KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Müzesi Müdürlüğü Sergi Etkinliği

Cumhuriyetin 100. Yılına Özel etkinlikler kapsamında; 09.06.2023 tarihinde "Karadeniz'in Sessiz Limanı" - "Kalpe Sualtı Kazısı" sergisinin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Sergide, Müze Müdürlüğünce 2020-2022 yılları arasında yapılan su altı yüzey araştırmaları ve kazılarında ele geçen ve geniş bir kronoloji veren ticari amphoralar ile limanın sosyal yaşantısını vurgulayan toplam 106 adet kültür varlığı sergilenmektedir. Sergi 1 yıl boyunca ziyarete açık olacaktır.