KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı Müze Müdürlüğü

ÇANKIRI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:16, 18100 Çankırı
Tel : (0376) 213 0204
Faks : (0376) 212 25 63
E-posta: cankirimuzesi@kulturturizm.gov.tr
Sorumlu olduğu il/ilçe: Çankırı
Bağlı Birimleri: Bağlı birimi bulunmamaktadır.


ÇANKIRI MÜZESİ

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:16, 18100 Çankırı
Tel : (0376) 213 0204
Faks : (0376) 212 25 63
E-posta: cankirimuzesi@kulturturizm.gov.tr
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış):
Yaz Dönemi:1 Nisan- 1 Ekim arası Müze'ye son giriş 18:45 olmak üzere 09:00-19:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.
Kış Dönemi:1 Ekim - 1 Nisan arası Müze'ye son giriş 16:45 olmak üzere 09:00-17:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.


Çankırı Müzesi faaliyetlerine arkeolojik ve etnografik olmak üzere toplam 116 parçalık eserin, 9 Haziran 1972 tarihinde Halkevi binasının alt katında sergilenmesi ile başlar. 1981 yılında 100. Yıl Kültür Merkezinde hizmet veren müze, artan eser sayısına ve modern müzecilik anlayışına bağlı olarak 2017 yılında restore edilen Çankırı Eski Hükümet Konağı binasına taşınır.

Geç Osmanlı Dönemi yapılarından olan ve 1905 yılında inşa edilmiş olan Hükümet Konağı, 1985 yılına kadar Valilik, bu tarihten 2012 yılına kadar da Adliye binası olarak hizmet vermiştir. Bodrum kat üzeri cihannüma birimi ile birlikte üç katlıdır. Katlar sofaya açılan odalardan oluşmaktadır. Bodrum kat taş duvarlı, diğer katlar kerpiç dolgulu bağdadi tekniği ile yapılmıştır. Söz konusu bina, kuzey cephede, üst kat çıkmasını destekleyen dört ahşap direkle vurgulanan anıtsal giriş açıklığı ile dikkat çeker.

Modern müzecilik uygulamaları ile tanzim edilen müze, Doğa Tarihi, Arkeoloji ve Etnografya Bölümlerinden oluşmaktadır.

Doğa Tarihi Bölümü’nde, “Çorakyerler Fosil Lokalitesi Kazısı”ndan çıkarılan ve günümüzden 8-8,5 milyon yıl öncesine (Geç Miyosen Dönem)  tarihlendirilen fosiller sergilenmektedir. Çorakyerler, sağlam bulgu vermesi ve faunal çeşitlilik açısından dünya paleontoloji literatüründe önemli bir yere sahiptir.

Müzenin zemin katında yer alan Arkeolojik Eserler Bölümü’nde; Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma ve Doğu Roma Dönemlerine tarihlendirilen eserler kronolojik bir düzende sergilenmektedir. Anadolu ve çevresine ait, Arkaik Dönemden Türk İslam Devletlerine uzanan sikkeler ile Helenistik ve Roma dönemlerine ait kâse, bardak, sürahi, parfüm şişesi, bilezik, yüzük ve boncuklardan oluşan cam eserler yine bu bölümde ayrı seksiyonlar halinde teşhir edilmektedir.

Halkın yaşam tarzını ve yörenin sosyokültürel özelliklerini yansıtan etnografik eserler ise müzenin 1. katında sergilenmektedir. Çankırı ve çevresinin yakın tarihine ışık tutacak Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemine ait sanayi öncesi el emeği ile ortaya çıkarılmış olan etnografik eserler; “Geleneksel Mutfak ve Mutfak Eşyaları”,  “Türk İslam Eserleri”, “Dokumacılık”, “Geleneksel Giyim-Kuşam”, “Yaran Kültürü”, “Mevlevilik”, “Silahlar”, “Tıp Şifa”, “Aydınlatma”, “Ağırlık Ölçüm Aletleri” ve “İstiklal Yolu” başlıkları altında tematik sergilerle ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.

  • Çankırı-Çankırı01.jpg
  • Çankırı-Çankırı02.jpg
  • Çankırı-Çankırı03.jpg
  • Çankırı-Çankırı04.jpg
  • Çankırı-Çankırı05.jpg
  • Çankırı-Çankırı06.jpg