KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

ELAZIĞ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Fırat Üniversitesi Mühendislik Kampusü ELAZIĞ

Tel:  (0424) 241 20 88
Faks: (0424) 241 11 31
e-posta:
elazigmuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Elazığ’da ilk müze 30 Nisan 1965 tarihinde, Harput Bucağı’nda bulunan Alacalı Mescid’de “Harput Müzesi” olarak kurulmuştur.

 

1971-72 yıllarında Elazığ Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Kampüsü (Şimdiki Fırat Üniversitesi Kampüsü) içerisinde 12.700 m2 lik bir alan müze binası için tahsis edilmiş ve müze deposu ile idari binaların yapılmasından sonra 28 Temmuz 1982 yılında müze teşhire ve ziyarete açılmıştır.

 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi “Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu”, “Halı-Kilim ve Etnografya Salonu” olmak üzere iki salonda ve çeşitli eserlerin saklandığı depo bölümlerinden oluşmaktadır.  

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Envanterlik Eserler : 29.013 adet
Etütlük Eserler : 742 adet
 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin iletişim bilgileri

 

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

Müzemizde bulunan Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonunda Keban ve Karakaya Baraj projeleri kapsamında yapılan yüzey araştırmaları ve kazılar sonucunda bulunmuş olan Paleolitik Neolitik, Kalkolitik, Tunç(Proto Huri-Hitit), Demir, Urartu, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda ve çeşitli eserler sergilenmektedir.

Halı-Kilim ve Etnografik Eser Salonunda ise bölgeye ait özgün el ürünü halı kilimler ile yöreye ait kültürü tanıtıcı nitelikteki etnografik malzemeler sergilenmektedir.
Müze içi bu sergilerin haricinde müze girişinde Tunceli’den toplanmış koç ve at şeklindeki mezartaşları ile çeşitli dönemlere ait kimi taş eserler bulunmaktadır
 

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayıları