KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Müzesi Müdürlüğü (Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası -İKSF ) Sunum

Müzelerdeki etkinlikler kapsamında, Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda 17/10/2023 tarihinde Müjde UNUSTASI tarafından ‘Sanata Disiplinlerarası Bir Yaklaşım’ konulu sunum gerçekleştirilmiştir.