KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

ÇANAKKALE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Barbaros Mah.Yüzüncü Yıl Cad. ÇANAKKALE

Tel: (0286) 217 67 40 - 217 65 65

Faks: (0286) 217 11 05

e-posta: canakkalemuzesi@kultur.gov.tr

 

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Müze bünyesinde prehistorik çağlardan günümüze kadar gelen süreç içerisinde yaşamış olan toplumların kültür ve sanat eserleri sergilenmektedir.Müze teşhir salonlarında ağırlıklı olarak Troia,Assos,Apollon,Smintheion,Tenedos, Alexandreia Troas Örenyerleri ile Dardanos Tümülüsü kazılarından ele geçen arkeolojik eserler teşhir edilir. bunlar,mermer heykeller,mezar stelleri,mimari parçalar ile bronz ve pişmiş toprak-çanak-çömlekler,kandiller, heykelcikler ile taş ve kemik aletler ve cam süs eşyaları ile koku kapları ve altın takılardır. bunların yanında önemli eserler arasında sayabilen boyalı lahitlerden, Polyksena Lahti ile boyalı Pers dönemine ait lahit sergilenmektedir.

 

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Arkeolojik Eser: 11905

Sikke: 20747

Etnografik: 3042

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin iletişim bilgileri

Birim Adı ve Adresi

Troia Örenyeri

Teşvikiye Köyü ÇANAKKALE

Tel: (0286) 283 05 36

Faks: -

e-posta: -

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

Troia- Çanakkale İli'nin Asya kıyısındaki topraklarında, Boğazın Ege'ye açıldığı kesimde, Kara Menderes(Scamandros) Ovasının doğusunda yer alan, Hisarlık tepesinde, Teşvikiye köyü hudutları içinde yer alır. Troia harabelerine karayolu ile İzmir ve Çanakkale yönünden ulaşmak mümkündür. Çanakkale'ye 30 km.mesafededir.      Homeros'un İliada ve Odysseia Destanına konu olan efsanelerle olduğu kadar, Türkiye'de yapılan ilk kazılardan biri oluşu ve tüm sanat kollarını etkilemiş olan Troia Savaşlarının yaşandığı yer olması yönüyle de büyük önem taşır.Troia'da kazılar yüzyılı aşan bir zaman süresinden beri değişik aralık ve ekiplerce sürdürülmektedir.

Assos- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Behramkale köyündedir. Troas bölgesinin Güney kıyısında 238 m.yüksekliğindeki volkanik oluşumlu tepe üzerine kurulmuştur. Burada 1881-1883 yıllarında ilk kazı yapılmıştır. 1983 yılından itibaren kazı ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir.

Apollon Smintheion- Çanakkale ili, Ezine ilçesine bağlı Gülpınar bucağındadır. burada Apollon adına yapılmış bir tapınak vardır. bu tapınak,1966 yılında ortaya konmuş ve 1973 yılından itibarn kazı ve onarımlarına başlanmıştır.

Alexandria Troas- Çanakkale'ye 55 km. uzaklıkta Ezine'ye bağlı Dalyan Köyü sınırları içindedir. Bölgenin en geniş sınırlarına sahip Örenyeridir. 2003 yılından itibaren Arkeolojik kazılar devam etmektedir.

Bozcaada Kalesi- Osmanlı dönemi yapısıdır.Kale surlar onarılmış ve ışıklandırılmıştır. Kaymakamlıkça adada bulunan mimari parçalar ve amforalar toplanarak kale içinde sergilenmektedir. Bakımı kaymakamlıkça yürütülmektedir.

Kilitbahir Kalesi- Boğaz kontrolünün yapılabilmesi amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kale günümüze dek değişik zamanlarda yapılan onarımlarla günümüze gelmiştir. ziyarete açıktır.

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayıları