KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

20.10.2023 tarihinde,  müze atölye çalışmaları kapsamında ilkokul öğrencileri ile rehberli müze gezisi, eser envanter çalışması, mozaik tamamlama, resim analizi, yaratıcı drama ve ritim çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Gezi sonrası öğrenciler müzecilik, müzeler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve kazılara ilişkin bir sunuma katılmışlardır.