KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muş Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Malazgirt Müzesinde 02/03/2023 tarihinde 1071 Malazgirt Ortaokulu 6-7-8. sınıf toplam 36 öğrenci ile müzede sinema ve rehberli gezi etkinliği gerçekleştirilmiştir.