KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik Sögüt Müze Müdürlüğü

BİLECİK SÖĞÜT MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri:
Adres:
Kayhan Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:15 Söğüt/BİLECİK
Tel: 0 228 361 36 94 -  0 228 361 30 27    
E-posta: sogutertugrulgazimuz@ktb.gov.tr

Sorumlu olduğu il/ilçe:
Bilecik/Söğüt

Bağlı Birimleri:
Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi



SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ (ETNOGRAFYA) MÜZESİ


Adres:
Kayhan Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:15 Söğüt/BİLECİK
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Pazartesi hariç her gün 08.30-17.30 arası müze ziyarete açıktır.


Müze Binasının Tarihçesi
Eserin ilk yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Belediye Reisi Memiş Ağa tarafından 20. yüzyıl başlarında “Sargı Evi” olarak yaptırılmıştır. Döneminde bugünkü Dispanser veya Sağlık Ocağı olarak hizmet verdiği tahmin edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise Tekel Binası olarak kullanılmıştır.
    
Kurtuluş Savaşında Söğüt’ün iki defa Yunanlılar tarafından işgal edilmesi sebebiyle, yangın ve tahribatlardan kurtarılan nadir eserlerden birisidir. Gerek ahşap işçiliği ve gerekse malzemenin doğru ve iyi kullanılmasıyla kendini gösteren bina, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.08.1978 tarih ve A-907 sayılı kararıyla sivil mimarlık örneği olarak tescil edilmişi ve koruma grubu da II-A-2 olarak belirlenmiştir.

Tehlike arz etmesi sebebiyle 1980’li yıllarda boşaltılmış olup, 27 Ağustos 1990 tarihinde çıkan bir yangın sonucu tamamen yok olan bina, 1995-2001 yılları arasında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından; mevcut dokümanlardan, rölöve, fotoğraf ve temel kalıntılarından faydalanılarak hazırlanan restorasyon projesine göre yeniden yapılmış ve 08.09.2001 tarihinde dönemin Kültür Bakanı İstemihan TALAY tarafından hizmete açılmıştır.

Müze Müdürlüğü binası aslına uygun bir şekilde üç katlı olarak inşa edilmiştir. En üst kat tek salon olarak planlanmış, bu kat müze teşhir salonu olarak kullanılmaktadır.

Söğüt Müzesinin Tarihçesi

Söğüt Müzesi, ilk olarak 12.09.1981 tarihinde Ertuğrul Gazi Türbesinin karşısında, şu anda Halime Hatun Mescidi olarak kullanılan binada faaliyete geçmiş olup, burada bulunan eserler Müze açılmadan önce Söğüt, Bilecik ve köyleri bir Komite tarafından gezilerek toplanmıştır. Vatandaşlardan gerek bağış olarak, gerek satın alma yoluyla toplanan, gerekse Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılardan çıkarılan eserler sayesinde zengin bir koleksiyon oluşmuştur.
Eserlerin büyük bir çoğunluğu Söğüt ve Bilecik çevrelerinin kültürünü yansıtan giyim, kuşam, dokuma ürünü halı, kilim ve heybeler, silahlar, tartı aletleri ve günlük hayatta kullanılan etnografik eşyalardan oluşmaktadır.
1980 li yıllara kadar Sargı Evi ve Tekel Binası olarak hizmet veren ve Mülkiyeti Söğüt Belediyesine ait olan tescilli bina müze işlevi kazandırılmak üzere 1986 yılında 49 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlandıktan sonra 2001 yılında müze mevcut binasında ziyarete açılmıştır.