KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete ile 06.04.2023 tarih ve 32155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete ile 06.04.2023 tarih ve 32155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 27.02.2022 tarih ve 31763 sayılı Resmi Gazete ile 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.