KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Galata Mevlevihane Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Galipdede Cad.No.15 TÜNEL/BEYOĞLU
Tel: (0212) 245 41 41
Faks: (0212) 243 50 45
e- posta:
galatamevlevihanesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin bilgiler

Müzeyi oluşturan Galata Mevlevihanesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 5 yıllık sürelerle tahsis edilmektedir.
İlk kuruluşu 1491 yılı olup 1765 deki yangından sonra tekrar inşa edilmiştir. 27 Aralık 1975' de Müze olarak ziyarete açılmıştır.

Merkez Müzede bulunan eser sayısı**

Müze Eser Envanter Defteri'nde 919 envanter numarasında kayıtlı toplam 1006 eser bulunmaktadır.

Müze Müdürlüğüne bağlı birimlerin adları

 

Müze Müdürlüğüne bağlı birimlerin iletişim bilgileri

 

Müze Müdürlüğüne bağlı birimlere ilişkin genel bilgiler

 

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayılar

 

Bakanlığımız WEB sayfasında Müze Müdürlüğünüze ve bağlı birimlere ilişkin yayınlanmasını istediğiniz diğer bilgiler.

Bakanlığımız WEB sayfasında Müze Müdürlüğünüze ve bağlı birimlere ilişkin yayınlanmasını istediğiniz diğer bilgiler
2005 yılı içinde Bakanlığımız oluru ile "Divan Edebiyatı Müzesi" olan müze adı "Galata Mevlevihanesi Müzesi"  olarak değiştirilmiştir.