KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Müze Müdürlüğü

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ADI

AYDIN MÜZESİ

Müze Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres: Ilıcabaşı Mahallesi, Müze Bulvarı No:4 Efeler/Aydın
Tel : 0 (256) 2252259
Faks: 0 (256) 2133591
e-posta: aydinmuzesi@kultur.gov.tr

 

Müze Müdürlüğü Merkez Müzesine ilişkin genel bilgiler

Aydın çevresinden derlenen ve Halkevinde korunan bir gurup eser Aydın Müzesinin çekirdeğini oluşturmuştur. 1959 yılına kadar Halkevinde korunan bu eserler aynı yıl hazineye devredilmiştir. Aydın Müzesi memurluk olarak 16.02.1959 tarihinde kurulmuştur.

 

Halkevinde bulunan eserler 1962 yılında Zafer İlkokuluna taşınmıştır. 17 Şubat 1969 yılında Aydın Müzesi Müdürlüğü olmuştur. 1969 yılında temelleri atılan bugünkü Aydın Müzesi 23 Nisan 1973 tarihinde hizmete açılmıştır. Aydın Müzesi zaman içerisinde Aydında yaşamış uygarlıklara ait birçok eseri bünyesinde toplayarak eşsiz koleksiyonlara sahip olmuştur.

 

Aydın Müzesi çok güzel bir bahçe içerisinde yeni ilave ve onarımlarla modern bir müze binasına sahip olurken, müze çağdaş ve Modern müzecilik anlayışına cevap verebilecek boyutlarda teşhir-tanzim edilerek 22 Mayıs 2003 tarihinde yeniden ziyarete aşılmıştır.

 

Müze bahçesinde Aydın yöresinden derlenmiş heykeller, lahitler, mezar stelleri, sütunlar, sütun başlıkları, yazıtlı steller ve çeşitli dönemlere ait taş eserler sergilenmektedir. Yeniden düzenlenen teşhir salonlarında ise arkeolojik eserler, sikkeler ve etnoğrafik eserler bulunmaktadır.

 

Merkez Müzedeki Eser Sayısı

Aydın Müzesinde 2004 yılı sonu itibariyle 35108 Adet eser bulunmaktadır.

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlerin iletişim bilgileri

Birim Adı ve Adresi:

Yörük Ali Efe Evi Müzesi, Çarşı Mah. Yörük Ali Efe Cad.No:80 Yenipazar/ AYDIN
Tel: 0 (256) 3614541
Faks: -
e-posta: yorukaliefemuzesi@kultur.gov.tr

 

 

Müze Müdürlüğüne Bağlı Birimlere ilişkin genel bilgiler

YÖRÜK ALİ EFE EVİ MÜZESİ: Aydın İli, Yenipazar İlçesi’nde bulunan ve 19, yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen Yörük Ali Efe Evi restore edilerek Müze Ev olarak 08 Haziran 2001 tarihinde ziyarete açılmıştır. Yörük Ali Efe Evi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, zemin+1 katlı olup evin yaşam bölümüdür. Alt katta bir giriş bölümü, iki yanında iki oda yer almaktadır. Üst kat ise ortada bir salon ve bu salona açılan dört odadan oluşmaktadır. Alt katta girişin sağında bulunan oda Yörük Ali Efe’nin odası olup, aslına sadık kalınarak düzenlenmiştir. Girişin solunda bulunan oda ise oturma ve yemek odası olarak tanzim edilmiştir. Birinci bölümün teşhir-tanzimi Yörük Ali Efe’nin çocukları ve torunlarının anlattıkları doğrultusunda tamamen aslına uygun olarak yapılmış ve düzenlenmiştir. Bu kitaplıkta Yörük Ali Efe’nin oğlu Doğan Yörük’e ait kitaplara yer verilmiştir. Üst katta bulunan dört odadan birisi oturma odası, üçü de yatak odası olarak düzenlenmiştir. İkinci bölüm tek katlı olup, önde bir sundurma ve bu sundurmaya açılan mutfak, kiler, tuvalet ve banyo yer almaktadır. Sundurmanın ön kısmı camekanla kapatılarak bilgilendirme odası olarak düzenlenmiş, mutfak ve kiler ise ikişer adet vitrin yapılarak burada Yörük Ali Efe’ye ait giysiler, silahlar ve mutfak eşyaları sergilenmiştir.

ALABANDA ÖRENYERİ: Aydın ili, Çine ilçesi, Doğanyurt köyü Araphisarı Mahallesinde yer almaktadır. Alabanda iç Karya şehirlerinden biridir. Kentin ismi; Karya dilinde at ve zafer anlamına gelen ALA ve BANDA sözcüklerinden oluşmuştur. Hellenistik ve Roma dönemlerinden kalma surları, tiyatro, meclis binası, (Bouleuterion) Apollon İsotimos tapınağı, Dor tapınağı, Agora, Su kemeri, hamam yapısı kalıntıları toprak üzerinde görülebilmektedir. Tiyatro’nun kazısı Aydın Müze Müdürlüğü’nce Müze Müdürü Emin YENER başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılmaktadır.
ALİNDA ÖRENYERİ: Aydın ili, Karpuzlu ilçesindedir. İç Karya şehirlerinden biridir. M.Ö. 340 yılında Pixodoros tarafından Halikarnasos’tan kovulan kardeşi Ada tarafından kurulmuştur. Ada M.Ö. 334 tarihinde Büyük İskender’e kenti teslim etmiştir. Kent bundan sonra hızla Helenleşmiştir. Kentin surları, su kemerleri, tiyatrosu Agorası örülebilmektedir.

AMYZON ÖRENYERİ: Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Akmescit köyü yakınlarındadır. İç Karya şehirlerinden biridir. Bu gün halk arasında Mazın kalesi olarak tanınmaktadır. Kentin surları, Apollon-Artemis tapınağının kalıntıları, depolar, çeşme v.d. yapı kalıntıları görülebilmektedir.
GERGA ÖRENYERİ: Aydın ili, Çine ilçesi sınırları içinde, Alabayır köyünün 2-3 km. güneyinde yer almaktadır. Örenyeri üzerindeki kalıntıların ve kayaların üstünde GERGA, GERGAS, GERGAKOME yazılarına rastlanılmaktadır.
HARPAPSA ÖRENYERİ: Aydın ili, Nazilli ilçesi, Esenköy (Arpaz) köyündedir. Köyün üstündeki tepenin üzerinde yer almaktadır. Kentin sınırları kısmen ayakta kalmıştır. Roma devrinde para basan kentlerden biridir. İç Karya bölgesi kentlerindendir. Kentte henüz kazı yapılmamıştır.
ORTHOSİA ÖRENYERİ: Aydın ili, Yenipazar ilçesi, Donduran köyü sınırları içerisinde kalan iç Karya şehirlerinden biridir. Sur duvarları yüzeyden takip edilebilmektedir. Kentin ismi Tanrıça Artemis’in sanlarından biridir. Doğru, dürüst, adil anlamına gelmektedir. Rodos devleti egemenliğine baş kaldıran Alabanda ile Mylassa (Milas) birleşik ordularıyla Rodos ordusu arasında M.Ö 167 yılında bu kentin yakınlarında bir savaş yapıldığını biliyoruz. Kentte bazı yapı kalıntılarını görmek mümkündür.
NYSA ÖRENYERİ: Aydın ili, Sultanhisar ilçesi’nin hemen üstünde önemli bir antik kenttir. Selevkos kralı I. Antiochos tarafından Athymbra ismi ile tanınan eski bir yerleşimin üzerine kurulmuştur. Kral kente eşinin adı olan Nysa ismini vermiştir. Örenyerindeki kazılar Prof.Dr.Vedat İDİL tarafından yapılmaktadır. Kentin tiyatrosu, meclis binası, kütüphane binası, stadyum, hamam, agora ve nekropol kalıntıları görülebilmektedir.
ACHARAKA ÖRENYERİ: Sultanhisar ilçesi, Salavatlı köyünün doğusunda, Nysa kenti’nin sağlık ve tapım merkezi idi. Örenyerinde Plutonium Tapınağı kalıntıları görülebilmektedir. Efes-Celenea yolu üzerinde bir yerleşim yeridir.
MASTAURA ÖRENYERİ: Nazilli ilçesinin Bozkurt ve Eycelli köyleri arasındadır. Efes-Celenea yolunun üzerinde kurulan ve para basan kentlerden biridir. Örenyerinde Sur, tiyatro ve bazı yapı kalıntıları görülebilir.
TRALLEİS ÖRENYERİ: Aydın ili’nin hemen kuzeyinde Strabon’un tarifine göre kesik bir trapez şeklindeki plato’nun üstünde ovaya hakim bir konumdadır. Antik dönemin önemli kentlerinden biridir. Örenyerinde 1996-2002 yılları arasında Aydın Müzesi Başkanlığında kazılar yapılmıştır. Bu kazılarda ve Müze tarafından şehrin nekropolünde yapılan kurtarma kazılarında bulunan eserler Aydın Müzesinde teşhir edilmektedir. Tralleis heykeltraşlık okulu’nun eserleri yurt içindeki ve yurt dışındaki müzelerde sergilenmektedir.
MAGNESİA ÖRENYERİ: Aydın ili, Germencik ilçesi, Tekin köyü sınırları içindedir. İzmir-Bodrum kara yolu üzerindedir. Antik kaynaklarda Menderes Magnesia’sı olarak bilinmektedir. Kentte; Prof.Dr.Orhan BİNGÖL tarafından kazılar yapılmaktadır. Antik dönemin önemli kentlerinden biridir. Kara yolunun hemen kenarında bulunan Artemis tapınağı antik dönemin önemli tapınaklarından biridir. Kent üzerinde tiyatrosu, stadyumu, hamamları, çarşı bazalikası, Artemis tapınağı kalıntıları ve sur duvarları görülebilir.
KADI KALESİ ÖRENYERİ:Aydın İli Kuşadası İlçesinin yaklaşık 8 km güneyinde yazlık siteler arsında kalmış bir liman kalesidir.Bölgede yaşayanlarca KADI KALESİ olarak adlandırılmaktadır.19. yy dan itibaren araştırmacılar, Batı Anadolu’nun Türkleşmesi arifesinde Bizans’ın oluşturduğu savunma ağının bir halkası olarak 12. yy inşa edilmiş ve tarih öncesinden başlayarak iskan görmüş bir höyük üzerinde bulunan bu kaleyi, antik kaynaklardan tanıdığımız Samos’un uydusu ANAİA yerleşimi ile özleştirmişlerdir. Prof.Dr.Zeynep Mercangöz tarafından kazılar yapılmaktadır.
PANİONİOM ÖRENYERİ: Aydın İli Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Beldesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. İon birliğinin merkezidir.
 


 

 

Bağlı Müzelere ilişkin eser sayıları

Yörük Ali Efe Müzesinde 2004 yılı sonu itibariyle 1604 adet etnoğrafik nitelikli eser bulunmaktadır.