KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

26.02.2024 tarihinde, müze atölye çalışmaları kapsamında Aslı Alevli  İlkokulu  4. sınıf öğrencileri ile rehberli müze gezisi gerçekleştirilmiştir. Gezi sonrasında öğrenciler müzecilik, müzeler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve kazılara ilişkin görseller eşliğinde bir sunuma katılmışlardır. Sunumun ardından öğrenciler ile eser envanter etkinliği, resim analizi, yaratıcı drama etkinliği ve ritim çalışmaları  yapılmıştır.