KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Galata Mevlevihane Müze Müdürlüğü

GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:
Adres:
Şahkulu Mahallesi, Galipdede Caddesi, No:15 Tünel / BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: 0 212 245 41 41
E-posta: galatamevlevihanesi@kultur.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
İstanbul

Bağlı Birimler (aynı adreste):
Galata Mevlevihanesi Müzesi
Galip Dede Türbesi
Halet Efendi (Kudretullah Dede) Türbesi
GALATA MEVLEVİHANESİ MÜZESİ:

Adres:
Şahkulu Mahallesi, Galipdede Caddesi, No:15 Tünel / BEYOĞLU / İSTANBUL

Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):
Pazartesi hariç hergün 09:00 – 17:00 (kış)
Pazartesi hariç hergün 09:00 – 19:00 (yaz)


Osmanlı Dönemi’nde Galata veya Kulekapısı Mevlevihanesi, Galipdede Tekkesi adlarıyla anılmış olan Mevlevihane, 1481 yılında kurulmuş olan “Galata Sarayı Enderun Mektebi” ile birlikte Beyoğlu’ndaki en önemli Osmanlı eserlerindendir.
Galata Mevlevihanesi, Sultan II. Bayezid (1447 – 1512) döneminde 1491 de Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divane (Semaî) Mehmed (Çelebi) Dede tarafından İskender Paşa’nın Galata’daki arazisi üzerinde kurulmuştur. “Küçük Kıyamet” adı verilen 1509 İstanbul depreminden etkilenen Mevlevihane yapıları 17. yüzyıl başından itibaren birçok onarım geçirmiştir. Sultan Abdulmecid (1823 – 1861) döneminde 1851 ile 1859 yıllarındaki imar faaliyetleriyle Mevlevihane son şeklini almıştır.
1925 yılında Mevlevihane fonksiyonunun sona ermesiyle Semahane binası bir süre 35. İlk Mektep olarak kullanıldıktan sonra, 2 Ekim 1946 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olması için Maarif Vekâleti’ne devredilmiştir. 1965–1975 yılları arasında yapılan düzenlemelerle 27 Aralık 1975 günü “Divan Edebiyatı Müzesi” olarak ziyarete açılmış, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı katkılarıyla 2009-2011 yılları arasında Halet Said Efendi Türbesi, Şeyh Galip Türbesi, Sebilküttab binaları restore edilerek Semahane binasında gerçekleşen teşhir tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmaları sonrasında “Galata Mevlevihanesi Müzesi” olarak 21 Kasım 2011 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır.
Müze olarak düzenlenen Semahane binası; sema alanı, alt katta derviş odaları ile üst kat mahfiller olmak üzere üç katlı bir plandan oluşmaktadır.
Sema Alanı (Meydanı); Giriş kapısı üzerinde Sultan Abdülmecid dönemi onarımına ait onarım kitabesi bulunur. Ceviz ağacından döşemeli sema alanı, arka bölümde mihrap ve minber bulunmaktadır.
Derviş Odaları (Alt kat) Sergilemesi; Müzenin ana konusu derviş odalarında anlatılmaktadır. Tasavvuf (Sufizm) ve tarikatlar ile başlanarak bu bölüm son mevleviler konusuyla sona ermektedir. Tarikat eşyaları, güzel sanatlarla ilgili eserler sergilenmektedir. Orta holde müzenin tarihçesinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi, Mevlevihanenin eski fotoğrafları, Türkiye ve Dünya Mevlevihanelerini gösteren haritalar mevcuttur.
Mahfiller (Üst Kat); Semahanenin mihrap hariç üç bir yanını çevreleyen ve sema alanına bakan mahfillerde müze koleksiyonundaki diğer eserler sergilenmektedir. Mustafa Düzgünman Ebru Sergisi, Hat Sanatı Sergisi, Hilye-i Şerif Levhaları Sergisi, Çelebi Mahfili, Hünkar Mahfili ile Mehter ve müzik aletleri sergilemeleri görülebilir.
Osmanlı Dönemi’nde yabancıların Mevlevihaneyi ziyaretlerinde sema törenlerini izlediği bölüm olan Ecnebiler Mahfili’nde Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Emedeo Preziosi’nin Galata Mevlevihanesi’ni resmettikleri gravürler ile Hans Christian Andersen’in Mevlevihaneyi ziyaretinden sonra izlenimleri bulunmaktadır.
ŞEYH GALİP TÜRBESİ

Mevlevihanenin orta avlusunda bulunan dikdörtgen planlı türbenin çatısı farklı olarak kurşun örtülüdür. İsmail Ankaravi (ö. 1631), İsa Dede (ö.1771), Selim Dede (ö.1777), Galip Dede (ö.1799), Hüseyin Dede (ö.1782) ve Mehmed Ruhi Dede (ö.1810) metfundur.
  • İstanbul-Galata-ŞeyhGalipTürbe01.jpg
  • İstanbul-Galata-ŞeyhGalipTürbe02.jpg


HALET SAİT EFENDİ TÜRBESİ

Mevlevihanenin cümle kapısının solundadır. Kudretullah Dede’nin 1872 de vefatı üzerine inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı, çatısı özgün birbirine bindirilmiş mermer plaklarla örtülüdür. Hâlet Sait Efendi’nin şahide taşı ile birlikte Kudretullah Dede ile eşi Emine Hanım, oğulları Ataullah Dede ve Selanik Mevlevihanesi Postnişini Ubeydullah Dede metfundur.
  • İstanbul-Galata-HaletSaitTürbe01.jpg
  • İstanbul-Galata-HaletSaitTürbe02.jpg