KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 12.01.2023, tarihinde Gaziantep Arkeoloji Müzesinde 30 kişilik ilkokul öğrenci grubuyla müze gezisi yapılmıştır. Gezi sonrasında öğrenciler Arkeoloji Müzesi Sanat Atölyesinde müze, eserler ve kültür varlıklarını korumaya yönelik sunuma katılmışlardır. Müze eğitimcisi refakatinde öğrenciler ile envanter çalışması, ritim, resim analizi gibi etkinlikler yapılmıştır.