KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 31.01.2023 tarihinde Pakistan Elçilik Okulu ilk öğretim grubundan 19 öğrenciyle müze uzmanları refakatinde müze gezisi yapılmıştır. Gezi sonrasında Uygulama ve Deneyim Atölyesinde öğrenciler sikke basımı, kil ve çivi yazısı-tablet atölye etkinliklerine katılmışlardır.