KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 02.02.2023 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 12-18 yaş grubundan toplam 25 öğrenciyle müze uzmanları refakatinde müze gezisi yapılmıştır. Gezi sonrasında Uygulama ve Deneyim Atölyesinde öğrenciler sikke basımı, kil ve çivi yazısı-tablet atölye etkinliklerine katılmışlardır.