 3. Mehmed, sefere çıktığında eşi hamile olan bir asker de savaşa çağrılır. Asker, savaştan döndüğünde eşinin birkaç gün önce öldüğünü öğrenir ve üzüntüyle mezarın başına gider. Ziyareti esnasında mezardan bebek sesi duyar. Çocuğun yaşadığı anlaşılır ve mezar açılır. Rivayete göre küçük bebek ölü annesini emerken bulunur. Annesi Lohusa Sultan olarak evliyalaştırılır ve çocuk da büyüyünce ünlü bir âlim olur.

Bir sıra taş ve tuğla malzemeden yapılmış türbe kare planlı olup sade bir görünüm arz etmektedir. üç cephesinde sağır kemer içerisinde penceresi türbede herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.

Türbe içerisinde Lohusa Sultan Denilen kişi ile birlikte üç kişiye ait toplam dört sanduka bulunmaktadır. Bu kişilerin kimliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.

 • Türbe057-LohusaSultan01.jpg
 • Türbe057-LohusaSultan02.jpg
MAHMUD NEDİM PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Cağaloğlu Babı Âli Caddesi Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İstanbul Eminönü ilçesi, Cağaloğlu Babı Âli Caddesi üzerinde bulunan Mahmud Nedim Paşa Türbesi, Mahmud Nedim Paşa’nın ölümünden sonra 1300/1883’te yapılmıştır. Mahmut Nedim Paşa, Osmanlı Sadaret Mektubî Kaleminden yetişmiş, Nezaret Müsteşarlığı, valilikler ve nazırlıklar yapmış, 1871–1872 ve 1875–1876 yıllarında iki kez sadrazam olmuştur.

Türbe XIX. yüzyılda yapılmış benzeri türbeler gibi kare planlı olan yapının  üç cephesi birbirinin eşidir. Yüksek düzenlenmiş pencereler iç mekan aydınlatmasında yeterlidir. Silmeler ve şeritlerle hareketlendirilen cephe kenarlarında kompozit başlıklı plasterlere yer verilmiştir. Türbenin kitabeleri güneydoğu cephesinde olup, kasnakta Kuran’dan Al-i İmran, Embiya ve Fecr surelerinin ayetleri; yarım daire biçimindeki pencere kemeri alınlığında da “Necib Paşa-zade Sadr-ı Esbak Mahmud Nedim Paşa merhumun ruhiçün Li’ilahi l-Fatiha. Sene 1300 fi Recep” yazısı bulunmaktadır.

Türbe içerisinde Mahmut Nedim Paşa ve kimliği bilinmeyen bir kişiye ait, iki ahşap sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe058-MahmudNedimPaşa01.jpg
 • Türbe058-MahmudNedimPaşa02.jpg
 • Türbe058-MahmudNedimPaşa03.jpg
 • Türbe058-MahmudNedimPaşa04.jpg
 • Türbe058-MahmudNedimPaşa05.jpg
MAHMUD PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Mahmud Paşa Mah. Mahmud Paşa Camii içi Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Mahmut Paşa, Fatih Sultan Mehmet devri sadrazamlarındandır. Ocak Ağası, daha sonra Rumeli Valisi olmuş, İstanbul’un fethedildiği 1453 yılında da sadrazamlığa getirilmiştir. İstanbul’un fethi sırasında önemli rol oynamış, 16 yıl sadrazamlıkta bulunmuş, İstanbul’da kendi ismini taşıyan semtte cami, medrese, hamam, kütüphane yaptırmıştır.

Mahmut Paşa Türbesi köfeki taşından, sekizgen planlı, tek kubbeli bir yapı olup bir kubbe ile örtülüdür. Alt sıra pencereler dikdörtgen söveli, üst sıra pencereler de sivri kemerli, alçı şebekelidir. Cephelerde alt pencerelerin üstüne kadar olan bölüm sade köfeki taşı ile, daha yukarısı çini kakmalı olarak düzenlenmiş, köfeki taşlarının oyulması ve bu yuvalara aynı biçimde fîrûze ve lâcivert renklerde çinilerin yerleştirilmesiyle süslenmiştir. Bu çiniler firuze ve lacivert renklerde yıldız ve poligonal biçimdedir. Bu çiniler alt pencerelerin üzerinden başlayarak ikinci kat pencereleri de kapsayarak tüm türbeyi çepeçevre kuşatmaktadır.

Halihazırda Restorasyonu devam etmektedir.


MEHMED AĞA TÜRBESİ

Adres:
Mehmed Ağa Câmii bahçesi Çarşamba-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalı


İstanbul Fatih ilçesi, Çarşamba’da Mehmed Ağa Camisi’nin haziresinde bulunan bu türbe Habeşi Mehmed Ağa’nın sağlığında, 1585 yılında Mimar Davud Ağa tarafından yapılmıştır. Habeşi Mehmed Ağa’nın yaşamı ile ilgili yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca 1582 yılında Babüssaade Ağası olduğu, 1598 yılında öldüğü bilinmektedir. Türbesinin yanına da kendi ismini taşıyan bir cami yaptırmıştır. Türbe kesme taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri gömme sütunlara dayanan sekiz kenarlı ahşap bir kasnak üzerindeki kubbe ile örtülmüştür. Türbenin ön cephesindeki giriş kapısının iki yanında birer alt pencere, yukarda da üç tepe penceresi bulunmaktadır. Girişin arkasındaki cephede ise iki sıra halinde üç pencere, yan cephelerde de yine iki sıra halinde ikişer penceresi bulunmaktadır. Giriş cephesinin önündeki iki sütun, türbenin önünde ilk yapıldığı dönemlerde bir revak olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu revak günümüze gelememiştir. Türbenin içerisi son derece sade olup, duvarlarda kalem işi izlerine rastlanmaktadır.

 • Türbe060-MehmedAğa01.jpg
 • Türbe060-MehmedAğa02.jpg
 • Türbe060-MehmedAğa03.jpg
MEHMED VUSULİ EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Cezeri Kâsım Mahallesi, Feshâne Caddesi Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Mehmed Vusuli Efendi, 1566’da Bursa mollası, 1567’de İstanbul kadısı ve Ocak 1569’da Anadolu kazaskeri olmuş. Kasım 1570’de azledilmiştir. 1571’de ikinci defa İstanbul kadısı olduysa da 1575’de azledildi. 1580’de üçüncü, 1587’de dördüncü defa bu göreve getirildi. 1590’da vefat etti. Kabri Eyüp’te türbesindedir.

1780 yılında düzgün kesme taştan yapılmış, altıgen planlı olan türbe basık kubbelidir. Yapı iki sıra pencere ile aydınlatılmış olup alt pencereleri dikdörtgen söveli ve madeni şebekeli; üst pencereleri yuvarlak ve alçı şebekelidir. İçerisinde müderrislik ve kadılık yapmış dört Osmanlı aliminin ahşap sandukaları yer alır. Bu alimler Mehmet Vusuli Efendi, kendisi gibi müderris olan oğlu Şemseddin Efendi, torunu Mehmet Efendi ve onun oğlu Mustafa Efendi’dir.

Süsleme olarak yalnızca kubbe içerisinde kalem işleri bulunmaktadır.

 • Türbe061-MehmedVusuliEfendi01.jpg
 • Türbe061-MehmedVusuliEfendi02.jpg
MERKEZ EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Merkez Efendi Mahallesi, Mevlevihane Caddesi, Mevlânâkapı -Zeytinburnu/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00 / 08.30-17.00


Merkez Efendi’nin asıl ismi Musluhiddin olup, unvanı da Merkez’dir. Denizli’nin Saruhanlı Köyü’nde 1463’te dünyaya gelmiştir. İlköğretimini orada tamamladıktan sonra Bursa ve İstanbul medreselerinde ders görmüş, Uzır Bağdadi Velüyiddin Efendi ve Mevlâna Ahmed Paşa’dan ders almıştır. Tıp, Tefsir, Hadis ve Fıkıh ö ğrenimi gördükten sonra bir süre müderrislik yapmıştır. Daha sonra Kocamustafapaşa Dergâhı şeyhi Sümbül Efendi’ye bağlanmıştır. Aksaray’daki Kovacı Dede Zaviyesi şeyhi olmuştur.

Türbe; Fatih İlçesi, Zeytinburnu Semti, Merkez Efendi Mahallesi, Mevlevihane Caddesi, Mevlânâkapıda Merkez Efendi Camii avlusu içinde 2965 ada, 2 parselde yer almaktadır. Merkez Efendi’nin 1551 yılında ölümünden sonra yaptırılmış olan ilk türbe kare planlı olup ilk inşa edildiği şekliyle zamanımıza kadar gelememiştir. II. Mahmud döneminde 1836’da yeniden yapılarak, yapının kuzeyine daha sonraki şeyhler ve aile büyüklerinin sandukalarının yer aldığı dikdörtgen planlı bir bölüm eklenmiştir. Kırma çatılı ek bölüm ve kubbeli kare planlı olan yapının batı cephesi mermer kaplı olup bu cepheye yuvarlak kemer içerisinde madeni şebekeli üç büyük pencere açılmış iç mekânın aydınlatılması sağlanmıştır. Türbenin girişi yüksek dikdörtgen ve yuvarlak pencereli ahşap kısımlı kuzey cephedendir. Dört ahşap sütunla geçilen esas türbe iç kısım, bağdadi sıvalı olup dışardan kubbe ile çevrilidir. Merkez Efendi’nin bulunduğu kısımdaki kubbe ise gökyüzünü andıran yıldızlı şekillerle müzeyyendir.

Türbe içerisinde Merkez Efendi, eşi Hatice Hanım, Fatma Hatun, Şeyh Seyyid Muslihiddin Efendi, Mustafa Efendi, Şeyh Nureddin Efendi, Şeyh Ahmed Mesud Efendi, Şeyh Hüseyin Efendi, Şeyh Nureddin Efendi, Sıdıka Hanım, Şeyh Ahmed Efendi yatmaktadır.

 • Türbe062-MerkezEfendi01.jpg
 • Türbe062-MerkezEfendi02.jpg
 • Türbe062-MerkezEfendi03.jpg
MİHRİŞAH VALİDE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Bostan İskelesi Sokak Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Mihrişah Valide Sultan, Sultan III. Mustafa’nın (1757–1774) baş kadını, Sultan III. Selim’in annesidir. Hayır eserleri için dokuz vakfiye düzenlemiş, 1805 yılında vefat etmiştir.

On ikigen planlı ve kubbeli yapı 1796’da inşa edilmiştir. Türbe düzgün kesme taştan yapılmış, mermer cepheli olup Türk barok mimarisinin en güzel örneklerindendir. Türbeye giriş mermer sütunların taşıdığı üç bölümlü revak kısmından yapılır. Türbeye  üç gözlü giriş revakından geçilerek ulaşılır. Dış bükey şekle sahip yapının cephesi ortadan ikiye iki geniş silmeyle ayrılmış olup her cephe arasına sütunceler yerleştirilmiştir. İki sıra pencerenin aydınlattığı yapıda alt sıra pencereler madeni şebekeli üst sıra pencereler ise alçı şebekelidir.

Dış kapının üzerine Ali İmran Suresinin 85. Ayeti işlenmiş kapının üstünde ise iki parça halinde kelime-i tevhid yazılmıştır. İç mekanda girişinde kemerler üzerine de Kasas Suresi’nin 88. Ayeti nakşedilmiş olup kubbede  rokoko üslubundaki kalem işi bezemeler görülür.

Türbede 5 hanım sultanın kabri vardır. Mihrişah Valide Sultan’ın yanı sıra Sultan III. Hatice ve Beyhan Sultan, Refet Kadın Efendi ile  Sultan Abdülmecid’in Rahime Perestu Kadın’ın kabri buradadır.

 • Türbe063-MihrişahValideSultan01.jpg
 • Türbe063-MihrişahValideSultan02.jpg
 • Türbe063-MihrişahValideSultan03.jpg
 • Türbe063-MihrişahValideSultan04.jpg
MİMAR SİNAN TÜRBESİ

Adres:
Süleymaniye Mah., Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı

 
Koca Sinan diye de anılan Mimar Sinan, Osmanlı Devleti Baş mimarı olup Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 3. Murad dönemlerinde Baş mimarlık görevlerinde bulunmuştur. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde devşirme ocağına alınmış Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra, gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına (Bölük Komutanı) terfi ettirilmiştir. 1538’ de Hassa Baş mimarı olan Koca Sinan 49 yıl boyunca bu görevde bulunmuş ve farklı coğrafyalarda önemli eserler vermiştir.

Köfeki taşı ile mermerden imal açık türbe, sivri kemerlerle bağlanmış altı sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Mimar Sinan’ın sandukasının önünde yer alan yekpare mermerde Sülüs yazı ile Nakkaş Sai’ye ait bir kitabe bulunur. Türbe içinde Mimar Sinan’ın mezarı dışında, üç mezar daha bulunur. Bunlardan birisi Mimar Ali Talat Bey’e ait olup diğer ikisinin kime ait olduğu tespit edilememiştir.

 • Türbe064-MimarSinan01.jpg
 • Türbe064-MimarSinan02.jpg
 • Türbe064-MimarSinan03.jpg
MİR-İ MİRAN MEHMET AĞA TÜRBESİ

Adres:
Beybaba Sokak Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Mirimiran Mehmed Ağa, Sultan III. Murad (1574–1595) dönemi devlet adamlarındandır. Sultan II. Selim’in (1566–1574) hizmetinde bulunmuş, Yeniçeri Ağası, Rumeli Beylerbeyi ve 1587’de Vezirliğe getirilmiştir.

İstanbul Eyüp ilçesi, Cami-i Kebir Caddesi ile Beybaba Sokağı arasında bulunan bu türbe, 997/1589 yılında yapılmıştır.

Türbe on ikigen planlı olup, muntazam taştan yapılmıştır. Mukarnas başlıklı bir revaka sahip olan türbe üzeri kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Cephesinde altlı ve üstlü olmak pencereler sıralanmıştır. Birer sıra atlayarak giden pencerelerde, alt sıra pencereler dikdörtgen söveli demir parmaklıklı olup. Üst pencereler ise alçı revzenlidir. Kubbe ortasındaki on iki dilimli bir rozet ve kubbe eteğine ise palmet ile şemse motifleri yerleştirilmiştir.

Türbe içerisinde Mirimiran Mehmed Ağa’dan Defterdar Mahmud Efendi’nin sandukası bulunmaktadır.

 • Türbe065-MiriMiranMehmedAğa01.jpg
 • Türbe065-MiriMiranMehmedAğa02.jpg
 • Türbe065-MiriMiranMehmedAğa03.jpg
MUHAMMED EL ENSARİ TÜRBESİ

Adres:
Atik Mustafâ Paşa Mahalles iToklu İbrâhîm Dede Hazîresi Ayvansaray-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.00-17.00


Medineli olduğu Eyüp Sultan Hz arkadaşı olduğu ve 2. kuşatmada Eyüp Sultan Hz. ile gelen orduda bulunup burada şehit olan sahabelerden olduğu rivayet edilmektedir. Kabrinin bulunduğu yere Babul ensari veya Parmakkapı da denilmektedir. Anadolu’dan İstanbul’a feth e gelen mücahitler buraya Ensar dede derlermiş.

1835 yılında yapılan Türbe kesme köfeki taşından dikdörtgen planlı, üzeri kırma çatı ile örtülü yapı Ampir üslubunu yansıtır. Türbe’nin giriş kapısı üzerinde Sultan 2. Mahmut Han’ın tuğrası vardır Türbe ortada bir kapı, iki yanında da dikdörtgen söve içerisine alınmış madeni şebekeli birer pencerelere sahiptir.

 • Türbe066-MuhammedElEnsari01.jpg
 • Türbe066-MuhammedElEnsari02.jpg
MUSTAFA AĞA TÜRBESİ

Adres:
Eyüp Câmii avlusu Eyüp Sultân Türbesi yanı Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


II. Osman Dönemi Darüssade Ağası olarak bilinen Mustafa Ağa 1623 yılında vefat etmiş olup buraya defnedilmiştir.

Kare planlı olarak inşa edilen türbe Eyüp Sultan Türbesi'nin sağ köşesinde bulunmaktadır. Duvardan dışa doğru üç cepheli olarak çıkma yapan küçük ölçekli bir yapıdır.

Türbede Mustafa Ağa tek başına gömülüdür.

 • Türbe067-MustafaAğa01.jpg
 • Türbe067-MustafaAğa02.jpg
MUSTAFA REŞİD PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Beyazıt, Çadırcılar Caddesi No:160 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalıdır.


Tanzimat fermanını ilan etmesiyle bilinen Mustafa Reşit  Sultan Abdülmecit döneminde 6 kez olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay Sadrazamlık yapmıştır. Ayrıca 4 kez Hariciye Nazırlığı, Edirne Valiliği, birden fazla kez ise Paris ve Londra Elçiliği görevinde bulunmuştur. Beylerbeylik, Sadrazamlık, Seraskerlik gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 7 Ocak 1858 tarihinde 57 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir.

Türbe kesme taştan kare planlı bir yapı olup kubbe ile örtülüdür. Türbenin her cephesinde birbirinden farklı bir uygulama görülmektedir. Batı cephesinde tek penceresi vardır. Doğu yönünde saçaklı bir girişi iki sütun üzerine oturtulmuştur. Kuzey cephesinde büyük bir pencere açıklığı vardır. Türbenin asıl cephesi güneyde olup, burası diğerlerine göre daha farklı bir özenle yapılmıştır. Üç büyük pencere de bu cepheyi diğerlerinden ayıran bir başka özelliktir. Türbenin içerisi son derece sade olup, yalnızca pandantiflerde alçı kabartma süslemeler,  kubbede kalem işleri bulunmaktadır.

Türbede Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, oğulları Mehmet Cemil Paşa, Ali Galip Paşa ve Salih Bey gömülüdür. Türbenin kuzey cephesine bitişik olan demir şebekeli açık mezar da Reşit Paşa’nın kızı Adile Hanım’a aittir.

 • Türbe068-MustafaReşidPaşa01.jpg
 • Türbe068-MustafaReşidPaşa02.jpg
 • Türbe068-MustafaReşidPaşa03.jpg
 • Türbe068-MustafaReşidPaşa04.jpg
NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Zal Mahmûd Paşa Caddesi Eyüp-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Nakkaş Hasan Paşa, Enderun’da yetişmiş, Sultan III. Murat ve Sultan III. Mehmet dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği en büyük minyatür, tezhip ve nakış ustalarından biridir. Aynı zamanda Yeniçeri Ağalığı, Rumeli Beylerbeyliği, Sadaret Kaymakamlığı ve Kubbealtı vezirliği yapmış büyük devlet adamıdır. 1622 yılında vefat etmiştir.

1623 tarihinde Muntazam kesme taştan kare planlı olarak yapılan türbenin, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Klasik Osmanlı Mimarisini yansıtan türbe iki katlı bir yapı görünümündedir. Dört yuvarlak sütun üzerine oturan üç bölümlü revaka sahip türbede girişte yer alan kapının üstünde ve iki yanda duvardaki kemer içlerinde alınlıklar istiridye kabuğu şeklindedir. Yapının Üç cephesine altlı üstlü pencereler sıralanmıştır. Alt sıra pencereler dikdörtgen söveli ve madeni şebekeli olup üst sıra pencereler sivri kemer içinde alçı şebekelidir. Cadde bakan cephede alt sıra pencerelerin arasına mermer kabartmalı bir çeşme yerleştirilmiştir.

İç mekânda pencere sövelerinde, kubbe geçişlerinde ve kubbede yoğun süslemeler görülür. Pencere kenarlarında şemse motifler kubbede kendini bitkisel motiflere bırakır.

Türbe içerisinde altısı mermer, altısı ahşap on iki sanduka bulunmaktadır. Bunlar Nakkaş Hasan Paşa ve Mostarlı Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmet Bey’in (1714) sandukaları olup, diğerlerinin kimliği bilinmemektedir.

 • Türbe069-NakkaşHasanPaşa01.jpg
 • Türbe069-NakkaşHasanPaşa02.jpg
 • Türbe069-NakkaşHasanPaşa03.jpg
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Kirmasti Mahallesi, Tabhâne Sokak, Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri(Yaz/Kış): Ziyarete kapalı


Nakşidil Valide Sultan, I.Abdülhamid’in (1774–1789) hanımlarından olup, Sultan II. Mahmud’un (1808–1839) annesidir. Barok üslupta olan türbe on altıgen planlıdır. Yapının caddeye bakan cephesi mermer kaplı olup, bu kısım sütünceler ve pilastırlar ile işlenmiştir. Yatay silmeler ve dikey pilastırlar yapının cephesine dalgalı bir görünüm vererek yapıya hareketlilik kazandırmıştır. Türbenin alt ve üst kısmında farklı pencere uygulamaları göze çarpar. Alt sıra pencereler basık kemerli dikdörtgen olup üst sıra pencereler ise oval şekildedir. Yapıdaki akantus yaprakları ve fiyonklar ile tam anlamıyla barok üslubunu yansıtmaktadır. Türbeye geçişi sağlayan doğu cepahesinde üç bölümlü süslemeli, kubbeli giriş revakı bulunmaktadır. Bu revakı taşıyan sütunlar mermerden imal olup İyon başlıklıdır. Türbe içerisinde kapının üst tarafından Besmele ile başlayan kuşak nakşedilmiş olup kasnağın üzerine mekanı örten kubbe, siyah, gri ve sarı renklerin kullanıldığı girlandlarla süslemelidir. Esas giriş açıklığında ise Zümer Suresi 53. ayet göze çarpar. Kubbe kasnağına İnsan Suresi, Hattat Mustafa Rakım Efendi tarafından yazılmıştır. Türbede Nakşıdil Valide Sultan’dan başka on dört sanduka daha bulunmaktadır. Münire Sultan, Sultan II. Mahmud’un kızı Mihrimah Sultan, Ebufettan Hanım, Cevri Kalfa, Fatma Sultan, Şehzade Nizameddin, Sultan  II. Şehzade Abdülhamid, Sultan II. Mahmud’un ikbali Zeyni Felek Hanım, Misli Nayab Kadın Efendi, Sultan II. Mahmud’un hanımı ve Adile Sultan’ın annesi Zernigâr Kadın Sultan, II. Mahmud’un kızı Hayriye Sultan Kamerfer Kadın medfundur.

 • Türbe070-NakşıdilValideSultan01.jpg
 • Türbe070-NakşıdilValideSultan02.jpg
 • Türbe070-NakşıdilValideSultan03.jpg
 • Türbe070-NakşıdilValideSultan04.jpg
NEVFİDAN KADIN TÜRBESİ

Adres:
Binbirdirek Mahallesi Divanyolu Caddesi No:74 Fatih/İstanbul Müze
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz 08.30-20.00, Kış 08.30-19.00


Nevfidan Kadın, 1793 yılında doğmuştur. Sultan II. Mahmud’un eşi olan Nevfidan Kadın'ın çocukları yaşamadığı ve Adile Sultan'ın annesi Zernigar Kadın öldüğü için Adile Sultan'ı büyütmüştür. Sultan II. Mahmud'un ölümünden sonra hacca gitmiş ve 1842'de İstanbul'a geri dönmüştür.

Nevfidan Kadın hayatı boyunca hayır işleriyle ilgilenmiş ve 1855 yılında vefat etmiştir. Eşi Sultan II. Mahmud’un türbe giriş holünün sağ tarafında yer alan türbeye defnedilmiştir. Türbe dikdörtgen planlı olup ayna tonozla örtülüdür. İçerisi oldukça sade olan yapının tonoz içleri natürel üsluptaki rölyeflerle süslüdür.

Türbede Nevfidan Kadın ile Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülaziz’in hanımları ve çocukları medfundur.

 • Türbe071-NevfidanKadın01.jpg
 • Türbe071-NevfidanKadın02.jpg
 • Türbe071-NevfidanKadın03.jpg
 • Türbe071-NevfidanKadın04.jpg
NİŞANCI FERİDUN PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Beybaba Sokak Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Nişancı Feridun Ahmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde yaşamış Osmanlı devlet adamıdır. Feridun Paşa’nın en önemli eseri, hükümdar mektupla-rını bir araya getirdiği ‘Sultanların Yazışmalarıdır.

1583 tarihli Klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki türbe, muntazam kesme taştan, dikdörtgen planlıdır. Türbenin önünde mukarnas başlıklı dört sütunun taşıdığı bir revak bulunmaktadır. Kubbeye geçişin tromplarla yapıldığı türbede kubbe yivlerle 24 bölüme ayrılmıştır. Türbe altlı üstlü pencerelerle aydınlatılmıştır. Bunlardan alt pencereler mermer söveli olup üst sıra pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Süsleme kendini kubbe geçişlerinde ve kubbede bitkisel motif olarak kendini gösterir.

Türbe içerisinde Feridun Paşa ile eşi Ayşe Sultan’ın sandukaları bulunmaktadır.

 • Türbe072-NişancıFeridunPaşa01.jpg
 • Türbe072-NişancıFeridunPaşa02.jpg
 • Türbe072-NişancıFeridunPaşa03.jpg
NİŞANCI HAMZA PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Karacaahmed Mezarlığı içi Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Açık Türbe- 24 saat


Hamza Paşa, Sultan III. Murad devri Sadrazamlarından olup, Reisülküttaplık ve Nişancılık görevlerinde bulunmuştur.

Klasik Osmanlı mimari üslubunda türbe Baldaken plan şeklindedir. Bir sıra taş ve üç sıra tuğla malzemeden yapılan türbenin yapım tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Yuvarlak kemerlerle altı granit sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülü türbede kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Türbe içerisinde Hamza Paşa’ya ait olduğu düşünülen bir mezar bulunur.

 • Türbe073-NişancıHamzaPaşa01.jpg
 • Türbe073-NişancıHamzaPaşa02.jpg
NİŞANCI MEHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Müstakimzâde Sokak, Atikalî Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalı


Nişancı Mehmet Paşa, Sultan III. Murad dönemi vezirlerinden olup, Tezkirecilik, Reisülküttablık ve Nişancılık görevi yapmıştır. Kubbe-i Nişin dördüncü vezirliğine 1580 yılında getirilmiş, bu görevde iken 1594’te ölmüştür. İstanbul ili Fatih ilçesinde yer alan türbe, Nişancı Mehmet Paşa Camisi ile birlikte Mimar Sinan tarafından 1587 yılında yapılmıştır. Caminin kuzeydoğusunda yer alan türbe tamamen kesme taştan imal olup sekizgen plan özelliği göstermektedir. Üç bölümlü revak, mermer dört sütuna oturmakta olup ortadaki sivri kemer yanındakilere göre daha büyüktür. Kırmızı beyaz taşlardan oluşmuş kemerli giriş kapısının yanlarında da mukarnaslı birer niş yer almaktadır. Alt sıra pencereleri dikdörtgen içerisinde mermer söveli demir parmaklıklı olup üst sıradakiler sivri kemer içinde petek şebekelidir. Türbede süsleme kendini kubbe göbeğinde ve kubbe eteğinde palmet motifleri şeklinde gösterir.

 • Türbe074-NişancıMehmedPaşa01.jpg
 • Türbe074-NişancıMehmedPaşa02.jpg
 • Türbe074-NişancıMehmedPaşa03.jpg
 • Türbe074-NişancıMehmedPaşa04.jpg
NUREDDİN CERRAHİ TÜRBESİ

Adres:
Dervîş Alî Mahallesi, Nurettin Tekke Sokak, Karagümrük-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Plan tadilatı nedeniyle ziyarete açılmamıştır.


Asıl adı Nûreddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el İstanbulî el Cerrâhî olan Nureddin Cerrahi Hazretleri, Halvetiye Tarikatının Cerrahiye kolunun kurucusu, Pir’idir. İstanbul Cerrahpaşa’da 1678’ de doğan Türk mutasavvıf, Süleymaniye Medresesi’nde tahsil görmüş sonraları Mısır- Kahire kadılığına tayin olmuştur. Dayısı Hacı Hüseyin Efendi vasıtasıyla Selami Ali Efendi Tekkesi’ne götürülen Nureddin Cerrahi Hazretleri, burada ayin sırasında Halvetî-Ramazani şeyhi Köstendilli Alaeddin Ali Efendi’nin gösterdiği ilgiden etkilenmiş ve kendisine intisap etmiştir. III. Ahmed’ in gördüğü rüya üzerine Nurettin Cerrahi adına bir tekke inşa edilmiş bu tekkede Nureddin Cerrahi Hazretleri 18 yıl boyunca irşad faaliyetinde bulunmuş, 1721 yılında vefatı üzerine kendi adını taşıyan tekkeye defnedilmiştir. Nureddin Cerrahi’nin Türbesi tevhidhane ile türbe aynı yapı içerisinde olup ortak bir çatı ile üzeri örtülmüştür. Tevhidhane-türbe yamuk bir alanda yapılmıştır. Daha sonra bu yapıya küçük türbe, cennet oda gibi bölümler eklenmiştir. Yapının doğu kesimindeki bölüm tevhidhaneye, batı kısmındaki bölüm de türbeye ayrılmıştır. Her iki bölüm birbirlerinden dikmelerle ayrılmıştır. Türbe içerisinde Nureddin Cerrahi’nin yanı sıra Şeyh Muhammed Hüsameddin Efendi, Seyyid Abdüşşekür Efendi, Şeyh Seyyid Süleyman Veliyüddin Efendi, Şeyh Seyyid Abdülaziz Zihni Efendi, Şeyh Galib’in torunu Nemika Hanım ve diğer şeyhler ile müritler medfundur.

 • Türbe075-NureddinCerrahi01.jpg
 • Türbe075-NureddinCerrahi02.jpg
 • Türbe075-NureddinCerrahi03.jpg
 • Türbe075-NureddinCerrahi04.jpg
NUR-U OSMANİYE TÜRBESİ

Adres:
Molla Fenari Mahallesi, Nuruosmaniye Külliyesi Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalıdır.


Şehsuvar Valide Sultan 1682 yılında doğmuştur. Saray yaşamı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Şehsuvar Valide Sultan, Sultan II. Mustafa eşidir. Oğlu Sultan III. Osman’ın 1754 yılında tahta çıkmasıyla valide sultan olmuştur. 1756 yılında vefat eden Şehsuvar Valide Sultan oğlunun yaptırmış olduğu Nuruosmaniye Külliyesi’ndeki türbeye defnedilmiştir.

Türbe, külliyenin kütüphane ile hünkâr kasrı arasında yer almaktadır. Yapı, kesme küfeki taşı ve mermerden kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. Türbenin kare köşeleri yuvarlatılmış olup giriş cephesinde üç birimli revak bulunmaktadır. Türbe iki sıra pencere ile aydınlanmaktadır. Ayrıca kubbe kasnağı dıştan petek, içten de vitraylarla kaplıdır. Türbe içerisinde alt pencerelerin üzerinde bir yazı frizi çepeçevre dolaşmakta ve türbe içerisi çiçek dalları, istiridye kabuğu motiflerinden oluşan kalem işleri ile süslenmiştir.

Türbede II. Mustafa’nın eşleri ve III. Osman’ın annesi Şehsuvar Valide Sultan defnedilmiştir. Ayrıca türbe ile hünkâr kasrı arasındaki bölümde türbeye dönüştürülmüştür. Bu bölüm dikdörtgen planlı olup tonoz örtülü olup Sultan II. Mahmud’un çoçukları medfundur.   

 • Türbe076-Nur-uOsmaniye01.jpg
 • Türbe076-Nur-uOsmaniye02.jpg
 • Türbe076-Nur-uOsmaniye03.jpg
 • Türbe076-Nur-uOsmaniye04.jpg
 • Türbe076-Nur-uOsmaniye05.jpg
OĞLANLAR (OLANLAR) TÜRBESİ

Adres:
Muratpaşa Mahallesi, Tanburi Cemil Sokak,  Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Murat Paşa Camisi’nin avlusunda, 215 pafta, 880 ada, 12 parselde yer almaktadır. Türbe sebil ile birlikte Oğlanlar Tekkesi’nin banisi Oğlan Şeyh İbrahim Efendi için Sultan Abdülaziz (1861–1876) tarafından 1288/1871 yılında yaptırılmıştır. Türbe ve ona bitişik olan sebil tek bir mekân içerisindedir. Türbede ve sebilin caddeye bakan kısmında dört büyük pencere göze çarpar. Bu pencerelerin köşeliklerine madalyonlar içerisinde Kadiri sembolü olan Kadiri gülleri ve beş kollu yıldızlar yerleştirilmiştir. Mermer cephelere sahip yapının pencere üstleri silmelerle hareketlendirilmiş olup dikey çizgilerle bölünmüştür.

Türbe içerisinde Şeyh İbrahim Efendi, Yakub Ağa ve kim oldukları bilinmeyen dört kişiye ait altı adet sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe077-Oğlanlar01.jpg
 • Türbe077-Oğlanlar02.jpg
PERTEV PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Eyüp Sultân Câmii yanı Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Pertev Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Selim dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Osmanlı sarayında Enderun’dan yetişmiş Rikâb-ı Hümayun Ağası, Kapıcıbaşı ve Yeniçeri Ağası görevlerinde bulunmuştur. 980/1572 yılında ölmüştür.

1572 sonrasına tarihlenen türbe Mimar Sinan eseridir. Dikdörtgen planlı, ahşap kubbeli olarak inşa edilen türbe, 1930'lu yıllarda ahşap kubbesinin yıkılmasıyla açık türbe haline dönüşmüştür. Türbenin sokağa bakan ön cephesinde kapının sağında altı, karşı duvarda yedi pencere vardır. Türbeye kitabeli bir kapıdan giriş sağlanmaktadır. Türbe içerisinde yer alan mermer kabirlerin süslemeleri, çiçek, rozet, çarkıfelek ve gül bezek kabartmalarının çeşitliliği açısından dikkat çekicidir. Türbede, Pertev Paşa ve ailesine ait mermer sanduka yer almaktadır.

 • Türbe078-PertevPaşa01.jpg
 • Türbe078-PertevPaşa02.jpg
PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Gurebâ Hüseyin Ağa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Vâlide Câmii bahçesi Aksaray-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Pertevniyal Valide Sultan Türbesi , İstanbul Fatih İlçesi, Cumhuriyet Caddesi, Valide Sultan Camisi’nin bahçesi içinde 184 pafta, 886 ada, 1 parselde yer almaktadır.

Pertevniyal Valide Sultan, Sultan II. Mahmud’un (1808–1839) hanımı ve Sultan Abdülaziz’in (1861–1876) annesidir. Sultan Abdülaziz’in 1861’de tahta çıkması ile Valide Sultan olmuştur. Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi üzerine inzivaya çekilmiştir. Bundan sonra birçok kişiyi yetiştirmiş ve 1883 yılında ölmüş ve yaptırmış olduğu türbesine gömülmüştür. İstanbul’da Valide Sultan Camisi’nin yanı sıra çeşitli eserler yaptırmıştır.

Neo-Klasik ve Ampir üslubunun önemli yapılarından olan türbe, mermer cephelere sahip yüksek platform üzerinde yükselen bir yapı arz eder. Dikdörtgen planlı olan yapıda orta bölüm ve bu kısma bakan dört ayrı küçük mekân bulunur. Millet bahçesine bakan cephesi üç bölümden oluşan yapıda köşelerde yivli plasterler yapıyı dikey olarak kesmekte saçaklarda ise silme olarak türbeyi fırdola çevrelemektedir. Ortadaki bölümün daha yüksek olduğu bu cepheye kilit taşlarına sahip yuvarlak kemerli ve madeni şebekeli büyük pencereler açılmıştır. Büyük pencerelerin iki yanında aynı üslupta daha küçük birer pencere açıldığı görülür. Yapıda dış kapısı üzerine kabartma Yasin suresinin 58. ayeti, iç kapısının üzerine de yine aynı teknikte Yusuf suresinin 64. ayeti yazılmıştır. Kubbe eteğine de celi-sülüs yazı ile Bakara suresinin 255. ve Haşr suresinin 21.-24. ayetleri nakşedilmiştir. Türbe içerisinde Pertevniyal Valide Sultan dışında Sadedin Efendi, Cesm-i Ahu Hatun ve Mestare Hanım yatmaktadır.

 • Türbe079-PertevniyalValideSultan01.jpg
 • Türbe079-PertevniyalValideSultan02.jpg
 • Türbe079-PertevniyalValideSultan03.jpg
PİR AHMED EDİRNEVİ TÜRBESİ

Adres:
Cezeri Kâsım Mahallesi, Defterdâr Caddesi Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Pir Ahmet Edirnevî, Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat dönemi din adamlarındandır. Bayramiyye tarikatı şeyhidir. Pir Ahmet Aksarayî’den el almıştır. Karabaş Tecvidi’ni yazdığı için ismi Karabaş Ahmet Efendi olarak da bilinir. Vefat tarihi 1592’dir.

Kare planlı olup muntazam kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Üzeri çatılı olup iki sıra halinde pencereleri vardır. Giriş kapısı yanında caddeye bakan duvarda dikdörtgen söveli iki pencere ve bunun üzerinde de sivri kemerli alçı şebekeli üç penceresi daha vardır. Yapıda herhangi bir süsleme bulunmamakta olup türbenin giriş kapısı üzerinde sülüs yazı ile yazılmış Hattat Hamid imzalı bir ayet ile bulunur.

Türbe içerisinde Pir Ahmed Edirnevi tek başına gömülüdür.

 • Türbe080-PirAhmedEdirnevi01.jpg
 • Türbe080-PirAhmedEdirnevi02.jpg
PİYALE PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Kaptan Mahallesi, Piyale Baruthane Caddesi Beyoğlu/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalıdır.


İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Kasımpaşa Kaptan Mahallesi’nde bulunan türbe, Piyale Paşa tarafından, 983/1575 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Osmanlı sarayında Enderun’da yetiştikten sonra Kapıcıbaşı olmuştur. 1553–1567 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman döneminde on dört yıl Kaptan-ı Deryalık yapmış ve birçok deniz savaşı kazanmıştır 14 yıl Kaptan-ı Deryalık görevini sürdürmüştür. Bundan sonra üçüncü ve ikinci vezirliğe getirilmiş ve 1577 yılında ölmüştür.

Sekizgen kasnak üzerine oturan basık kubbeli, düzgün köfeki kesme taştan yapılmış türbe sekizgen planlıdır. Her cephesinde iki sıra pencerelerin yer aldığı türbede, alt sıra pencereler dikdörtgen söveli ve madeni şebekeli olup üst sıra pencereler ise sivri kemerli alçı şebekedendir. Alt sıra pencereler mermer söveli kare biçiminde olup üst sıra pencereler ise sivri kemerli içleri alçı şebekelidir. Kanuni Sultan Süleyman Türbesinde görülen, türbeyi galeri gibi çeviren ahşap sundurma kendini bu türbede de gösterir. Sade bir iç mekan süslemesi olan türbede, pandantiflerde ve kubbe göbeği ve eteğinde geometrik kalemişi süslemeler görülür.

Türbe içerisinde Piyale Paşa, oğulları ve kızlarına ait üçü ahşap onu mermer olmak üzere toplam on üç sanduka bulunmaktadır.   

 • Türbe081-PiyalePaşa01.jpg
 • Türbe081-PiyalePaşa02.jpg
PRENS SABAHATTİN TÜRBESİ

Adres:
Bostan İskelesi Sokak Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Prens Sabahattin, İstanbul'da 1879 yılında doğdu. Annesi Sultan Abdülmecit'in kızı Seniha Sultan, babası ise Bahriye Nazırı Gürcü Halil Rıfat Paşa'nın oğlu Mahmut Celaleddin Paşa'dır. Osmanlı Devleti'nin Meşrutiyet dönemi aydınları arasında yer alır.

İstanbul Eyüp ilçesi, Bostan İskelesi’nde bulunan bu türbe XIX. yüzyılın başlarında yapılmıştır. Türbe önceleri Hüsrev Paşa Türbesi’nin türbedar odası olarak tasarlanmış, daha sonra Mahmud Celaleddin Paşa buraya gömülmüştür. Türbe içerisinde sandukalardan birisi paşanın oğlu Prens Sabahattin’e aittir. Bu yüzden de Prens Sabahattin Türbesi olarak tanınmıştır.

Yatay ve dikey silmelerle hareketlendirilmiş bir cephe düzenine sahip olan türbe, her iki cepheye açılmış yuvarlak kemerli üç büyük madeni döküm şebekeli pencere ile aydınlanır. Ampir üslubunu yansıtan öğeleri sahip türbede kilit taşları plastrlar ve korint başlıkları yapıda saçak kısmında ve subasman bölümünde yoğunlaşmış burada pano biçiminde parçalara ayrılmıştır. İç mekânda yoğun bitkisel ve geometrik süslemeler görülür.

Türbede üç sanduka vardır. Sandukalardan biri Prens Sabahaddin'e aittir. Diğer iki sandukada ise Mahmud Celaleddin Paşa ile kimliği belirsiz olmakla beraber, muhtemelen Mahmud Celaleddin Paşa ‘nın oğlu Lütfullah Bey medfundur.

 • Türbe082-PrensSabahattin01.jpg
 • Türbe082-PrensSabahattin02.jpg
 • Türbe082-PrensSabahattin03.jpg
RAGIP MEHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Mimar Kemaleddin Mah., Koca Ragıp Paşa Külliyesi Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı

 
1698 yılında İstanbul’da doğan Koca Ragıp Paşa III. Osman (1754–1757) ve Sultan III. Mustafa (1757–1774) devri sadrazamlarından olup Bağdat Defterdarlığı, sadaret mektupçuluğu gibi görevlerde bulunmuş daha sonra Sadrazam mektupçuluğuna yükselmiş, Rakka, Halep ve Şamda Valilik görevlerinde bulunmuştur. Belgrad seferi ve antlaşmasında önemli görevler üstlenmiştir. 1763'te hayatını kaybeden Koca Ragıp Paşa, İstanbul Koska'da kendi adını taşıyan kütüphanenin yanında gömülüdür.

Koca Ragıp Mehmet Paşa Kütüphanesi’nin bahçesinde yer alan türbe altıgen planlı, mermerden imal olup açık türbe (baldaken) formundadır. Altıgen formdaki türbe 3 basamaklı bir podyum üzerine oturur. Altı mermer sütun üzerinde yükselen türbede sütunlar yuvarlak kemerler iler birbirine bağlanmıştır. Kubbe olası gereken kısım yerine metal bir başlık kondurulmuştur.

 • Türbe083-RagıpMehmedPaşa01.jpg
 • Türbe083-RagıpMehmedPaşa02.jpg
RAMAZAN EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Arabacı Beyazıt M Adres: Ramazan Efendi Sok., Ramazan Efendi Camii Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Türbe; Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Semti, Arabacı Beyazıt Mahallesi, Ramazan Efendi Camii avlusu  içinde 312 pafta, 1191 ada, 30 parselde yer almaktadır.

Türbe, cami ile birlikte, Mimar Sinan’a  eseridir. İnşa tarihi 1586’dır.  Ramazan Mahfi Efendi, Halveti Tarikatının kollarından Ramazaniye şubesinin kurucusudur. 1542 yılında Afyon’da dünyaya gelen Ramazan Efendi, Şeyh Muhiddin Mehmed Çelebi Karahisari’nin hizmetinde bulunmuş ve Onun tarafından tarikat hırkası giydirilmiştir. 1585 yılında İstanbul’a gelerek Kocamustafapaşa semtinde Bezestani Hoca Hüsrev Çelebi tarafından kendisi için yaptırılan cami ile dergâhta ders vermiştir.
 
Moloz taş ve tuğladan örülmüş almaşık duvarlardan yapılmış türbe , yamuk dikdörtgen planlı olup kiremit kaplı bir çatı ile örtülmüştür. Batı cepheleri dışında kalan duvarlarında dikdörtgen şekilli birer pencere ve Ramazan Efendi’ye ait sandukanın bulunduğu çıkmanın cephelerinde de yuvarlak kemerli madeni şebekeli pencere açılmıştır. Ramazan Efendi’nin sandukasının üzerinde kurşun kaplı ahşap bir kubbe yer alır.
Türbede Ramazan Efendi ile birlikte kim oldukları bilinmeyen bir kadın, yedi erkek gömülüdür.

 • Türbe084-RamazanEfendi01.jpg
 • Türbe084-RamazanEfendi02.jpg
RUMİ MEHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Rumi Mehmed Paşa Camii avlusu Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı (Restorasyonda)


Rum Mehmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet Devri sadrazamlarından olup Osmanlı Saray Okulu olan Enderun’dan yetişmiştir. Beylerbeyi ve Vezirlik görevlerinde bulunmuştur.

Düzgün kesme taştan yapılmış olup sekizgen plan özelliğine sahip türbe Klasik Osmanlı türbe mimari özelliklerini içinde barındırır. İki sıra pencerenin olduğu türbede Alt sıra pencereler dikdörtgen söveli madeni şebekeli olup üst sıra pencereler de sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Türbenin içerisi bezeme yönünden son derece sadedir.

Türbede altı mezar bulunmaktadır.

Hâlihazırda restorasyonu devam etmektedir.


RÜSTEM PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Kalenderhane Mah., Şehzade Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı
 

Rüstem Paşa Enderun’da yetişmiş, Silahtar olarak göreve başlamış, sonra da İmrahor, Rikab Ağası ve Diyarbakır Valiliği yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile evlenerek saraya damat olmuştur. Bundan sonra Anadolu Beylerbeyi, Vezir ve bir süre sonra da Kubbealtı II. Veziri olmuştur. 1561 yılında vefat etmiştir.

Kesme köfeki taşından imal, sekizgen planlı, kubbeli bir yapıdır. Kubbesi doğrudan doğruya beden duvarların üzerine oturan yapının giriş revakı altı adet baklava başlıklı, silindir mermer sütunlarla taşınır. Cephede üst sırada sivri kemerli pencereler alt sırada ise dikdörtgen söveli pencereler yer almaktadır. Zengin süslemeye sahip türbenin iç mekanı XVI. yüzyıl çinileri ile kaplanmıştır. Pencere üzerinde Bakara suresinin 255. ayeti ile Zümer suresinin 53. ayeti yazı frizi şeklinde iç mekanı çepeçevre dolaşmaktadır.

Türbede Rüstem Paşa ile oğluna ait iki sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe086-RüstemPaşa01.jpg
 • Türbe086-RüstemPaşa02.jpg
 • Türbe086-RüstemPaşa03.jpg
 • Türbe086-RüstemPaşa04.jpg
SAFİYE SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Ali Fakih Mah. Sümbül Efendi Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00 / 08.30-17.00


Safiye Hatun Türbesi, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Semti, Sümbül Efendi Camii avlusu içinde 1177 ada, 91 parselde yer almaktadır. Düzgün kesme taştan klasik üslupta, sekizgen prizma biçiminde ve kubbeli bir yapıdır. Türbenin kuzeye açılan kemerli girişinin önüne baklava dilimi başlıklı iki sütunlu tek kubbeli bir saçak yerleştirilmiştir. Her cephede altlı üstlü ikişer pencere bulunmaktadır. Alt sıra pencereler mermer söveli olup üst sıra pencereler sivri kemerli alçı şebekelidir.

 • Türbe087-SafiyeSultan01.jpg
 • Türbe087-SafiyeSultan02.jpg
SANCAKTAR HAYRETTİN PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Sancaktar Hayrettin Mahallesi, Tepedar Sok. Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı

Sancaktar Hayrettin Paşa Türbesi, Fatih İlçesi, Kocamustafâpaşa Semtinde, Sancakdâr Hayreddîn Paşa Câmii yanındaki hazîrede 287 pafta, 955 ada, 17 parselde yer almaktadır. Hayreddin Camisi’nin avlusunda yer alan bu türbenin yapım tarihi ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Günümüze gelemeyen türbede  açık mezar şeklinde yalnızca Sancaktar Hayreddin Paşa ve dergâh şeyhlerine ait mezarlar bulunmaktadır.

 • Türbe088-SancaktarHayrettinPaşa01.jpg
SELÇUK SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Beyazıt, Çadırcılar Caddesi No:160 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı

Selçuk Sultan 1469 yılında Amasya’da doğmuştur. 8. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Bayezid’in kızı ve Yavuz Sultan Selim’in kız kardeşidir. Selçuk Sultan 1508 yılında vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'da Beyazıt Camisindeki türbeye defnedilmiştir. Türbeyi kardeşi Yavuz Sultan Selim yaptırmıştır.
Türbe düzgün kesme taştan sekizgen planlı olup kubbeyle örtülüdür. Türbe cephelerindeki içiç geçmiş dikdörtgen silmeler yapıya hareketlilik katmıştır. Giriş cephesinde sonradan eklenen ahşap bir sundurma yer alır. Türbe iki sıra pencere ile aydınlanmakta olup alt sıra pencereler yuvarlak kemer alınlıklı dikdörtgen mermer söveli üst sıra pencereler ise sivri kemer içinde alçı şebekelidir. Türbe içerisindeki kalem işleri barok üslupta 18 ve 19 Yüzyıl’a aittir. Üst pencere aralarında yer alan madalyonlar içerisinde İsmi Celal, İsmi Nebi, Cehar-ı Yari Güzin, Hasan ve Hüseyin yazılmıştır. Türbede sadece Selçuk Sultan medfundur.

 • Türbe089-SelçukSultan01.jpg
 • Türbe089-SelçukSultan02.jpg
 • Türbe089-SelçukSultan03.jpg
 • Türbe089-SelçukSultan04.jpg
 • Türbe089-SelçukSultan05.jpg
SEYYİD VELAYEDİ TÜRBESİ

Adres:
Haydar Mahallesi, Âşık Paşa Câmii yanı, Haydar-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı 

1451 yılında Bursa’nın Kirmasti kasabasında doğdu. Baba tarafından soyu Hz. Hüseyin’e ulaşır. Hayatı hakkında bilinenlerin önemli bir kısmı, Vefâiyye tarikatının pîri Tâcülârifîn Seyyid Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye dair menâkıbnâmeyi tercüme eden mütercimin, eserin baş tarafında verdiği bilgilere dayanmaktadır. Bu eserde atalarından Seyyid Pîr Hayâtüddin, Vefâiyye tarikatının kurucusu Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî ile kardeş çocuğu olarak gösterilir. Seyyid Ebü’l-Vefâ henüz küçük yaşta olan amcazadesi Seyyid Hayâtüddin’i evlât edinmiş ve yetişmesinde büyük emek sarf etmiştir.  İstanbul ili Fatih ilçesi, Karagümrük, Haydar Mahallesi, Şair Balcı Sokağı’nda bulunan bu türbenin yapım tarihi bilinmemektedir. Seyyid Velayed Türbesi kare planlı, kesme taş örgülü ve kubbelidir. Basık kemerli bir kapıdan türbeye girilmektedir. Avlu kapısının üzerinde yan yana iki pano içinde sülüs kitabeler vardır. Kuzey duvarı sağır bırakılmış, diğerleri iki sıra altışar pencere ile donatılmıştır. İç kısmında bezemeye rastlanmamaktadır. Türbe içerisinde Seyyid Velayed Efendi’den başka eşi, oğlu, halefi Derviş Muhammed ve dergâh şeyhleri olan on bir kişi gömülüdür. Ayrıca dergâha ve türbeye vakıfta bulunan Sufi Sultan Hatun adıyla bilinen Fatma Hatun’un da türbede medfun olduğu düşünülmektedir.

 • Türbe090-SeyyidiVelayet01.jpg
 • Türbe090-SeyyidiVelayet02.jpg
 • Türbe090-SeyyidiVelayet03.jpg
SİYAVUŞ PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Câmii Kebir Caddesi Eyüp-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00/08.30-17.00

Siyavuş Paşa, Sultan III. Murat döneminde 1582 – 1593 yılları arasında üç kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kanijeli lakabıyla bilinen Paşa, 1602 yılında vefat etmiştir.

Dıştan onaltıgen plana sahip türbe olup muntazam kesme taştan yapılmıştır. Cephelerde alt sıra pencereler dikdörtgen söve içerisinde demir parmaklıklı olup üst sıra pencereler alçı revzenlidir. Tek kubbeli bir revaka sahip olan türbe’nin girişi kuzey cepheden açılmıştır. Kasnağı bulunmayan yapıda kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmış olup kubbe mukarnas başlıklı dört sütun tarafından taşınmaktadır. Kubbeyi taşıyan bu sütunlar birbirine sivri kemerlerle bağlanmıştır.

Ahşap, çini ve kalemişi  süslemelerle oluşmuş Siyavuş Paşa Türbesi, farklı tekniklerin birarada barındırmaktadır. Ahşap süslemeler daha çok  pencere ve kapı kanatlarında kündekari tarzda kendini göstermiş, kalem işi süslemeler kubbe ve pandantiflerle kendine yer bulmuştur. Çini süslemeler ise pencere alınlıklarında, giriş yanlarındaki panolarda işlenmiştir. çini madalyonlarda lâcivert üzerine beyaz sülüsle “Allah”, “Muhammed”, cihâryâr-i güzîn, “Hasan” ve “Hüseyin” yazılıdır.

Türbede, Siyavuş Paşa, Mustafa Paşa( Siyavuş Paşa’nın oğlu), Sinan Bey, Mehmet Bey, Hüseyin Paşa ve Mustafa Paşa medfundur.

 • Türbe091-SiyavuşPaşa01.jpg
 • Türbe091-SiyavuşPaşa02.jpg
 • Türbe091-SiyavuşPaşa03.jpg
SOKOLLU MEHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Câmii Kebir Caddesi Eyüp-İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Enderun’dan yetişen Sokullu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat döneminde 14 yıl sadrazamlık yapmıştır.   Zigetvar, Tunus ve Kıbrıs’ın fethi onun zamanında gerçekleşmiş; Osmanlı donanması Akdeniz’de tam bir hâkimiyet sağlamıştır.

1568 yılında tamamlanan türbe, medrese, darülkura ve çeşmeden oluşan külliyenin bir parçasıdır. Paşa türbeyi, küçük yaşta vefat eden çocukları için Mimar Sinan’a yaptırmış, ölümünde kendisi de buraya defnedilmiştir.

Küfeki taşından imal, dışta sekizgen, içte on altıgen planlı olarak yapılan türbe, kubbe ile örtülüdür. İki sıra halinde aydınlatılan türbede, Alt sıra pencereleri mermer söveli madeni şebekeli olup, üst sıra pencereleri sivri kemerli ve alçı revzenlidir. Çift renkli mermer örülü kapı kemerinin üzerindeki levhada imanın şartları yazılıdır. Kubbesi, klasik dönem kırmızısı zemin üzerine beyaz renkte rozet, palmet, rumi ve çiçek motiflerinden meydana gelen kalem işleri ile bezelidir. Kubbe altındaki çini kuşağına lacivert zemin üzerine beyaz sülüs yazı ile Ayet’el Kürsi yazılmıştır. Türbede Sokollu ailesine sandukalar yer alır.

 • Türbe092-SokolluMehmedPaşa01.jpg
 • Türbe092-SokolluMehmedPaşa02.jpg
 • Türbe092-SokolluMehmedPaşa03.jpg
SULTAN ABDÜLMECİD HAN TÜRBESİ

Adres:
Sultân Selîm Câmii bahçesi, Yavûz Sultân Selîm Hân Türbesi yanı Sultân Selîm-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete kapalı


II. Mahmud'un, Bezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde  en önemli olay Tanzimat Fermanı'nı ilanıdır. Islahatçı fikirleriyle tanınan Sultan Abdülmecid döneminde maarif alanında yenilikler yapılmış, maliye alanında da radikal kararlar alınmıştır. Yine bu dönemde Dolmabahçe Sarayı, Beykoz Kasrı, Küçüksu Kasrı, Teşvikiye ve Mecidiye Camii gibi önemli yapıtlar inşa edildi. 25 Haziran 1861'de babası gibi verem hastalığına tutularak vefat etti. Öldüğünde 38 yaşındaydı.

Fatih'teki Sultan Selim Camii avlusundaki türbesine gömüldü. Kesme taştan inşa edilmiş yapı sekizgen planlı olup türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Sekizgen gövdenin dış köşelerinde yivsiz pilastırlar bulunur. Yapının ilk yapıldığı dönemde önünde bulunan ahşap sundurma günümüze gelememiştir. Türbe kapısı üzerindeki Sad Suresi’nin 50. ayeti Hattat Hulusi Efendi tarafından nakşedilmiştir. İki sıra halinde pencere dizisinin olduğu yapıda alt sıra pencereler dikdörtgen söveli olup üst sıra pencereler ise sivri kemer içine alınmıştır. İç mekanda farklı surelerin işlendiği türbede  duvarların köşelerine de celi sülüs yazı ile Esma¬ül Hüsna, İsm¬i Celâl, İsm¬i Nebî, Çeharyar Güzin ve Hasan ile Hüseyin isimleri yazılıdır. Kubbe, devrinden kalma çiçek vazoları ve motiflerle tezyin edilmiştir. Türbe içerisinde Sultan Abdülmecit’in sandukasından başka, oğulları Şehzade Mehmet Abdüssamet, Şehzade Osman Seyfettin ve Şehzade Burhanettin medfundur.

 • Türbe093-SultanAbdulmecid01.jpg
 • Türbe093-SultanAbdulmecid02.jpg
 • Türbe093-SultanAbdulmecid03.jpg
 • Türbe093-SultanAbdulmecid04.jpg
SULTAN I. ABDÜLHAMİD HAN TÜRBESİ

Adres:
Bahçekapı, Hamidiye Caddesi No:2 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00


27. Osmanlı padişahı olan Sultan I. Abdülhamid, Sultan III. Ahmed ile Rabia Şermi Sultan’ın oğludur. 21 Ocak 1774’te kırk dokuz yaşında tahta çıkmıştır. Sultan I. Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin İstanbul’daki son selatin külliyesini yaptırmıştır. Külliyenin bir parçası olan türbesi de padişah ölmeden önce 1780 yılında inşa edilmiştir.

Türbe, kesme taş ve mermerden yapılmıştır. Yapı kare planlı ve kubbe ile örtülüdür. Dıştan köşeleri yuvarlaklaştırılarak pilastırlarla süslenmiş olup cadde tarafında iki kuzu çeşmeciği yer alır. Türbe önünde üç gözlü, sütunlu bir revak girişi olup bir tarafı duvarla kapalıdır. Türbenin sol duvarına gömülü olarak sergilenen Kadem-i Şerif (Hz. Muhammed’e ait ayak izi ) yer alır.  Bu Kadem-i Şerif Şam’dan Sultan I. Abdülhamid’in emriyle getirilmiş olup türbesine konulmuştur. Kadem-i Şerif’in kapısı tamamen som sedeften yapılmıştır. Yapı içeride iki sıra halindeki pencerelerden ışık almaktadır. Ayrıca üst sıra pencereler içerden vitraylıdır. Türbe içindeki mermer ayet kuşağına Mehmet Emin Efendi tarafından Mülk Suresi yazılmıştır. Kemer içleri ve kubbe içerisi tamamen pastel renklerden barok üslupta kalem işleriyle süslüdür.

Türbe içinde Sultan I. Abdülhamid ve Sultan IV. Mustafa dışında on sekiz şehzade ve hanım sultan medfundur. Ayrıca türbenin avlu duvarı içerisinde zamanla gelişen hazirede önemli paşalar ve çeşitli padişahların hanımları medfun bulunmaktadır.

 • Türbe094-Sultan1.Abdulhamit01.jpg
 • Türbe094-Sultan1.Abdulhamit02.jpg
 • Türbe094-Sultan1.Abdulhamit03.jpg
 • Türbe094-Sultan1.Abdulhamit04.jpg
 • Türbe094-Sultan1.Abdulhamit05.jpg
SULTAN I. AHMED HAN TÜRBESİ

Adres:
Sultanahmet Mahallesi Atmeydanı Caddesi Dalbastı Sokak No:2 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz 08.30-20.00, Kış 08.30-19.00


14. Osmanlı padişahı olan Sultan I. Ahmed, Sultan III. Mehmed ile Handan Sultan’ın oğludur. Sancağa gitmeden tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı olan Sultan I. Ahmed, Osmanlı veraset sisteminde değişiklik yaparak Ekber ve Erşed Sistemi’ni getirmiştir. Ayrıca Bahti mahlasıyla şiirler yazmıştır. Sultanahmet Külliyesi içerisinde yer alan türbesi, vefatından sonra inşa edilmeye başlanmış, 1619 yılında Sultan II. Osman tarafından tamamlanmıştır.

Sultan IV. Murad, 1635 yılında gerçekleştirdiği Bağdat ve Revan Seferleri’nden başarıyla dönmüş, seferlerin anısına sarayda köşk yaptırmıştır. Ayrıca türbede IV. Murad için yazılmış bir kitabe de yer almaktadır.

Dıştan mermer kaplı olan türbe, köşeleri pahlanmış bir kare plana sahip olup, kubbeyle örtülüdür. Önünde üç birimli revak bölümü yer alan yapının kapısı kündekâri tekniğinde yapılmış, fildişi, sedef ve bağa kakmalarla süslenmiştir. Türbe giriş kapısının tam karşısında yer alan bir eyvanla batıya doğru genişletilmiştir. İç mekân üç sıra halinde düzenlenen pencerelerle aydınlanmaktadır. Yapı içerisinde, sıraltı tekniğinde bitkisel kompozisyonlu İznik çinileri ve kalem işi süslemeler görülmektedir.

Türbede üç padisah, Sultan I. Ahmed’in hanımı Mahpeyker Kösem Sultan ile birlikte Osmanlı hanedanına mensup 36 kişi medfundur   

 • Türbe095-Sultan1.Ahmet01.jpg
 • Türbe095-Sultan1.Ahmet02.jpg
 • Türbe095-Sultan1.Ahmet03.jpg
 • Türbe095-Sultan1.Ahmet04.jpg
SULTAN I. MUSTAFA – I. İBRAHİM TÜRBESİ

Adres:
Cankurtaran Mahallesi, Ayasofya Meydanı-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


Sultan Mustafa: (Doğum:1591, Manisa – Ölüm. 20 Ocak 1639, Topkapı Sarayı, İstanbul) 1616-1617/1622-1623 Yıllarında, Osmanlı Devletinin 15. padişahı olan I. Mustafa, iki kez tahta çıkmıştır. Babası III.Mehmed olup annesinin ismi kesin olarak bilinmemekle beraber Fûldane Valide Sultan olduğu bazı tarihçilerce rivâyet edilmiştir. Osmanlı tarihinde ilk defa padişahlığın babadan oğula geçmesi kuralını bozarak kardeşinin arkasından tahta çıkmış olan padişah olması özelliğini taşır.

Sultan İbrahim: I. İbrahim Osmanlı İmparatorluğunun on sekizinci padişahıdır. 5 Kasım 1615 tarihinde İstanbul'da doğan padişahın babası Sultan I.Ahmet, annesi Kösem Sultandır. 1640 - 1648 yılları arasında tahtta kalan I. İbrahim dönemi önemli olayları, Varvar İsyanı ve Girit Savaşlarıdır.

Günümüzde Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi olarak kullanılan yapı Fetihten sonra Ayasofya'nın kandil yağları deposu olarak kullanılmış, Ayasofya’nın güney batı yönünde en önemli ek yapılarından biri olan, vaftizhane kısmıdır. Yapı dıştan 4 köşeli olup, içten ise köşelerde eksedralar ile sekizgen plana sahiptir. Ayasofya ile arasında küçük bir avlu vardır. Doğuda apsis, batıda narteksi olan yapının köşelerine nişler yerleştirilmiştir, daha sonra Sultan I. Mustafa'nın 1639'da aniden ölmesiyle türbeye çevrilmiştir.

1648 yılında vefat eden Sultan İbrahim de buraya defnedilmiştir. Türbe içerisinde Sultan I. Mustafa, Sultan İbrahim, Sultan I. Ahmed'in kızları, Sultan IV. Murad'ın kızı Kaya Sultan, Sultan II. Ahmed'in şehzadeleri, kızları ile bazı hanedan mensupları gömülü olup, toplam 19 sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe096-Sultan1.Mustafa1.İbrahim01.jpg
 • Türbe096-Sultan1.Mustafa1.İbrahim02.jpg
 • Türbe096-Sultan1.Mustafa1.İbrahim03.jpg
SULTAN I. SÜLEYMAN (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN) TÜRBESİ

Adres:
Süleymaniye Mah., Prof. Sıddık Sami ONAR Cad. Süleymaniye Kül. Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-19.00 - 08.30-17.00

 
27 Nisan 1495 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim’in ve Hafsa Hatun’un çocuğudur. Babası Yavuz Sultan Selim'in 1520 yılında ölümü üzerine tahta çıkarak Osmanlı Devleti'nin onuncu padişahı olmuştur. Belgrad ve Rodos’u fethetti, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdi. Yaptığı hukuki düzenlemelerden ötürü 'Kanuni' unvanını aldı. Kanuni Sultan Süleyman, başarılı bir devlet adamı olduğu kadar başarılı da bir şairdi. 'Divan-ı Muhibbi' adında bir divanı vardı. Zigetvar kuşatması sırasında, 6 Eylül 1566 günü, hayatını kaybetti.

Mimar Sinan’ın eseri olan türbe, düzgün kesme taştan yapılmış olup sekizgen plan özelliği arz eder. Türbe, çevresini dolaşan galerisi ve iç mekânda mukarnas başlıklı dairevi sütunlara oturan bir kubbeye sahiptir. Sekizgen planlı yapının cephelerinde sivri kemer içerisinde üçlü pencere düzenlemeleri yer alır.

İç mekanda kubbe bölümünde altın yaldızlı madalyonlar işlenmiştir. Yine türbede XVI. yüzyılın çinileri, ağaç işçiliği de dikkat çeker. Kemerli kapının yer aldığı bölümde  Kasas Suresi’nin 88. Ayetinin son bölümü yazılmıştır. Türbede iç mekanda çini süslemelerin üzerinde iç mekanı çepeçevre dolaşan bir ayet şeridi yer alır. Pandantiflerin yüzeylerine de Allah, Muhammed ve dört halifenin isimleri yazılıdır.

Türbede Kanuni dışında, Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan,  Sultan II. Süleyman, Sultan II. Ahmed ve hasekisi Rabia Sultan, II. Ahmed’in kızı Asiye Sultan  ve II. Süleyman’ın annesi Saliha Dilaşub Sultan gömülüdür.

 • Türbe097-KanuniSultanSüleyman01.jpg
 • Türbe097-KanuniSultanSüleyman02.jpg
 • Türbe097-KanuniSultanSüleyman03.jpg
 • Türbe097-KanuniSultanSüleyman04.jpg
SULTAN II. BAYEZİD HAN TÜRBESİ

Adres:
Beyazıt, Çadırcılar Caddesi No:160 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


8. Osmanlı padişahı olan II. Bayezid 1448’de Dimetoka’da doğdu. Babası Fâtih Sultan Mehmed annesi Gülbahar Hatun’dur.1481 yılında tahta çıkan Sultan II. Bayezid Padişahlığı sırasında kardeşi Cem Sultan'ın padişahlığını kabul etmemesi uzun yıllar süren taht kavgalarına sebep olmuştur. Şair olan sultan, şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmış ve daha sonra çoğunluğunu gazellerin meydana getirdiği küçük hacimli divanı basılmıştır. 26 Mayıs 1512 tarihinde vefat eden sultanın cenazesi İstanbul'da Beyazıt Camisindeki türbeye defnedilmiştir. Türbeyi Sultan II. Beyazıt’ın oğlu Yavuz Sultan Selim yaptırmıştır.

Türbe düzgün kesme küfeki taşından sekizgen planlı olup kubbeyle örtülüdür. Türbe cephelerinde iç içe geçmiş dikdörtgen silmeler yapıya hareketlilik katmıştır.  Giriş cephesinde sonradan eklenen üç gözlü revak yer almaktadır. Türbe  kapısı kündekari tekniğinde yapılmış olup kapı kemerinin üzerinde istifli Besmele yazılmıştır. Türbe iki sıra pencere ile aydınlanmakta olup alt sıra pencereler yuvarlak kemer alınlıklı dikdörtgen mermer söveli üst sıra pencereler ise sivri kemer içinde alçı şebekelidir. Türbe içerisindeki kalem işleri barok üslupta 18 ve 19 Yüzyıl’a aittir. Madalyonlar içerisinde Esma-ül Hüsna’ya yer verilmiştir.

Türbede sadece Sultan II. Bayezid medfundur.

 • Türbe098-Sultan2.Bayezid01.jpg
 • Türbe098-Sultan2.Bayezid02.jpg
 • Türbe098-Sultan2.Bayezid03.jpg
 • Türbe098-Sultan2.Bayezid04.jpg
 • Türbe098-Sultan2.Bayezid05.jpg
SULTAN II. MAHMUD HAN TÜRBESİ

Adres:
Binbirdirek Mahallesi Divanyolu Caddesi No:74 Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz 08.30-20.00, Kış 08.30-19.00


30. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Mahmud’un babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Nakşıdil Sultan’dır. Sultan II. Mahmud, döneminde birçok alanda yenilikler yapmıştır. İstanbul’da 1839 yılında vefat etmesi üzerine kız kardeşi Esma Sultan’ın Kışlık Sarayı’nın bahçesine defnedilmiş olup türbesi bir yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Türbede Sultan II. Mahmud’un oğlu 32. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz ve torunu olan 34. Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid de medfundur. Sultan II. Abdülhamid devletin ilk anayasası, halk meclisi, sanat okulu, demiryolu, tramvay ve telgraf gibi pek çok yeniliğin yanı sıra; eğitim, kültür, sağlık, ulaşım ve bayındırlık alanında da reformlar gerçekleştirmiştir.

Bir kompleks içerisinde yer alan türbe, Türk ampir üslubunun en önemli örneklerindendir. Türbe sekizgen planlı olup kubbe ile örtülüdür. Türbenin üst duvarları ve kubbe alçı kabartma armalarla, çelenklerle ve çiçek sepetleriyle süslüdür. Yapı, sekiz kösesinde yer alan askı kandil ve Birleşik Krallık Kraliçesi I. Victoria ve eşi Albert’in hediyesi olan avize ile aydınlanmaktadır. Ayrıca türbede Fransız Imparatoru III. Napolyon’un hediyesi olan ampir üslupta yaldızlı saatler yer almaktadır.

Türbede padişahlarla birlikte Osmanlı hanedan ailesine mensup kişiler medfundur. Bu türbenin giriş holünün sol tarafında İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü İhtisas Kütüphanesi, sağ tarafında ise Sultan II. Mahmud Han’ın hanımı olan Nevfidan Kadın’ın türbesi yer almaktadır.

 • Türbe099-Sultan2.Mahmud01.jpg
 • Türbe099-Sultan2.Mahmud02.jpg
 • Türbe099-Sultan2.Mahmud03.jpg
 • Türbe099-Sultan2.Mahmud04.jpg
SULTAN II. MEHMED (FATİH SULTAN MEHMED HAN) TÜRBESİ

Adres:
Kirmasti Mahallesi, Fatih Camii'nin mihrab tarafındaki bahçede Fatih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri: Yaz Saati 08:30-20:00, Kış Saati 08:30-19:00


Fatih Camisi’nin avlusunda bulunan ilk türbe Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra yapılmıştır. Yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bu türbe 1766 depreminde cami ile birlikte yıkılmıştır. Cami ve türbeyi Sultan III. Mustafa (1757–1774) devrin barok üslupta, geniş saçaklı ve revaklı olarak Mimar Mehmed Tahir Ağa’ya 1766 yılında yeniden yaptırmıştır.

Türbe 1782 Cibali yangınında içerisindeki eşyaları ve sandukası ile birlikte yanmıştır. Bunun üzerine Sultan I. Abdülhamid (1774–1789) türbeyi yeniden onartmıştır. Yanan sanduka yenilenmiş, kapı söveleri üzerine de bu onarımı belirten 1784 tarihli bir kitabe yerleştirilmiştir.

Kesme taştan imal on kenarlı bir plana sahip türbenin cephesi tamamen mermer kaplıdır. Giriş açıklığı yuvarlak kemerli silmelerle dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır. Revakın arkasındaki iki renkli mermerden örülmüş kemerin üzerine de bir Besmele yazılmıştır. Zengin dekorasyonlu bu revaktan sonra camekânlı bir bölüme girilmektedir. Buradaki kapının üzerine Ankebut suresi işlenmiştir. Yapıda alt sıra pencereler mermer söveli olup üst sıradakiler ise alçı şebekelidir. Köşelerde iki katlı pilasterler vardır. Türbenin içinde, alt pencerelerin üstünde dikdörtgen çerçevelere besmele ile birlikte Fetih suresinin ilk 5 ayeti yazılmıştır. Türbenin içerisi, kubbe ve duvarlar XIX. yüzyılın sonlarına ait kalem işleri ile bezenmiştir. Burada Rumiler, palmet ve lotus motifleri de görülmektedir. Pandantiflere de İsm-i Celâl, İsm-i Nebî, Cihar-yar Güzin, Sa’d ve Sait isimleri madalyonlar içerisine yerleştirilmiştir. Bunların çevresi Rumilerle bezenmiştir. Türbe girişinin sağındaki levhaya Abdülhak Hamid Tarhan’ın “Merkad-ı Fatih’i Ziyaret” isimli şiiri yazılıdır.

 • Türbe100-FatihSultanMehmed01.jpg
 • Türbe100-FatihSultanMehmed02.jpg
 • Türbe100-FatihSultanMehmed03.jpg
 • Türbe100-FatihSultanMehmed04.jpg
SULTAN II. SELİM TÜRBESİ

Adres:
Cankurtaran Mahallesi, Ayasofya Meydanı-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


30 Mayıs 1524’de doğan şehzade Selim, Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan doğan oğludur. Kırk iki yıllık şehzadeliğinin ardından 24 Eylül 1566’da II. Selim ünvanıyla Osmanlı Devleti’nin 11. padişahı olmuştur. Döneminde Kıbrıs adası fethedilmiş (1570-1571), Yemen (1568) ve Tunus (1574) üzerinde hâkimiyet sağlanmıştır. 14 Aralık 1574’de vefat eden Sultan, Ayasofya Camii avlusuna defnedilmiştir.

Mimar Sinan eseri olan II. Selim Türbesi köşeleri pahlanmış kare bir plana sahiptir. Mermer levhalarla kaplı olan cephelerinde burmalı mermer sütunçeler ve pencereler yer alır.Giriş önünde renkli dört sütun ile küçük kubbeli ve saçaklı bir revak oluşturulmuş, giriş cephesine 16. Yüzyılın en kaliteli İznik çinilerinden panolar yerleştirilmiştir. Bu panolardan soldaki, 1890’lu yıllarda Dorigny adlı bir Fransız tarafından eksiklerinin tamamlanması bahanesiyle sökülerek Fransa’ya götürülmüş, Serv porselen fabrikalarında taklitleri üretilerek türbeye bu taklit pano takılmıştır. 16. Yüzyıl İznik üretimi çini panonun orijinali ise bugün Louvre Müzesi envanterine kayıtlıdır. Türbe içerisinde mukarnas başlıklı sekiz sütun ile bir galeri oluşturulmuştur. İç mekan pencere hizasına kadar ulama ve pano çinilerle kaplı olup pencere üzerinde lacivert zemin üzerine beyaz celi-sülüs çini kitabe ile Bakara Suresi türbeyi çepe çevre dolaşmaktadır.

41 adet sanduka yer alan türbede II. Selim, hasekisi Nurbanu Sultan, kızları Gevherhan, İsmihan, Fatma Sultanlar, şehzadeleri Süleyman, Osman, Cihangir, Mustafa ve Abdullah ile III. Murad’ın 21 oğlu ve 13 kızı medfundur.

 • Türbe101-Sultan2.Selim01.jpg
 • Türbe101-Sultan2.Selim02.jpg
 • Türbe101-Sultan2.Selim03.jpg
SULTAN III. MEHMED TÜRBESİ

Adres:
Cankurtaran Mahallesi, Ayasofya Meydanı-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


26 Mayıs 1566’da doğan şehzade Mehmed, III. Murad’ın Safiye Sultan’dan doğan oğludur. Yirmi dokuz yıllık şehzadeliğinin ardından 27 Ocak 1595’de III. Mehmed ünvanıyla Osmanlı Devleti’nin 13. Padişahı olmuştur. Döneminde Haçova Meydan Muharebesi (1596) ve Kanije Müdafaası (1601) gibi Osmanlı tarihi açısından önemli başarılar kazanılmıştır. 20 Aralık 1603’de vefat eden Sultan, Ayasofya Camii avlusuna defnedilmiş ve ardından Mimar Dalgıç Ahmed Ağa’nın başlayıp Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa tarafından tamamlanan türbesi inşa edilmiştir.

İç ve dış olmak üzere çift kubbeli olan türbe sekizgen plan şemasına sahiptir Giriş önünde dört sütun ile tonoz örtülü bir revak oluşturulmuştur. Bu revak bu bölümünün iki yanına zamanla birer oda yapıldığı ve bu odalara da hanedan üyelerinin defnedildiği anlaşılmaktadır. Revakta ve giriş cephesinde klasik tezyinattan ziyade manzara resimleri, akant sütun başlıkları ve çini taklidi freskolar gibi barok süslemenin görülmesi bu bölümün 18. Yüzyılın ikinci yarısında tamir edildiği izlenimini uyandırmaktadır.

Pencereler üzerinde ayrıca kitabe de yer almaktadır. Türbe içerisinde mukarnas başlıklı altı sütun ile bir galeri oluşturulmuştur. İç mekân pencere hizasına kadar tek renk yeşil ve çok renkli klasik tezyinatlı kartuş çinilerle kaplı olup pencere üzerinde lacivert zemin üzerine beyaz celi-sülüs çini kitabe ile Cuma Suresi türbeyi çepe çevre dolaşmaktadır. Hattat Mehmed’e ait olan bu celî sülüs hat, padişah türbeleri içinde hattat imzası taşıyan en eski kuşak yazısıdır. Kubbe ve etekleri renkli kalemişleri ile süslenmiştir. Dolap ve pencere kapakları Osmanlı ahşap sanatının güzel örneklerindendir.

Türbede III. Mehmed, hasekisi Handan Sultan, Sultan III. Murad’ın kızları, I. Ahmed’in kızları ile şehzadeleri medfundur, Ayvansarâyî türbe içerisinde 26 sandukanın bulunduğunu bildirmekle birlikte bugün yapıda 14 adet sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe102-Sultan3.Mehmed01.jpg
 • Türbe102-Sultan3.Mehmed02.jpg
 • Türbe102-Sultan3.Mehmed03.jpg
SULTAN III. MURAD TÜRBESİ

Adres:
Cankurtaran Mahallesi, Ayasofya Meydanı-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


4 Temmuz 1546’da doğan şehzade Murad, II. Selim’in Nurbanu Sultan’dan doğan oğludur. Yirmi sekiz yıllık şehzadeliğinin ardından 22 Aralık 1574’de III. Murad ünvanıyla Osmanlı Devleti’nin 12. Padişahı olmuştur. Divan sahibi bir şair olan padişah şiirlerinde Muradî mahlasını kullanmıştır. Döneminde Osmanlı İmparatorluğu doğuda ve batıda en geniş sınırlara sahiptir. 17 Ocak 1595’de vefat eden Sultan, Ayasofya Camii avlusuna defnedilmiş ve ardından Mimar Davud Ağa’nın başlayıp Mimar Dalgıç Ahmed Ağa’nın tamamladığı türbesi inşa edilmiştir.

Türbe altıgen plan şemasına sahip ise de revakın yerleştirildiği kenarın iki ucundaki kırılmalardan dolayı ortaya çıkan kenarlarla bozuk sekizgene dönüşmüştür.. Giriş önünde renkli dört sütun ile tonoz örtülü bir revak oluşturulmuş, türbeye giriş kapısı taç kapı forumunda oldukça yüksek tutulmuştur. Giriş cephesinde II. Selim türbesinde olduğu gibi 16. Yüzyılın sonlarına ait İznik üretimi çinilerinden panolar yerleştirilmiştir.  Türbenin bir başka özelliği de Ayasofya Meydanına bakan cephesinin hazîre duvarlarına denk gelen kısımda duvarların kesilerek türbenin doğrudan meydandan da ziyaret edilebilir olmasıdır. Bu cepheye iki yandan merdivenlerle ulaşılan bir podyumda diğerlerinden farklı şebekelere sahip üç hâcet penceresi yerleştirilmiştir.

Türbe içerisinde mukarnas başlıklı altı sütun ile bir galeri oluşturulmuştur. İç mekân pencere hizasına kadar ulama ve pano çinilerle kaplı olup pencere üzerinde lacivert zemin üzerine beyaz celi-sülüs çini kitabe ile Mülk Suresi türbeyi çepe çevre dolaşmaktadır.

Türbede III. Murad, hasekisi Safiye Sultan, Sultan III. Murad’ın 20 şehzadesi, kızları Fatma, Fahri ve Mihriban Sultanlarla diğer 20 kızı, III. Mehmed’in 2 kızı ve 3şehzadesi, I. Ahmed’in oğlu Kasım ile Sultan İbrâhim’in bir şehzadesi ve 2 kızıyla birlikte toplam 54 kişinin gömülü olduğunu Ayvansarâyî bildirmekle beraber bugün yapıda 50 adet sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe103-Sultan3.Murad01.jpg
 • Türbe103-Sultan3.Murad02.jpg
 • Türbe103-Sultan3.Murad03.jpg
SULTAN III. MUSTAFA TÜRBESİ

Adres:
Kemalpaşa Mah. Ordu Cad. Laleli Külliyesi içi Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00


26. Osmanlı Padişahı olan Sultan III. Mustafa Sultan III. Ahmed ile Mihrişah Emine Sultan’ın oğludur. “Cihangir” mahlasıyla şiirler yazan Sultan 1774 yılında vefat edince daha önce yaptırdığı Laleli Külliyesinde bulunan türbeye defnedilmiştir.

28. Osmanlı Padişahı olan Sultan III. Selim, Sultan III. Mustafa ile Mihrişah Valide Sultan’ın oğludur. Şehzadeliği döneminde iyi bir eğitim almış, musiki ile ilgilenmiştir. Islahatçı bir padişah olan Sultan III. Selim, Avrupadaki gelişmeleri yakından izlemiş, orduda düzenlemeler yaparak 1792 yılında Nizam-ı Cedid Ordusu’nu kurmuştur.  Sultan III. Selim vefatının ardından babasının yanına defnedilmiştir.

1763 yılında inşa edilen türbenin mimarı Mehmet Tahir Ağadır. Ongen planlı kubbeyle örtülü olan türbe Barok üsluptadır. Yapının önünde üç birimli bir revak vardır. Yapı altta ve üstte açılmış pencerelerle aydınlanmaktadır. Caddeye bakan 3 pencere basık kemerli olup köşelikleri mermerden kabartmalı çiçek motifleriyle bezelidir. Yine bu cephede üst kotlarda Osmanlı türbe mimarisinde ilk kez görülen kuş evleri bulunmaktadır.
 
Türbenin içi kalem işi ve 16. yy ait sıraltı tekniğiyle yapılmış mercan kırmızısı, mavi ve beyaz renkli çinilerle süslenmiştir. Ayrıca türbe içinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kadem-i Saadeti” yer almaktadır. Türbede Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim’in yanı sıra Sultan III. Mustafa’nın çocuklarının sandukası yer almaktadır.

 • Türbe104-Sultan3.Mustafa01.jpg
 • Türbe104-Sultan3.Mustafa02.jpg
 • Türbe104-Sultan3.Mustafa03.jpg
 • Türbe104-Sultan3.Mustafa04.jpg
SULTAN V. MEHMED (MEHMED REŞAD HAN) TÜRBESİ

Adres:
Boyacı Sokak Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İstanbul ili Eyüp ilçesinde, Boyacı Sokağı ile Haliç arasında, bahçe içerisinde bulunan Sultan V. Mehmed Reşat (1909–1918) Türbesi Mimar Kemalettin tarafından 1913–1914 yılında Neo-Klasik üslupta yapılmıştır.
Sultan Mehmet Reşat 35. Osmanlı padişahı olup, Sultan Abdülmecid’in oğlu, Sultan II. Abdülhamid’in kardeşidir. İyi bir eğitim görmüş, Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi üzerine 1909 yılında padişah olmuştur. Döneminde II. Meşrutiyet ilan edilmiş ve 1912 yılında Balkan Savaşı, ardından da 1914 yılında I. Dünya Savaşı başlamıştır. Savaş sırasında 74 yaşında ölmüş ve Eyüp’teki türbesine gömülmüştür.

Mehmed Reşad Türbesi, Osmanlı hânedanının himaye ettiği mimarinin son dönemine damgasını vuran Osmanlı neoklasik üslûbunun mezar yapılarındaki en önemli temsilcisidir. Bu akımın önde gelen isimlerinden biri olan Mimar Kemâleddin’in bu yapısı esasen sekizgen planlı olmakla birlikte girişin iki yanına yerleştirilen, tromplarla örtülü üçgen planlı hücrelerle taban planında bozuk altıgene dönüşür. Üst katta görülen sekizgen plan kubbe ile örtülü ana mekânın kurgusunu yansıtır. Düzgün bir işçilik gösteren küfeki taşından inşa edilmiş yapı, ön cephesine yerleştirilen on basamaklı merdivenle ulaşılan bir kaide üzerinde yükselmektedir.. Rûmî istifleriyle bezeli pencere alınlıkları ve alemlerle taçlandırılan sütunların başlıklarını da oluşturan mukarnaslı saçak frizi ve taç oluşturan tepelikli kuşak dış yüzeyde taş işçiliğinden örnekler sergiler.

Yayvan kemerli giriş açıklığı iki sütunun taşıdığı sivri kemerli bir niş içine alınmıştır. Klasik üslûbun özelliklerini taşıyan kapının üst kısmındaki dikdörtgen panoya Hattat Ömer Vasfi Efendi’nin besmelesi hakkedilmiştir. Panonun alt kısmında hattat ketebesiyle birlikte türbenin inşa tarihine işaret eden 1332 (1914) tarihi okunur. Kapı nişinin kemer aynasında da müsennâ olarak Sâd sûresinin 50. âyeti yazılmıştır.

Türbe içerisinde Sultan Mehmed Reşad’ın ahşap sandukasının yanı sıra baş kadını Kâm-res Kadın Sultan ile Sultan Mehmed Reşad’ın Dürriaden Kadın’dan doğan oğlu Necmeddin Efendi gömülüdür.

 • Türbe105-Sultan5.Mehmed01.jpg
 • Türbe105-Sultan5.Mehmed02.jpg
 • Türbe105-Sultan5.Mehmed03.jpg
SÜNBÜL EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Ali Fakih Mah., Kocamustafa paşa cad. Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08.30-17.00


Sümbül Efendi Türbesi, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Semtinde, 1171 ada, 91 parselde yer almaktadır. Kocamustafapaşa Camisi’nin avlusunda bulunan bu türbe 1529 yılında yaptırılmıştır.

Sümbül Sinan Efendi Halveti tarikatının Cemali koluna bağlı Sümbüliye şubesinin kurucusudur. Gerçek ismi Yusuf olup Zeynüddin unvanı ile tanınmaktadır. Sümbül Efendi Merzifon’da 1451 yılında doğmuş, İstanbul’a gelerek medrese eğitimi almıştır. İlk tahsitini doğduğu yer olan Merzifon’da yaptıktan sonra, İstanbul’a gelerek, dönemin tanınmış alimlerinden Efdalzade Hamideddin talebesi olmuştur. Medresedeki tahsili sırasında süfîlerin aleyhinde bulunduğu halde, sonradan meydana gelen bir rastlantı; devrin tanınmis Halveti şeyhlerinden olan ve Kocamustafapaşa Külliyesi’nde tarikat faaliyetlerinde bulunan Muhammed Cemaleddin (Çelebi Halife) île tanışmasına ve O’na bîat edip, intisabına vesile olmuştur.  Sümbül Efendi 78 yaşında, 1529 yılında ölmüş ve dergâhının haziresine gömülüp, üzerine türbesi yapılmıştır.

Yuvarlak planlı, dalgalı cepheye sahip kubbeli bir yapıdır. Köşeleri çeyrek dairelerle yontulmuş basık kemerleri olan bu pencereler mermer sövelerle çerçevelenmiş, demir parmaklıklarla donatılmış ve üzerine oval tepe pencereleri ile sonlandırılmıştır. Sümbül Efendi Türbesi’ni örten ahşap kubbe içeriden madeni levhalarla, dışarıdan kurşunla kaplıdır.

 • Türbe106-SümbülEfendi01.jpg
ŞAH SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Defterdar Yolu, Feshane Caddesi Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


21 Nisan 1761 doğumlu olan Şah Sultan, Sultan III. Selim’in ablasıdır. III. Selim’le, baba bir anne ayrı kardeştirler. 1778 yılında Nişancı Seyyid Mustafa Paşa ile evlenmiş, son yıllarını rahatsızlığından dolayı Rami’deki çiftliğinde geçirmiştir.

1800 yılına tarihli içten daire planlı, dıştan kare planlı bir yapı olan türbe kubbe ile örtülüdür.. Barok ve ampir üslubunu yansıtan türbede pencere ve kemer düzeni hareketli bir dış cephe yaratmıştır. Üç bölümlü bir revakı silindir şeklinde mermer sütunlar taşımaktadır. Bu revak ortada kubbe, iki yanda da ayna tonozlarla örtülmüş olup kubbe içinde bitkisel süslemeler görülür.

Türbede pencerelerin alt ve üst bölümleri farklı bir görünümdedir. Üst pencereler basık kemerli bir alınlık ile kornişler yerleştirilmiştir. Alt kat pencereleri ise düz başlıklıdır.

Türbenin içerisi kalem işleri ile bezenmiştir. Alt ve üst pencereler arasına Hattat İsmail Zühtü Efendi’nin bir ayet kuşağı çepeçevre dolanmaktadır. Türbeye geçit veren kapının üzerine celi sülüs ile Ankebut suresi’nin 57. Ayeti işlenmiş olup yine türbe içinde kuşaklarda Zümer Suresi 73 ve 75 ayetleri işlenmiştir.

Türbede Şah Sultan, Şah Sultan’ın annesi Mihrişah Sultan ve Şah Sultan’ın eşi Mustafa Paşa’nın sandukaları bulunmaktadır.

 • Türbe107-ŞahSultan01.jpg
 • Türbe107-ŞahSultan02.jpg
 • Türbe107-ŞahSultan03.jpg
ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ

Adres:
Kalenderhane Mah., Şehzade Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Altıgen planlı mermer cepheli türbe yüksek bir kasnağa oturan kubbeyle örtülüdür. Geniş sivri kemerleri üst sıra pencerelerin köşe kısımlara madalyonlar işlenmiştir. Alt sıra pencereler dikdörtgen söveli mermer plakalı ve demir parmaklıklıdır. Kuzeydoğudan giriş yapılan türbede revak iki sütun üzerine oturmaktadır.

Türbenin girişinde kemerin üzerinde dikdörtgen kitabeliğe iki kartuş halinde tevhid ibaresi yazılmıştır. Pandantiflerde bitkisel motifli kalem işleri görülmekte olup, kubbe göbeğinde geometrik süsleme yer almaktadır.

Türbede; Şehzade Mahmud ve annesine ait olmak üzere iki sanduka yer almaktadır.

 • Türbe108-ŞehzadeMahmud01.jpg
 • Türbe108-ŞehzadeMahmud02.jpg
 • Türbe108-ŞehzadeMahmud03.jpg
ŞEHZADE MEHMED TÜRBESİ

Adres:
Kalenderhane Mah., Şehzade Camii avlusu Fatih/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Şehzade Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğludur. Kanuni Sultan Süleyman’ın eğitim ve terbiyesiyle yakından ilgilendiği Şehzade Mehmed, Manisa’da vali iken genç yaşta vefat etmiş, daha sonra burada yapılacak türbesinin olduğu yere defnedilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman “Şehzadeler güzidesi Sultan Mehmed’im” dediği oğlu için Mimar Sinan’a bir türbe yapmasını istemiştir. Türbenin de içinde bulunduğu yapı topluluğu; cami, medrese, tabhane, sıbyan mektebi, imaretten meydana gelmiş olup, 1543-48 yılları arasında tamamlanmıştır.

Türbe Klasik Osmanlı türbe mimarisi üslubunda olup, yapı topluluğunun en erken bitirilen bölümüdür. Sekizgen planlı türbenin üzeri yivli bir kubbeyle örtülmüştür. Renkli taş süslemeleri bulunan türbenin dış cephesi yarım sütunlarla birbirlerinden ayrılmıştır. Yapı altta ve üstte açılmış pencerelerle aydınlanmaktadır. Türbenin girişinde üç birimli bir revak vardır.

Süsleme yönünden zengin olan türbenin içi ve giriş kapısının iki yanı 16 yy. tarihlenen mavi, lacivert, yeşil, sarı ve beyaz renkli bitkisel motifli çinilerle kaplanmıştır. Türbe içinde ve dış cephesinde alt ve üst pencereler arasında yazı kuşağı yer almaktadır. Şehzade Mehmed’in sandukası üzerinde dört ayaklı, fildişi kakmalarla süslü bir taht bulunmaktadır.

Türbede, Şehzade Mehmed, kızı Hümaşah Sultan, Şehzade Cihangir, ve kim olduğu bilinmeyen bir kişi medfundur.

 • Türbe109-ŞehzadeMehmed01.jpg
 • Türbe109-ŞehzadeMehmed02.jpg
 • Türbe109-ŞehzadeMehmed03.jpg
AYASOFYA ŞEHZADELER (ŞEHZADEGAN) TÜRBESİ

Adres:
Cankurtaran Mahallesi, Ayasofya Meydanı-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00

Kaynaklarda, Şehzadeler Türbesi'nin, Sultan III. Murad'ın annesi Nurbanu Valide Sultan için, Mimar Sinan tarafından 1580'lerin başında yapıldığı, ancak veba salgını nedeniyle ölen genç şehzadelerin buraya gömülmesi nedeniyle Valide Sultan'ın, Sultan II. Selim'in Türbesi'ne gömüldüğünden bahsedilmektedir. Sultan III. Murad Türbesi'ne bitişik olan Şehzadeler Türbesi, kubbeli, dıştan sekizgen, içten dört köşeli, zemini altı köşeli tuğlalarla kaplı, duvarları kesme küfeki taşından, oldukça sade bir görünüme sahiptir. Türbenin ahşap ana giriş kapısı, geçmeli, geometrik şekilli, ahşaptan çıtalarla süslenmiştir. Türbe içerisinde çini ve hat örnekleri bulunmamakla birlikte duvarlarında, 19 yüzyıla ait siyah ve beyaz renklerle yapılmış, bitki motifleri, sepette çiçekler, kurdeleler ile kumaş kıvrımlı kalem işleri ile bezenmiştir.

2006 yılında yapılan onarım çalışmaları kapsamında pencere üstlerindeki kemer alınlıklarında orijinal rumi desenli malakari süslemeler ile birlikte, sandukaların üzerinde 16. yüzyıla ait puşideler, şehzade kaftanları ve Kabe örtüsü parçaları ortaya çıkartılmıştır. Türbe içerisinde Sultan III. Murad'ın 4 şehzadesi ve 1 kızı gömülü olup, toplam 5 sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe110-AyasofyaŞehzadeler01.jpg
 • Türbe110-AyasofyaŞehzadeler02.jpg
 • Türbe110-AyasofyaŞehzadeler03.jpg

ŞEHZADELER TÜRBESİ

Adres:
Sultân Selîm Câmii bahçesi, Sultân Selîm-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Yavuz Sultan Selim Camisi avlusu içerisinde bulunan bu türbe, Mimar Acem Ali tarafından 1522–1523 yılında yapılmıştır. Türbe düzgün kesme taştan yapılmış olup sekizgen plan özelliği gösterir. Yapının üzeri dairesel bir kasnak üzerine oturtulmuş kubbe ile örtülüdür. Türbeye önünde dört somaki mermer sütunun taşıdığı revak bulunan kapıdan girilmektedir. Bu kapının iki yanına lacivert zemin üzerine çeşitli renklerden yapılmış altıgen çiniler yerleştirilmiştir. Yapıda dış cephede her bölüm dikdörtgen silmelerle çevrelenmiş olup üst sıra pencereler alçı revzenli alt sıra pencereler ise mermer söveli demir parmaklıklıdır. Türbe içerisindeki bezemesi oldukça sadedir. Kubbenin dış kasnağında celi-sülüs yazı ile bir yazı kuşağına yer verilmiştir. Burada Besmele, Ayet’el Kürsi, Zümer suresinin 74. ayeti ile Yusuf suresinin 92. ayeti yazılıdır. Türbe içerisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları; Şehzade Abdullah, Şehzade Murad, , Yavuz Sultan Selim’in kızı, Şehzade Mahmud, Hafsa Sultan, Vezir İbrahim Paşa’nın eşi Hatice Sultan’ın sandukaları bulunmaktadır.

 • Türbe111-Şehzadeler01.jpg
 • Türbe111-Şehzadeler02.jpg
 • Türbe111-Şehzadeler03.jpg
 • Türbe111-Şehzadeler04.jpg

    

   
ŞEHZADELER VE KADINLAR TÜRBESİ

Adres:
Ortaköy yolu üzeri, Yahya Efendi Sok. Beşiktaş/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İstanbul Beşiktaş ilçesi, Yahya Efendi Külliyesinin haziresinde bulunan türbe Sultan II. Abdülhamid tarafından Türbe yanındaki bekçi evi ile birlikte yapılmıştır. Düzgün kesme taştan yapılmış türbenin üst örtüsü kırma çatıdır. Her cephesinde üçer pencere grubunun yer aldığı türbede orta pencereler yandakilerine göre yüksekçe tutulmuş, yuvarlak kemerli ve kilit taşına sahiptir. Cephelerde nişi andıran plastrlarla bölünmüş türbede kalem işi ve bezeme unsurları bulunmamaktadır.

Türbede Osmanlı hanedanına mensup 16 kişi medfundur.

 • Türbe112-ŞehzadelerveKadınlar01.jpg
 • Türbe112-ŞehzadelerveKadınlar02.jpg

ŞEMSİ AHMED PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


Bolu doğumlu Sultan II. Selim ve Sultan III. Murad dönemlerinde vezirlik yapan Şemsi Ahmed Paşa, Enderun’da yetişmiş, Yeniçeri Ağası, Anadolu beylerbeyi, sonra Rumeli beylerbeyi olmuştur.  I. Süleyman döneminde 1551’de Şam ve sonra Sivas eyalet valilikleri görevleri yapmıştır. 1580 yılında vefatı üzerine külliyesindeki türbesine gömülmüştür

İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi içerisinde bulunan türbe, külliye ile birlikte 1580 yılında inşa edilmiştir.

Şemsi Ahmed Paşa Türbesi  camiye bitişik olup kesme taştan imal ve ayna tonozla örtülüdür. Revakı bulunmayan türbenin girişi kapısı kuzeybatı cephesinde yer almakta olup türbe  cephelerinde iki kat halinde üç sıra pencere bulunmaktadır. Alt sıra  pencereler dikdörtgen söveli demir parmaklıklı olup  üst sıra pencereler ise  sivri kemerli ve petek şeklinde alçı şebekelidir. Yapının harime bakan kenarı kemerli bir açıklık halinde olup bir şebekeyle camiden ayrılır. İç mekanda sade bir süsleme özelliği gösteren türbede, tonoz göbeğinde ve tonoz eteğinde rumi-palmet formları göze çarpar.

Türbe içerisinde Şemsi Ahmed Paşa’nın sandukası bulunur.

 • Türbe113-ŞemsiAhmedPaşa01.jpg
 • Türbe113-ŞemsiAhmedPaşa02.jpg
 • Türbe113-ŞemsiAhmedPaşa03.jpg

ŞEYH MUSTAFA DEVATİ TÜRBESİ

Adres:
Selman Ağa Mah., Şeyh Camii içi Üsküdar/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


Celvetî tarikatının önemli isimlerinden biri olan Devati Mustafa Efendi’nin ne zaman ve nerede doğduğu hakkında bir bilgi yoktur. Ancak Üsküdar’da doğduğu ve burada gençliğini geçirdiği tahmin edilmektedir. Gençliğinde divit sanatıyla uğraştığı için “divitçi” anlamında kendisine “devati” lakabı verilmiştir.

Fatma Zehra Hanım tarafından tamir edilen türbe, kırma çatılı, düzgün kesme taştan yapılmış olup asimetrik bir plan özelliği gösterir. Batıdan girişi olan türbenin bu cephesinde piramidal formu andıran kenarları tuğlalı pencereler açılmıştır olup pencereler üzerine kitabeler yerleştirilmiştir. Ahşap bir tavana sahip türbede iç mekanda süsleme bulunmamaktadır.

 • Türbe114-ŞeyhMustafaDevati01.jpg
 • Türbe114-ŞeyhMustafaDevati02.jpg
 • Türbe114-ŞeyhMustafaDevati03.jpg

 
TURABİ BABA TÜRBESİ

Adres:
Camii Kebir Mah., Turabi Baba Sok. Beyoğlu/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


Mehmet Türabi Efendi, Tersane-i Amire’de çalışan Osmanlı gemicilerinden olup, aynı zamanda Kadiri Tarikatının da şeyhi idi. 1812 yılında ölmüştür. Daha önce Kasımpaşa’da Kadiri Tarikatına ait bir tekke yaptırmış ve tekkesinin yanına da türbesini eklemiştir

İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Kasımpaşa’da, Turabi Baba Caddesi üzerinde bulunan bu türbe 19. yüzyılda yapılmıştır.

Dikdörtgen planlı, düz çatılı bir yapıdır. Duvarları moloz taş ve tuğladan örülmüştür. Çeşmenin üzerinde Türbe duvarı üzerindeki çeşme, kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan II. Abdülhamit devri (1876–1909) deniz amirali Şükrü Paşa tarafından onarılmıştır. Yapının caddeye bakan cephesinde yuvarlak kemer içerisinde büyük-küçük ebatta pencereler düz bir şerit ile birbirinden ayrılmakta ve iç mekanı aydınlatmaktadır. Çatı sınırı boyunca kirpi saçak bu bu cepheye hareketlilik katar. Türbenin içerisinden tavan eski gemi direklerinden yapılmış desteklere dayanmaktadır. Burada tersaneden çıkmış demir raylar kullanılmış ve böylece hiçbir yapıda görülmeyen bir iç düzenleme ile karşılaşılmaktadır.

Türabi Baba’nın mezarı ahşap bir şebeke ile çevrilmiştir. Türbe içerisinde Şeyh Mehmet Türabi Efendi’nin, Şeyh Ahmet Efendi El Kadiri , Şeyh Seyit Halil Kadiri, Şeyh Ali Kuzu El Kadiri , Şeyh Hasan Rıza El Kadiri, Şeyh Ali Rıza Efendi ile Kadırga Mimarı Mustafa Ağa  ile kimliği bilinmeyen altı kişiye ait toplam on üç mezar bulunmaktadır.

 • Türbe115-TurabiBaba01.jpg
 • Türbe115-TurabiBaba02.jpg
 • Türbe115-TurabiBaba03.jpg
 • Türbe115-TurabiBaba04.jpg

ÜRYANİZADE ESAT EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Câmii Kebir Mahallesi Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İstanbul ili Eyüp ilçesi, Eyüp Sultan Mahallesi Cami-i Kebir caddesi, 47. ada, 15. parselde bulunan bu türbe Sultan II. Abdülhamid (1876–1909) tarafından İtalyan Mimar G. Fosatti’ye yaptırılmıştır.

Ahmet Esat Efendi Sultan II. Abdülhamid Devri Osmanlı ulemasından olup; Üsküdar, Medine Eyüp, Edirne ve kadılıklarında bulunmuş, Rumeli kadı askeri iken istifa etmiş, 1876’da da şeyhülislam olmuştur. 1889’da vefat etmiş olan Esad Efendi şimdiki türbesine defnedilmiştir.

Kare planlı, tek kubbeli bir yapı ampir üslubu özellikleri yansıtır. Küçük ölçekli yapının camii kebir caddesine bakan cephesi dikdörtgen şeklinde olup mermerdendir. Giriş cephesine hemen iki yanında dikdörtgen nişler bulunan türbeye dört basamaklı merdivenden geçilir. Sade bir süsleme düzenine sahip türbede kubbe eteği ve kubbe göbeğinde rumi motifler ve bitkisel süslemeler işlenmiştir.

Türbenin içinde Esad Efendi, oğlu Mehmed Halid Efendi ve eşine ait olmak üzere üç sanduka bulunmaktadır.

 • Türbe116-ÜryanizadeEsatEfendi01.jpg
 • Türbe116-ÜryanizadeEsatEfendi02.jpg
 • Türbe116-ÜryanizadeEsatEfendi03.jpg


ABDUL VEDUD (YA VEDUD) SULTAN TÜRBESİ

Adres:
Yavedud Cad. Defterdar Mah. Eyüp/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Hadikat'ül-Cevâmi'de, Eş-şeyh Abdülvedûd hakkında şu bilgi vardır:
"Buhara erenleriyle İstanbul muhasarasında bulunup fetihten sonra Ayasofya'da oturur iken, Ayvansaray dışında bir mescid bir zaviye yaptırıp vefatında Fâtih Sultan Mehmed'Hân-ı Gazi emriyle zaviyesi civarında defn olundu. Fî 860 (1456). Sonra hulefasından Tokmak Dede, vakfını tayin eylemişdir ki o dahi civarında gömülüdür. Gömüldüğü yer hâlâ Tokmak Tepe denmekle maruf mezaristandır."

Türbe, kare planlı olup düz çatı ile örtülüdür ve dokuz pencereyle aydınlatılmaktadır.  Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan, Şeyh Abdulvedud Türbesi’ni 1875 yılında kesme taştan yeniden yaptırmıştır.  Türbede Şeyh Abdulvedûd Hazretleri’nin büyük ahşap sandukasının yanında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Cuma namazında iken şehit edilen  iki komutanın mermer kabirleri yer alır.

Demir kapısı üzerinde onarım kitabesinde “Cennet mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Ruh-u şerifleri için Valide-i muhteremeleri itmam ve mamur eyledi. 1292 (1875)” yazılıdır. Türbenin ön cephesindeki pencere üzerinde de; “Merkad-i Münevver-i Hazreti Abd’ül Vedud 1272 (1875)” yazılıdır.

 • Türbe117-AbdulVedudSultan01.jpg
 • Türbe117-AbdulVedudSultan02.jpg
 • Türbe117-AbdulVedudSultan03.jpgYAHYA EFENDİ TÜRBESİ

Adres:
Ortaköy yolu üzeri, Yahya Efendi Sokak Beşiktaş/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): 08:30-17:00


16. yüzyılın en önemli alim, sair ve mutasavvıflarından olan Yahya Efendi 1495 yılında doğmuştur. Babası Sami Ömer Efendi, annesi Afife Hatun’dur. Afife Hatun’un şehzade Süleyman’ı (Kanuni Sultan Süleyman) emzirdiği ve Yahya Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeş oldukları kaynaklarda belirtilmektedir. Sahn-ı Seman Medresesi’nde Müderrislik görevi yapan Yahya Efendi İslami İlimler dışında tıp ve geometri alanlarında da söz sahibi olmasıyla itibar kazanmıştır. Yahya Efendi mescid, tevhidhane, medrese, hamam, çeşme ve evlerden oluşan bir külliye inşa ettirmiştir. Bu külliyeye Sultan II. Selim tarafından 1571 yılında vefat eden Yahya Efendi adına Mimar Sinan’ın inşası olan bir türbe eklenmiştir.
    
Türbe kare planlı olup kemerli girişiyle külliye içerisine açılmaktadır. Türbenin batı ve doğu duvarları dönemin klasik üslubuna uygun pencere düzeni ile ilk seklini korurken, güney cephesinde orta pencere açıklığı daha geniş tutularak Cami-türbe ilişkisi belirgin hale getirilmiştir. Yapıyı ahşap çatı altına gizlenen bağdadi bir kubbe örter. Bu kubbe 1873 yılındaki onarımda yapılmıştır. Türbeyi sandukaların etrafını çevreleyen Sultan II. Abdülhamid dönemine tarihlenen sedef kakmalı şebekeler ile kubbe eteğindeki kalemisleri süslemektedir. Ayrıca türbe duvarlarında restorasyon çalışmaları esnasında ortaya çıkan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış dualar yer almaktadır.

Türbede Yahya Efendi, ailesi ve Osmanlı hanedan ailesine mensup 11 kisi medfundur.

 • Türbe118-YahyaEfendi01.jpg
 • Türbe118-YahyaEfendi02.jpg
 • Türbe118-YahyaEfendi03.jpg
 • Türbe118-YahyaEfendi04.jpg

YAVUZ SULTAN SELİM HAN TÜRBESİ

Adres: Sultân Selîm Câmii bahçesi, Sultân Selîm-Fâtih/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri: Yaz 08:30-17:00, Kış 08:30-17:00


Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Beyazıt ile Gülbahar Hatun’un oğlu, IX. Osmanlı padişahıdır. Edirne’de rahatsızlanmış ve 22 Eylül 1520’de ölmüştür. İstanbul’daki türbesinin bulunduğu yere gömülmüştür. İstanbul ili Fatih ilçesi, Yavuz Sultan Selim Camii’nin avlusunda bulunan bu türbe, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1520 yılında Mimar Acem Ali’ye yaptırılmıştır. Sekizgen planlı olan kesme küfeki taşından yapılmış yapı yivli bir kubbeye sahiptir. Çift sıra pencere düzeninin uygulandığı yapıda alt sıra pencereler dikdörtgen söveli demir parmaklıklı olup üst sıra pencereler sivri kemer içinde alçı şebekelidir. Yapının cepheleri iç içe geçmiş dikdörtgen silmelerle çerçevelenmiştir. Türbeye dört yuvarlak sütunun taşıdığı üç gözlü kemerli bir revaktan geçiş sağlanmaktadır. Revakın sağ ve soluna XVI. Yüzyıla ait birer çini pano yerleştirilmiştir. Çini panonun üzerine, türbeyi Yavuz Selim’in oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı kitabede, “Bu mübarek türbenin yapılmasını büyük sultan, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, karaların ve denizlerin sahibi, her iki Harem-i Şerif’in hamisi Sultan Süleyman Han bin Selim Han bin Bayazıd Han emretti. Allah onun mülkünü ve saltanatını daim kılsın.” yazılıdır. Diğer çini panoda ise üstte Yusuf suresinin 101. ayeti, altta da Şuara suresinin 87–89. ayetleri yazılıdır. Türbenin içerisinde XIX. yüzyıl kalem işleri,  pencere bordürlerinde ve kubbe kasnağında görülür. Kubbe göbeğinde, Ra’d suresinin 3.ayeti yazılıdır. Pandantiflerdeki yuvarlak madalyonlarda ise Lafsa-i Celâl, Hz. Muhammed, Çehar yar-Güzin ve Hz. Muhammed’in torunları olan Hasan ve Hüseyin’in isimleri yazılıdır.

 • Türbe119-YavuzSultanSelim01.jpg
 • Türbe119-YavuzSultanSelim02.jpg
 • Türbe119-YavuzSultanSelim03.jpg
 • Türbe119-YavuzSultanSelim04.jpg

YENİKAPI MEVLEVİHANESİ TÜRBESİ

Adres:
Merkez Efendi Mahallesi, Mevlevîhâne Caddesi, Zeytinburnu/İstanbul
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


İstanbul Zeytinburnu ilçesi, Merkez Efendi Mahallesinde yer alan yapı 1597 yılında Yeniçeri Ocağı Baş halifesi Malkoç Efendi tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’da Mevleviliğin önemli bir mekânı haline gelen Yenikapı Mevlevihane’si Sultan II. Mahmut Dönemi’nde 1817 ve 1837/38 yıllarında iki defa inşa ettirilen türbe, Dikdörtgen plan özelliğine sahiptir. Ahşap yapının dış cephesi üçlü kanat görünümünde olup esas mekâna girişin yapıldığı orta kısım yan kısımlara göre daha öne çıkık olup iki adet dikdörtgen pencereye sahiptir. Giriş cephesinin iki yanındaki bölümlerde ise altlı-üstlü dikdörtgen pencerelere yer alır.  İki bölümden meydana gelen yapıda, yarım daire şeklinde dışa taşkın mihraba ve sema mekânını kuşatan mahfillere sahip semahaneden türbeye beş sütunlu açıklıktan geçilir. Kırk sandukanın bulunduğu türbe bölümünde Mevlevihane’nin ilk postnişini Kemal Ahmed Dede’nin diğerlerinden daha yüksek tutulmuştur.

 • Türbe120-YenikapıMevlevihanesi01.jpg
 • Türbe120-YenikapıMevlevihanesi02.jpg

ZAL MAHMUD PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Feshâne Caddesi, Zal Mahmûd Paşa Câmii bahçesi Eyüp/İSTANBUL
Türbe Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Ziyarete Kapalı


Zal Mahmud Paşa, Enderun’dan yetişmiş, sarayın güvenliğinden sorumlu kapıcılardandır. Şehzade Mustafa’nın boğdurulmasındaki rolü ile tarihe geçmiştir. Kapıcıbaşılıktan sonra Halep ve Anadolu Beylerbeyliği yapmış; Sultan II. Selim’in saltanatında, 1567’de vezirlik verilmiştir. Sultan II. Selimin kızı Şah Sultan, 1575 yılında Zal Mahmut Paşa ile ikinci evliliğini yapmış, ondan iki çocuğu olmuştur.. Zal Mahmut Paşa ile eşi Şah Sultan 1580 yılının Eylül ayında aynı gece vefat etmiş, külliyedeki türbelerine gömülmüşlerdir.

1562 yılına tarihli Klasik Osmanlı tarzında olan türbe dıştan sekizgen, içten kare plana sahip olup yapının üstünü kurşunla kaplı bir kubbe örter. Muntazam kesme taştan yapılan türbenin duvarlarında iki sıra halinde pencereler yer almaktadır. Türbenin alt sıra pencereleri dikdörtgen söveli ve demir şebekeli olup üst sıra pencereleri sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Dört sütun üzerine oturan revak bir çatı ile örtülüdür.

Türbenin içinde, kubbenin göbeği ile eteği, pandantiflerin ortaları ve ayna tonozların yüzeyleri kalem işi nakışlar ile süslüdür.

Türbe de, Zal Mahmud Paşa, hanımı Şah Sultan ve kimliği bilinmeyen bir kişiye ait olmak üzere toplam üç sanduka vardır.

 • Türbe121-ZalMahmudPaşa01.jpg
 • Türbe121-ZalMahmudPaşa02.jpg
 • Türbe121-ZalMahmudPaşa03.jpg

ZEYNEP SULTAN - KAMİL PAŞA TÜRBESİ

Adres:
Nuh Kuyusu Cad. Salı Sok., Zeynep Kamil Hastanesi Üsküdar/İstanbul


Zeynep Hanım Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ nın kızıdır.  Kamil Paşa ise Arapgir doğumlu olup Divan-ı Hümayun kalemi olarak görev yapmış daha sonra Hazîne-i Mısır kitâbetinde görevlendirilmiş, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye’de üyelik ve başkanlık yapmıştır.

İstanbul Üsküdar ilçesi, Zeynep Kâmil Hastanesi’nin bahçesinde bulunan türbe, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı ve Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın  eşi olan Zeynep Hanım’a (1825–1882) aittir.

Muntazam kesme taştan yapılmış türbe sekiz cepheli olup kubbesi bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Giriş cephesinin kuzeybatı yönünde olduğu türbede, köşelikler köşe taşları ile kapatılmıştır. Kasnağının altında bulunan mermer bir silme türbeyi boydan boya dolaşmaktadır. Yapıdaki pencere, kapı ve söve başlıkları mermerdendir. Türbe arşitrav alınlık  izlenimi uyandıran pencereler ile aydınlatılmıştır.

Türbe içerisinde Zeynep Hanım ile eşi Yusuf Kâmil Paşa’nın mezarları bulunmaktadır.