KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Milet Müze Müdürlüğü

MİLET MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim bilgileri

Adres : Balat Mah. Milet Sok. No:7 Didim-AYDIN
Tel : 0 256 875 52 06 – 0 256 875 50 38
Fax : 0256 875 50 38
E-posta : miletmuzesi@ktb.gov.tr                                                                                                                                                           

Sorumlu olduğu il/ilçe  :
Aydın / Didim - Söke

Bağlı Birimleri :
Milet Müzesi
                             Milet Antik Kenti
                             Didyma Apollon Tapınağı
                             Priene Antik Kenti   


MİLET MÜZESİ

Adres: Balat Mahallesi,  Milet Sokak, No:7 Didim-AYDIN
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz 08:30-19:00, Kış 08:30-17:00

Milet Müze Müdürlüğü, Aydın İli, Didim İlçesi, Balat Köyü yakınlarında bulunan Milet Antik Kenti içinde yer alır. 1973 yılında hizmete açılan Müze binası, statik açıdan problemli olması nedeniyle 2000’li yıllarda ziyarete kapatılmıştır. 2007 yılı içerisinde yeni Müze binasının temeli atılmış ve 1200 m2’lik kullanım alanlı yeni müze binası 2011 tarihinde ziyarete açılmıştır.
Müze binası içerisinde Milet, Didim ve Priene Antik Kenti'ndeki kazılar sonucu ortaya çıkarılan eserler sergilenmektedir.
Milet Salonunda; Minos mutfağı, Minos ve Miken kültürlerine ait seramik kaplar, Zeytintepe’de yer alan Aphrodite Kutsal Alanı buluntuları, Helenistik ve Roma Dönemi'ne ait Kazartepe mezar buluntuları,
Didim Salonunda; Milet-Didim arasında yer alan kutsal yol kazılarında ortaya çıkan brankid ve sfenksler, Didim kazısında ele geçirilen kaplar ve Apollon Tapınağı'na ait buluntular,
Priene Salonunda; Priene evlerinden çıkan Helenistik Dönem küçük buluntular ve Athena Tapınağı mimari parçaları,
Orta Salonda; İlyas Bey Külliyesi'ne ait kaplar, pişmiş toprak figürünler, bronz eserler, cam, takı ve sikke seksiyonu yer almaktadır.
Müze bahçesi ise açık teşhir olup genelde büyük boyutlu mermer eserler, kitabeler, lahitler ve mimari parçalar sergilenmektedir.
 • Aydın-Milet01.jpg
 • Aydın-Milet02.jpg
 • Aydın-Milet03.jpg
 • Aydın-Milet04.jpg
 • Aydın-Milet05.jpg
 • Aydın-Milet06.jpg

MİLET ÖREN YERİ

Adres: Balat Mahallesi, Milet Sokak, Milet Antik Kenti, Didim/AYDIN
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz 08:30-19:00, Kış 08:30-17:00

Aydın İli, Didim İlçesi'ne bağlı Balat Köyü sınırlarında kalmakta olup Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü yerde bulunmaktadır. Kuzeyinde Samson, doğusunda Beşparmak Dağları yer alır. Daha önceden yerel bir yerleşimi bulunan Milet Antik Kenti, M.Ö. 2.binyılda Minos Kralı’nın kardeşi Serpedon komutanlığında Anadolu’ya Girit’ten gelen bir grup göçmen tarafından kurulmuştur. Miken ve Aka kolonilerinden sonra kentte Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Doğu Roma, Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemi yaşanmıştır.
Arkaik Çağ'da Milet önemli bir yerleşim merkezi ve liman kenti durumunda olup İonia Konfederasyonu'nun başkenti konumuna sahipti. Önemi Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinde de devam etmiştir. Daha sonra denizin çekilmesiyle ve liman kenti özelliğini kaybetmesi nedeniyle önemi azalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Doğu Roma ordusunu yendiğinde Anadolu kapıları Türk akınlarına açılmış ve 10 sene gibi kısa bir sıra içinde Ege kıyılarına kadar dayanmıştır. 1261 yılından sonra bu bölgede Menteşe Beyleri'nden Orhan, Milet’te kendi adına para bastırıp kentin adını Palatia olarak yazdırmıştır. Kent bundan sonra Balat adıyla anılmıştır.

1424’de II. Murat Menteşe Beyliğini ele geçirince Balat, Osmanlı egemenliği altına girmiştir. 1955 yılında meydana gelen depreme kadar Balat’ta köy yerleşimi sürmüştür. Bu deprem sonrası Milet Antik Kenti terkedilmiştir.

Milet’te ilk kazı 1899 yılında Th. Wiegand tarafından gerçekleştirilmiş, 1955-1957 yıllarında Prof. C. Weickert, daha sonra Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. W. Müller kazı çalışmalarına devam etmiştir. Şimdiki kazı çalışmaları Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Von Graeve tarafından sürdürülmektedir.

Milet Antik Kenti'nde bugün yüzeyde görülen kalıntılar, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Türk Dönemine aittir. Helenistik Çağ kalıntıları; tiyatro, hereon, Apollon Kutsal Alanı, İonik stoa, gymnasium, Helenistik depo, bouleterion, güney agora, Roma Çağı kalıntıları, Doğu Roma Hamamı, Doğu Roma Kilisesi, St. Michael Kilisesi, Türk Dönemi kalıntıları; kervansaray, tekke, hamamlar, Kırk Merdivenli Camii, İlyas Bey Camii ve Külliyesi’dir.
 • Aydın-Milet-Milet01.jpg
 • Aydın-Milet-Milet02.jpg
 • Aydın-Milet-Milet03.jpg
 • Aydın-Milet-Milet04.jpg

DİDİM APOLLON TAPINAĞI

Adres: Hisar Mahallesi, Özgürlük Caddesi, Apollon Tapınağı, Didim/AYDIN
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz 08:30-19:00, Kış 08:30-17:00

Aydın İli, Didim İlçesi, Hisar Mahallesi'ndedir. Milet’e 19 km. uzaklıktadır. Tapınak kehanet Tanrısı Apollon adına yapılmış orakel, fal ve bilicilik merkezi idi. Yapımına M.Ö. 8.yy.da başlanmış, M.Ö. 560-550 yıllarında yani Arkaik Çağ'da büyük bir bölümü tamamlanmıştır.
M.Ö. 494 yılında Perslerin Milet’e saldırmalarıyla Didim’deki tapınakta Perslerin eline geçmiş ve yağmalanmıştır. Helenistik Devirde Milet’in önem kazanmasıyla burasının da önemi artmıştır. Bugün ayakta duran kalıntıların temelleri atılmış, Büyük İskender tapınağın inşasına eskisinden daha büyük olarak başlanmış, yapımı uzun yıllar sürmüş ve henüz bitmemişken Hıristiyanlığın yayılması üzerine tamamlanamamıştır. M.S. 395’te Roma İmparatoru Theodosius’un buyruğu ile fal kesinlikle yasaklanmış ve orakel yok olmuştur.

1858 yılında S.C. Newton burada araştırma yapmış, bazı eserleri İngiltere’ye götürmüştür. 1962 yılında Almanlar burada kazı çalışmalarına başlamıştır. 1975 yılında başlayan ve hala devam eden kazılar Alman Arkeoloji Enstitüsü adına yürütülmektedir.
 • Aydın-Milet-Apollon01.jpg
 • Aydın-Milet-Apollon02.jpg
 • Aydın-Milet-Apollon03.jpg
 • Aydın-Milet-Apollon04.jpg

PRİENE ÖREN YERİ

Adres: Güllübahçe Mahallesi, Priene Antik Kenti, Söke/AYDIN
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz 08:30-19:00, Kış 08:30-17:00

Aydın İli, Söke İlçesi, Güllübahçe Kasabası, Turunçlar Mahallesi sınırları içinde, Samson Dağı'nın eteklerinde, M.Ö. 350 yılında İonialılar tarafından kurulmuştur. İonia Konfederasyonu'na bağlı 12 kentten birisidir.
Kentte Helenistik, Roma, Doğu Roma Dönemi'nde yerleşme olmuştur. Bugün yüzeyde görülen buluntular Helenistik ve Doğu Roma Çağı'na ait kalıntılardır. Kent Hippodamos kent planına göre yapılmış mimari yönden oldukça önem arz etmektedir. Doğu Roma Devri'nde Priene piskoposluk merkezi idi. Ancak 13.yy da şehir salgın bir hastalık sonucu tamamen terk edilmiş olup bu tarihten sonra bir daha yerleşim izi görülmemiştir.

Antik Kentte tiyatro, Athena Tapınağı, agora, bouleterion, Zeus Tapınağı, özel evler, Büyük İskender Evi, Mısır Tanrıları Tapınağı, Kybele Tapınağı, Doğu Roma Kilisesi, Doğu Roma Şatosu bugün ayakta durmaktadır.

Kentte 1673 yılında araştırma yapılmış, 1868-1869 yılında İngilizler kazı yapmıştır. 1895-1899 yılları arasında Alman bir ekip burada çalışma yapmıştır.1977 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü Priene’deki çalışmalara yeniden başlamış olup kazı çalışmaları halen devam etmektedir.
 • Aydın-Milet-Priene01.jpg
 • Aydın-Milet-Priene02.jpg
 • Aydın-Milet-Priene03.jpg
 • Aydın-Milet-Priene04.jpg