KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

137. ABD'den İadesi Sağlanan Bronz Kılıç (1 Adet) (2023)

Amerika Birleşik Devletleri, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından müsadere edilen ülkemiz kökenli 1 adet bronz kılıç, adli sürecin tamamlanmasının ardından Vaşington Büyükelçiliğimize teslim edilmiştir. Bahse konu eser diplomatik kargo olarak ülkemize ulaşmış ve 06.02.2023 tarihinde Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

60 cm. uzunluğunda, 7,5 cm. genişliğindeki bronz kılıç M.Ö. 2. Bin sonuna tarihlendirilmiştir. Özellikle Doğu Anadolu'da görülmektedir. Kılıç, kabzası çizi bezemeli ve kabza başı mantar biçimlidir, kabzadan kesiciye geçişte kabartma yapılmış hilal biçimli koruyucusu vardır, kesici kısmın ortasında ve yanlara uzanan zırhı bulunmaktadır.