KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde 25.05.2023 tarihinde, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi 11 kişiden oluşan son sınıf resim bölümü öğrencileri ile uygulamalı resim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Uzman eşliğinde müze teşhirini gezen öğrenciler, çizimini yapmak istedikleri eseri seçtikten sonra çizim çalışmalarına başlamışlardır.