KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

BOLU  MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Kültür Merkezi, Karamanlı Mahallesi BOLU
Tel: (0374) 215 39 72
Faks: (0374) 215 16 91
e-Posta: bolumuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Bolu ve çevresine ait eserlerin korunması ve sergilenmesini sağlamak üzere 1975 yılında İlimize Müze Memurluğu kurulmuştur. Bir süre eski Güzel Sanatlar Galerisi binası içinde faaliyet gösteren Müze Memurluğu; 1976 yılında Bolu Kültür Merkezine taşınmıştır. 1977 yılında Müze Müdürlüğü haline dönüştürülmüş olup; teşhir – tanzim çalışmaları tamamlanarak 14.11.1981 tarihinde ziyarete açılmıştır.

 

Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Müze; Arkeoloji salonu ve Etnoğrafya salonu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 

Arkeoloji Salonu: Neolitik dönem, Eski Tunç çağı, Frig, Urartu, Lidya, Grek eserleri, Roma ve Bizans dönemine ait mermer, cam, maden ve pişmiş topraktan yapılmış eserler bulunmaktadır. Kronolojik olarak sergilenen bu eserler arasında özellikle Roma dönemine ait olan mermer heykeller, pişmiş toprak ve cam mezar hediyeleri dikkat çekmektedir. Ayrıca arkeoloji salonunda; Grek, Roma, Bizans ve İslami kültürlere ait bronz, gümüş ve altın sikkelerin sergilendiği zengin bir sikke bölümü bulunmaktadır. Sikkeler arasında bulunan Osmanlı Dönemi Defineleri ve Grek şehir Sikkeleri oldukça çekici eserlerdir.

 

Etnoğrafya Salonu: 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen, yakın geçmişimize ait eserler sergilenmektedir. Bunlar arasında mahalli el sanatlarından olan Mudurnu oyaları, Kıbrısçık giysileri, ziraat aletleri, Bolu’da kına gecesi ve Merkeşler köyü davul – zurna ekibinin canlandırıldığı bölümler, ziynet eşyaları, anahtar koleksiyonu, dini eserler, silah koleksiyonu ve çeşitli dokumalardan oluşan etnoğrafik eserler bulunmaktadır.

(NOT: İlimizde meydana gelen 12 Kasım 1999 tarihindeki deprem nedeniyle, 22.12.1999 tarih ve 12222 sayılı Bakanlık Olur’u ile Müze ziyarete kapatılmıştır. 2006 yılında teşhir – tanzimi yenilenerek müze tekrar ziyarete açılacaktır.)

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Envanterli Eserler
Arkeolojik: 1678
Etnoğrafik: 1680
Sikke: 11350
Toplam: 15900

Etüdlük Eserler
Arkeolojik: 411
Etnoğrafik: 19
Sikke: 627
Toplam: 1057

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin iletişim bilgileri

Birimin Adı ve Adresi :
Akşemseddin Türbesi
Tel: -

Faks: -
e-Posta:
aksemseddinturbesi@kultur.gov.tr

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

Akşemseddin Türbesi: Göynük İlçesi, Gazi Süleyman Paşa Camisi avlusunda bulunan türbe; Fatih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddinin vefatından sonra H.1464 yılında yaptırılmıştır. Kesme taştan inşa edilen türbe altıgen planlıdır. Türbe içerisinde Akşemseddin ve oğulları Fakih ile Nurihüda Çelebilerin sandukaları vardır.

 

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayıları

Göynük İlçesinde bulunan Akşemseddin Türbesinde sergilenen 3 adet eser Bolu Müzesi envanterine kayıtlı olup; Merkez Müzede bulunan eser sayıları bölümünde verilmiştir.