KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Afrodisias Müze Müdürlüğü

AFRODİSYAS MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ


İletişim Bilgileri

Adresi : Geyre Mahallesi,  Kenan T. Erim Caddesi No: 4  Karacasu/AYDIN           
Tel : (256) 448 80 86   
Eposta: afrodisyasmuzesi@kultur.(ktb olmasın?)gov.tr

Sorumlu Olduğu İl/İlçe :
Aydın İli Karacasu – Kuyucak – Buharkent ilçeleri

Bağlı Birimler
: Afrodisyas Müzesi
                            Karacasu Etnografya Müzesi        
                            Aphrodisias Ören YeriAFRODİSYAS MÜZESİ

Adresi: Geyre Mahallesi Kenan T. Erim caddesi No: 4   KARACASU/AYDIN
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz (10.00 – 19.00)   Kış (08.30 – 17.30)

1947 yılında Afrodisias Ören Yeri’nden çıkan buluntuların korunması için Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce, Ören Yeri içinde bulunan Eski Geyre Köyü’nde eski bir han olan Deveci Hanı müze deposu haline getirilmiştir. 1972 yılında ilk asistan atanarak, mevcut müze binasının yapılmasına başlanmış ve teşhir tanzim çalışmaları yapılarak Müze 1979 yılında ziyarete açılmıştır.
Afrodisyas Müzesi, Aphrodisias Antik Kenti kazılarında ortaya çıkartılan eserlerin sergilendiği ve Müze ile Ören Yeri'nin iç içe olduğu bir müze durumundadır. Küçük eserler salonunda Ören Yeri sahası içindeki Akropol Tepe ve Pekmez Tepe höyüklerinde yapılan kazılardan çıkartılan Geç Neolitik, Erken Kalkolitik, Bronz Çağı (erken, orta ve geç) dönemlerini kapsayan Prehistorik eserler, bu höyüklerden ve Afrodit Tapınağı çevresinden çıkarılan Arkaik, Klasik, Helenistik Dönem eserleri ile Ören Yeri'nde yapılan kazılarda ele geçirilen Roma, Doğu Roma ve Erken İslami Devir eserleri sergilenmektedir.
Müze eser koleksiyonunun en önemli bölümünü M.Ö. 1. yüzyılda Geç Helenistik Dönem’de faaliyete başlayıp, M.S. 5. yüzyıl Erken Doğu Roma Dönemi’ne kadar varlığını sürdüren Aphrodisias Heykeltıraşlık Okulu’nun ürettiği çok sayıdaki heykel ve kabartmaları ile muhtelif tipte lahitler oluşturmaktadır.

 • Afrodisyas Müzesi
 • Çift Renkli Mermer Zeus-Eurapa
 • Afrodite Büstü
 • Mavi At
APHRODİSİAS ÖREN YERİ

Adresi: Geyre Mahallesi Kenan T. Erim caddesi No: 4   Karacasu/AYDIN
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz (10.00 – 19.00)   Kış (08.30 – 17.30)

Aphrodisias, özellikle Roma Çağı'nda Afrodit tapımı ile ünlenmiş bayındır bir antik kent, günümüzde ise çok iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye’nin en önemli arkeolojik yerlerinden biridir. M.Ö. I. yüzyılda Roma İmparatoru Augustus, Aphrodisias’ı kişisel koruması altına almıştır. Bugün ayakta kalan anıtlar ondan sonraki 250 yıl içerisinde yapılmıştır. Tiyatro ve tapınak arasında etrafı sütunlarla çevrili iki meydan planlanmıştır. Antik dünyanın en iyi korunmuş stadyumu ise kentin kuzey ucunda yer almaktadır. M.S. III. yüzyılın sonlarında Aphrodisias, Roma İmparatorluğu'nun Karia Eyaleti'nin başkenti olmuştur. M.S. IV. yüzyılın ortalarında da kentin etrafı surla çevrilmiştir. Aphrodisias M.S. VI. yüzyıldan itibaren önemini kaybetmeye başlamış, Afrodit Tapınağı kiliseye dönüştürülmüş, küçük kasabaya dönen kent M.S. XII. yüzyılda tamamen terk edilmiştir.
Anadolu’nun güney-batısındaki diğer antik kentlere oranla ilgisiz kalmış olan Aphrodisias ancak 18. yüzyılın sonlarından başlayarak ilgi çekmeye ve batılı seyyahlarca ziyaret edilmeye başlanmıştır. Aphrodisias’a ilk olarak gelip plan çıkaran ve rölyeflerini çizip, yazıtlarının kopyalarını alanlar, 1835’te bölgeye gelen ünlü gezgin Charles Texier ve İngiltere-Dilettanti Derneği üyeleridir. 1904 yılında Fransız bir mühendis olan Paul Gaudin, birkaç noktada kazı çalışmalarına başlamıştır. Gaudin’den sonra çalışmaları Gustav Mendel devam ettirmiştir. 1913 yılında, Andre Boulanger tarafından kazı çalışmaları yeniden başlatılmıştır. 1937 yılında G. Jacopi’nin yönettiği bir İtalyan heyeti, yarıda kalmış olan kazıları devam ettirmiştir. Fakat II. Dünya Savaşı sıkıntıları sebebiyle çalışmalar yarıda kalmıştır.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra Aphrodisias Antik Kenti daha da bir önem kazanmıştır. M. Squarpino’nun yaptığı çalışmalar ile yayınladığı eserler ışığında, Aphrodisias’lı yontucuların kopya değil, özgün yapıtlar ortaya çıkardıkları anlaşılmıştır. Yontuculuk sanatında “Manierist” tarz olarak bilinen bu sanat anlayışı Aphrodisias’a özgüdür. 1950’li yıllarda yöreye gelen Fotoğraf Sanatçısı Ara Güler’in girişimiyle, 1960 yılı başında Arkeolog Prof. Dr. Kenan T. ERİM’in etkisi ve sayesinde New York Üniversitesi tarafından arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştır. O’nun 1990’daki ölümünden sonra, yine New York Üniversitesi arkeologları tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir.
 • Tetra
 • Havuzlu Agora
 • Tiyatro
 • Stadium
KARACASU ETNOGRAFYA MÜZESİ

Adresi: Yaylalı Mah. Tavas Cad. 2. Sokak No:2 Belediye Binası Altı   Karacasu/AYDIN
Müze Ziyaret Saatleri (Yaz/Kış): Yaz (08.30 – 17.30)   Kış (08.30 – 17.30)

Aydın İli'ne bağlı Karacasu İlçesi'nin merkezinde yer alan Etnografya Müzesi, Tavas Caddesi üzerindeki Karacasu Belediye Başkanlığı’nın yer aldığı binanın doğu cephesinde, alt katta bulunmaktadır.
Karacasu Etnografya Müzesi, 2007 yılında hizmete girmiştir. Müzenin eserlerinin bir bölümünü Karacasu ve köylerinden bağış ve satın alma yöntemiyle toplanan etnografik eserler ile İslami Devir mezar taşları, bir bölümünü ise Tire ve Aydın müzelerinden getirilen etnografik nitelikli kültür varlıkları oluşturmaktadır.
Karacasu Etnografya Müzesi “L” planlı geniş bir teşhir salonu, küçük bir depo ve bir adet idari bürodan oluşmaktadır. Teşhir Salonunda, Karacasu’nun geleneksel el sanatları ve meslekleri ile ilgili canlandırmaların yapıldığı üç oda, tekstil ürünü eserlerin, metal mutfak kaplarının, tarikat malzemelerinin, silahların sergilendiği vitrinler ile halı- kilim teşhir bölümü yer almaktadır. Salonun orta bölümünde ise 1933 yılında Karacasu’da dikilen “Onuncu Yıl Anıtı”na ait küçük bir kaide bloğu sergilenmektedir.
 • Müze
 • Onuncu Yıl Anıtı
 • Dokumacılık Salonu
 • Demircilik Salonu