KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılında Yapılan Tespit ve İrdeleme Çalışmaları

NO

2022 YILINDA YAPILAN TESPİT VE İRDELEME ÇALIŞMALARI

1

Tokat İli, Niksar İlçesi, Gazi Mehmet Mahallesinde yer alan Melikgazi Mezarlık alanının yerinde incelenmesi

2

Muğla İli, Bodrum İçesi, Göl Mahallesi 1. derece arkeolojik sit içerisinde kalan 107 ada, 43 parselde irdeleme çalışması

3

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1617 ada, 7 ve 10 parselin yerinde incelenmesi

4

02.12.2021 tarih ve 1903 sayılı Yüksek Kurul kararı gereği Bartın İli, Amasra İlçesi, Kaleiçi Mahallesi sit irdeleme çalışması 1. etap

5

02.12.2021 tarih ve 1903 sayılı Yüksek Kurul kararı gereği Bartın İli, Amasra İlçesi, Kaleiçi Mahallesi sit irdeleme çalışması 2. etap

6

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi kentsel sit alanı irdeleme çalışması

7

Niğde İli, Merkez İlçesi, Büyük Göllüdağ Arkeolojik Siti İrdeleme çalışması 5. etap

8

İstanbul  ili,  Beşiktaş  ilçesi, Cihannüma ve Yıldız Mahalleleri, Yıldız Sarayı Doğal ve Tarihi Sit Sınırları irdeleme çalışması

9

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Merkez Mahallesi, eski 1125 parsel, yeni 356 ada, 2 parselde yer alan tescilli taşınmazın tescilinin kaldırılması talebine yönelik yerinde inceleme çalışması

10

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi sit irdelemesi çalışması

11

Balıkesir İli, Marmara İlçesi, Saraylar Mahallesi, tescilli kültür varlıkları ve sit alanlara ilişkin yapılan yerinde incelenme çalışması

12

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 02.03.2022 tarih ve 1992 sayılı kararı gereğince İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 7 ada, 2 parsel ve 6 ada,  1  parsellerin sit potansiyelinin araştırılması

13

İstanbul  İli,  Eyüp  ilçesi,  Eyüp  Sultan  Camii,  Türbesi  ve  Mezarlığı  çevresi  kentsel  sit alanı sınırları sayısallaştırma çalışması 

14

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, B.Bürüngüz Köyü, Aydos ve Üçtepeler Mevkii, 132 ada 57 parselde bulunan Tümülüsler ile ilgili sayısallaştırma çalışması

15

Osmaniye İli, Merkez İlçesinde 2005 ve 2021 yılları arasında yapılan yüzey araştırmaları sonuçlarına yönelik tespit ve irdeleme çalışması

16

Ordu İli, Fatsa İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Manastır Mevkii, I. Derece Arkeolojik Sit Sınırılarının ve sit sitatüsünden düşürülen alanların irdelenmesi

17

Kırkçeşme Suyolları irdeleme çalışması 1. etap

18

Kırkçeşme Suyolları irdeleme çalışması 2. etap

19

Kırkçeşme Suyolları irdeleme çalışması 3. etap

20

Çorum İli, Sungurlu ilçesi, Derekışla köyü tespit çalışması

21

Malatya, Akçadağ ilçesi tespit çalışması 1 . Etap

22

Malatya, Akçadağ ilçesi tespit çalışması 2 . Etap

23

İstanbul ili, arkeolojik alanlara yönelik tespit çalışması

24

Giresun İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesi, 2133 ada, 1 parseldeki yapının tescilinin irdelenmesi

25

Germanicia Sit Alanı sınırlarının yerinde incelenmesi

26

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 4.10.2022 gün ve 2220 sayılı kararı gereği Muğla İli, Milas ilçesi, Meşelik Mahallesi, 216 ada, 264 parselde tespit çalışması

27

Antalya İli, Kemer İlçesi, Beydağları Sahil Milli Parkı, tarihi sit ve arkeolojik sit irdelemesi

28

Şanlıurfa ili, Merkez İlçesi, Dağeteği (Germüş) Köyü, Kentsel Arkeolojik siti irdeleme çalışması

29

İstanbul İli, Avcılar ilçesi,  16.07.1991 tarih ve 2700 sayılı kurul kararı ile tescillli arkeolojik sit alanlarına yönelik irdeleme çalışması

30

Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi 1. ve 3. derece Arkeolojik sit irdelemesi