KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Müze Müdürlüğü

BOLU MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri:

Adres: Karamanlı Mahallesi, Stadyum Caddesi, Kültür Sitesi Merkez/BOLU
Tel: 0 374 215 39 72   
Faks: 0 374 215 16 91
E-posta: bolumuzesi@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
Bolu Merkez ve İlçeleri

Bağlı Birimleri:
Bolu Müzesi
BOLU MÜZESİ


Adres:
Karamanlı Mahallesi, Stadyum Caddesi, Kültür Sitesi Merkez/BOLU
Müze Ziyaret Saatleri:
Yaz Dönemi: 08.30-17.30
Kış Dönemi: 08.30 -17.30

1975 yılında Bolu ve çevresine ait eserleri korumak ve aynı zamanda sergilemek üzere Güzel Sanatlar Galerisi içerisinde müze memurluğu kurulmuştur. 1976 yılında Bolu Kültür Merkezine taşınan memurluk 1977 yılına gelindiğinde ise Müze Müdürlüğüne dönüştürülmüş, teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanarak 14.11.1981 tarihinde ziyarete açılmıştır. Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Müze; arkeoloji salonu ve etnografya salonu olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Müzede 3375 adet arkeolojik, 1643 adet etnografik ve 12117 adet de sikke olmak üzere toplam 17135 adet eser bulunmaktadır.
Müzenin giriş katında yer alan arkeoloji salonunda; Neolitik, Eski Tunç, Frig, Urartu, Lydia, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu eserler arasında M.Ö. II. bine tarihlenen Seben-Korucuk köyü buluntuları, M.Ö. I. bine ait Değirmenözü köyü eserleri ve Helenistik Döneme ait Göynük - Susuzkınık köyü buluntuları bulunmaktadır. Seben – Çeltikdere köyünde ele geçirilen sağlık tanrısı Asklepios, kızı Hygeia ve yardımcısı Telesphoros heykelcikleri ile Bolu ili - Merkez ilçede açığa çıkarılan Roma dönemine ait Herakles Heykeli, Hermes Büstü, Nymphe Heykeli ve Gladyatör Mezar Steli Bolu arkeolojisi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Claudiopolis (Bolu) Antik Kenti nekropolünde (mezarlık alanı) Bolu Müzesi Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısında açığa çıkarılan Roma dönemine ait tuğla mezar örneği de iskelet ve mezar hediyeleri ile birlikte arkeoloji salonunda sergilenen eserler arasında yer almaktadır.
Arkeoloji salonunun diğer bir seksiyonu ise altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan zengin bir sikke koleksiyonudur. İki ayrı bölüm halinde sergilenen sikkelerin ilk grubunda Grek şehir ve krallık sikkeleri ile Roma ve Bizans İmparatorlarına ait sikkeler teşhir edilirken İslami sikkeler bölümünde ise Emevi, Artuklu, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı gibi İslami kültürlere ait sikke örnekleri yer almaktadır. Bu bölümde 3 ayrı grup halinde sergilenen Osmanlı defineleri, sikke bölümünün en dikkat çekici eserlerindendir.
 Müzenin ikinci katında yer alan Etnoğrafya salonunda 19. yüzyıl ile 20 yüzyılın ilk yarısına tarihlenen ve yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan etnoğrafik eserler; konu birliği oluşturan vitrinlerde, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak ziyarete sunulmuştur. Bu eserler arasında silah koleksiyonu, dini eserler, takılar, gündelik yaşama ait madeni eserler, işleme ve dokumalar ile kıyafetler bulunmaktadır. Etnoğrafya salonunun bir bölümünde geleneksel bir Bolu evine ait mutfak ve oturma odası ile ayrı bir vitrinde de kına gecesi tasarımı yapılmıştır. Müze bahçesinde ise Roma Dönemine ait lahitler, mezar stelleri, heykel kaideleri, sütunlar, sütun kaideleri, friz, arşitrav vb. mimari elemanlar ile Bizans dönemine ait vaftiz teknesi vb. mimari parçalar; Osmanlı Dönemine ait kitabeli mezar taşları sergilenmektedir.

  • Bolu-BoluMuze01.jpg
  • Bolu-BoluMuze02.jpg
  • Bolu-BoluMuze03.jpg
  • Bolu-BoluMuze04.jpg