KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

143. Hollanda'dan Gönüllü İade Alınan Mermer Yazıt (1 Adet) (2023)

Hollanda’dan gönüllü iade alınan yazıt Dışişleri Bakanlığı ve Lahey Kültür ve Tanıtma Ataşeliğimiz aracıyla Türkiye’ye ulaştırılmıştır.

Erken Roma Dönemine ait mermer yazıtlı parça üzerinde “EUSEB..” yazısı yazmaktadır. Eusebeia Erken Roma döneminde Kayseri kentinin adıdır. Bu yazıtın son kısmının okunamaması nedeni ile bu yazıtta Kayseri şehrinden bahsedildiğine temkinli yaklaşsak bile Eusebia; tanrının önünde eğilmek, reverans yapma, saygınlık ya da dindarlık kelime anlamı ile Anadolu’da kullanılan bir saygı ifadesidir. Anadolu Medeniyetleri Müzesinde korunmaktadır.