KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

140. Hollanda'dan Gönüllü İade Alınan Gümüş Sikkeler (23 Adet) (2023)

Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından 23 adet gümüş Candaroğlu Beyliği sikkesi ülkemize gönüllü iade edilmiş ve Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Türkiye'ye ulaştırılmıştır. Söz konusu sikkeler 25.12.2023 tarihi itibariyle Kastamonu Müzesi Müdürlüğünde muhafaza altına alınmışlardır.

13. yy sonlarında Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması sonucunda İlhanlıların himayesinde Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulan Candaroğlu Beyliği, I. Süleyman zamanında İlhanlılara karşı bağımsızlığını ilan etmiş ve 14. yy sonu Osmanlı Devleti topraklarına katılana kadar hüküm sürmüştür.

Söz konusu sikkeler, gerek çapları gerekse de ağırlıkları açısından akçe olarak adlandırılmakta olup, tedavül alanı olarak Anadolu ve özellikle de Batı Karadeniz coğrafyasıdır. Malzemesi gümüş olan bu sikkelerin ön yüzünde Arapça Kelime-i Tevhid (la ilahe illallah muhammeden resulullah) yazarken, arka yüzlerinde sikkeleri bastıran hükümdarın unvanları yer almaktadır. Özellikle bu ünvanlardan "es-sultânü'l-a‘zam" kelimesi beyliğin bağımsızlığına ve hükümdarın büyüklüğüne vurgu yapmaktadır. Bu sikkeler Beyliğin hükümdarlık alanı olan Sinop ve Kastamonu bölgelerinde darp ettirilmiştir. Sikkeler üzerindeki yazılar her ne kadar çok sağlıklı bir şekilde okunamasa da, Candaroğlu Beyliği hükümdarlarından II.Süleyman ve İsfendiyar Bey döneminde darp ettirilen sikkelerden oldukları anlaşılmıştır.