KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Kocaeli Müzesi Konferansları 2023 kapsamında; 27 Ekim 2023 tarihinde, Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Esma TORUN ÇELİK’in sunumu ile Atatürk Redif ve Etnografya Müzesi’nde   "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" konulu konferans gerçekleştirilmiştir.