KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Efes Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 24/04/2023 tarihinde Efes Müzesi'nde Misket Anaokulu 5 yaş öğrenci grubu ile eserlerin restorasyonu ve envanterleme çalışmaları hakkında atölye etkinlikleri yapılmıştır.