KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

145. Fransa'dan Gönüllü İadesi Sağlanan Eserler (2 Adet) (2024)

Fransa’da ikamet eden bir kişi tarafından iki sikke gönüllü olarak ülkemize iade edilmiştir. Türkiye’ye getirilen sikkeler 03.01.2024 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir.

Bizans İmparatorlarından Justin I (5l8-527) dönemine tarihli olan sikke bronz bir follistir. Sikkenin arka yüzünden Konstantinopolis (İstanbul) darphanesinde basıldığı anlaşılmaktadır. Ön yüzde sağa dönük imparator başı etrafında "DN IVSTINVSPP[AVG], arka yüzde ise sikke biriminin 40 nummi olduğunu gösteren büyük M, solda yıldız, sağda ve üstte haç, altta ise silik halde CON yazılıdır.


                                                     Bizans İmparatoru Justin I’ e ait sikkenin ön ve arka yüzü


Artuklu Beylerinden Nasreddin Artuk-Aslan (1200-1239) dönemine tarihli diğer bronz sikkenin ön yüzünde yer alan sağa dönük insan başı etrafında Arapça "El-melik, el-mansur Nasır ül-Dünya ved-din Artuk Aslan, arka yüzünde ise "El-nasr el-din Allah emir-ül müminin El melikül Kamil" yazılıdır.


                                                            Nasreddin Artuk-Aslan’a ait sikkenin ön ve arka yüzü.