KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 27/04/2023 tarihinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde, Dereköy İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ile "Araştırmacı Müzecilik" isimli müze eğitimi çalışması yapılmıştır. Etkinliğin amacı, müzelerin, okul dışı eğitim ortamları olarak kullanımını özendirmektir. Bu eğitim çalışmasında, İlkokul Matematik dersi müfredatındaki "Grafik Oluşturma-Veri İşleme" konusu, Uluburun Batığı sergilemesinde yapılan etkinlik ile işlenmiştir.