KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

142. Almanya'dan Gönüllü İade Alınan Mermer Yazıt (1 Adet) (2023)

Almanya’dan gönüllü iade alınan yazıt Dışişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Tanıtma Ataşeliğimiz aracılığıyla Türkiye’ye getirilmiştir.

Roma dönemine (MS 2.yy)  ait mermer yazıtlı parçanın bir onurlandırma yazıtı olması muhtemeldir. Yazıtın tamamlanmış diğer parçaları Side Müzesinde bulunmaktadır ve yayınlanmıştır. T. Flavius - - - isimli bir şahıs adına yazılmış onurlandırma yazıtıdır. Yerel bir yazıttır. Burada incelenen parçada baş ve sonu kırık olmasına rağmen BOULOU kelimesi olarak okunmaktadır. Küçük Asya (Anadolu ) dil kullanımlarında karşılaşılan bir kelime olup istemek fiilinden türemiştir. Side Müzesinde muhafaza altına alınmıştır.