KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Etkinliği

Müzelerde uygulanan eğitim etkinlikleri kapsamında; 07.03.2024 tarihinde, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, Ankara Üniversitesi Vakfı  5.Sınıf  öğrencilerine yönelik, müze uzmanları refakatinde müze gezisi etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliğe 20 öğrenci katılmış olup  gezi sonrası Kültür Koruyucuları Programı dahilinde öğrencilerle resim, sikke basım ve kil atölye etkinlikleri yapılmıştır.