KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde uygulanan eğitim etkinlikleri kapsamında; 13.10.2023 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Türkiye Körler Federasyonu ‘nun yabancı 8 misafiri ve refakatçıları ile sikke basımı ve kil basma atölye etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.