KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatay Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

HATAY MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Gündüz Cad. No:1 Antakya - HATAY
Tel: (0 326) 214 61 68
Faks: (0326) 214 61 67
e-posta:
hataymuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Hatay Müzesi 1934 yılında temeli atılmış, 1939 yılında inşaası bitirilmiş, 23 Temmuz 1948 yılında Hatay’ın Anavatana ilhakının 10.yıldönümünde ziyarete açılmıştır. 1974 yılında 2 salon daha ilave edilmiş, en son 2000 yılında bir lahit salonu ilave edilerek salon sayısı 8’e ulaşmıştır. Koleksiyonunda M.Ö. 8.binden Osmanlı sonuna kadar aralıksız olarak bütün kültür evrelerine ait eserler mevcuttur.

Merkez Müzede bulunan eser sayısı

Arkeolojik Envanterlik  : 17.869
Arkeolojik Etütlük        : 536
Sikke Envanterlik        : 14.388
Sikke Etütlük               : 37.086
Etnografik Envanterlik : 983
Etnografik Etütlük        : 38

Müze Müdürlüğüne bağlı birimlerin iletişim bilgileri

Birim Adı ve Adresi:
St. Pierre Kilisesi Anıt Müze
Kuruyer Mıntıkası Küçükdalyan Beldesi Antakya-Hatay
Tel: -
Faks: -
e-posta: 
hataystpierremuzesi@kultur.gov.tr

Birim Adı ve Adresi:
Çevlik Örenyeri (Selevcia de Pierre)
Çevlik, Samandağ - Hatay
Tel: -
Faks: -
e-posta: -

Birim Adı ve Adresi:
Açana Örenyeri
Varışlı Köyü Reyhanlı – Hatay
Tel: -
Faks: -
e-posta: -

Müze Müdürlüğüne bağlı birimlere ilişkin genel bilgiler

St.Pierre Kilisesi Anıt Müze: Hıristiyanlığın ilk Kiliselerinden olan St.Pierre Kilisesi 1963 yılında Papa 6.Paul tarafından haç yeri olarak ilan edilmiştir.

Çevlik Örenyeri: M.Ö. 305 yılında kurulan ve Selevkosların yöremizdeki ilk başkenti olan antik bir şehirdir. Halen bu şehirden günümüze Antik Liman, Dor Tapınağı, Titus Tüneli ve çok miktarda Roma Çağı Kaya Mezarları ulaşabilmiştir.

Açana Örenyeri (Alalah) : M.Ö. 19 yüzyıl Geç Hitit çağına ait saray kalıntıları bulunmaktadır.