KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Ordu Müzesinde 20-22/11/2023 tarihleri arasında Ordu Üniversitesi Dr.Öğr. Üyesi Caner ÖZDEMİR’in katılımıyla Eğitim Fakültesi öğrencileri ile rehberli müze gezisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrenciler bölüm derslerinin bazılarını sınıf dışı öğrenme ortamı olarak müzede işlemişlerdir.