KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

149. İtalya’dan İadesi Sağlanan Pişmiş Toprak Eserler (11 Adet) (2024)

Floransa Savcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında 11 adet pişmiş toprak eserin ülkemiz kökenli olup olmadığını ve kanun kapsamında bulunup bulunmadığını gösteren bilimsel bir rapor sunulması, yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılıp çıkarılmadıklarının teyit edilmesi, yasadışı yollarla çıkarılmış olmaları durumunda hangi kanunlarımızın ihlal edildiğinin belirtilmesi ve bu hususların tercümeleriyle birlikte kendilerine iletilmesi talep edilmiştir.
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından hazırlanan raporla bu eserlerin Anadolu’da M.Ö. 3 binden Demir Çağına kadar ülkemiz sınırları içerisinde bulunan eserlerin olduğu belirtilerek 2863 Sayılı Kanun kapsamında oldukları ifade edilmiştir.
Anılan müze tarafından hazırlanan bilimsel rapor, kanunlarımız hakkında talep edilen bilgilerle zenginleştirilmiş ve hazırlanan dosya Dışişleri Bakanlığımıza muhataplarına iletilmek üzere gönderilmiş; konuya ilişkin hukuki prosedürün tamamlanması akabinde anılan eserler 24 Ocak 2024 tarihinde Roma Büyükelçiliğimizde düzenlenen bir törenle teslim alınmıştır.