KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis Ahlat Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

AHLAT  MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Müze Müdürlüğü AHLAT
Tel: (0434) 412 40 26
Faks: (0434) 412 40 26
e-posta:
ahlatmuzesi@kultur.gov.tr

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

 

 

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

a-) Arkeolojik Eser : 2608 adet
b-) Etnoğrafik Eser :181 adet
c-) Sikke :1685 adet
d-) Mühür ve Mühür baskısı:5 adet
e-) Müdürlüğümüz etütlük eserleri küçük
parçalardan oluşmaktadır,bunların sayımı
mümkün değildir.
 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin iletişim bilgileri

Bitlis Etnografya Müzesi

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

 

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayıları