KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 18.04.2023 tarihinde toplam 30 kişilik öğrenci grubuyla müze uzmanları refakatinde müze gezisi yapılmıştır. Gezi sonrası öğrenciler resim, sikke basım ve kil atölye etkinliklerine katılmışlardır.