KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; “Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu” başlıklı proje kapsamında, Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonunda 10.05.2024  tarihinde 60 kişinin katılım sağladığı "Uluslararası  Kültürel  ve  İşletme  Çalışmaları  Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.