KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Cumhuriyet Müzesin'de 08/03/2023 tarihinde Çocuk Dostu Müze Eğitim Atölyesi Eğitimcileri tarafından ilköğretim toplam 30 öğrencinin katılımıyla ebru ve çini atölye etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.