KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde uygulanan eğitim etkinlikleri kapsamında; 11.05.2023 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Manisa Alaşehir Anaokulu öğrencileri ile müze uzmanları refakatinde müze gezisi yapılmıştır. Gezi sonrası öğrenciler resim, sikke basım ve kil atölye etkinliklerine katılmışlardır.