KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Müzesi Müdürlüğü Eğitim Etkinliği

Müzelerde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri kapsamında; 29.12.2022 tarihinde Gaziantep Arkeoloji Müzesinde 20 kişilik ortaokul öğrenci grubuyla müze gezisi yapılmıştır. Gezi sonrasında Arkeoloji Müzesi Sanat Atölyesinde öğrenciler müze, eserler ve kültür varlıklarını korumaya yönelik sunuma katılmışlardır. Müze eğitimcisi refakatinde öğrenciler ile envanter çalışması, ritim, resim analizi gibi atölye etkinlikleri yapılmıştır.