KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müze atölye çalışmaları kapsamında 18.01.2024 tarihinde, Bahattin Kayali İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile rehberli müze gezisi gerçekleştirilmiştir. Gezi sonrasında öğrenciler müzecilik, müzeler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve kazılara ilişkin görseller eşliğinde bir sunuma, mozaik, resim analizi, yaratıcı drama ve ritim çalışmaları gibi atölyelere katılmışlardır.